Autokonsept AS

Attraktiv bilbutikk med verksted på Fornebu

Kr. 15.000.000 Beliggenhet: Fornebu
Omsetning 2017: Kr. 120.000.000,-
Husleie: Kr. 1.294.468,- pr. år

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Autokonsept AS
Etablert: 2011
I disse lokalene: 2011
Bakgrunn for salg: Personlige årsaker
Antall ansatte: 16
Årsverk: 11
Web: www.autokonsept.com

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Kr. 1.294.468,- pr år
Areal: Ca. 1350 KVM under tak, og ca. 1200KVM uteareal
Husleiegaranti: 1 måneders husleie
Løpetid leiekontrakt: 31.12.2019
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Inkludert
Adresse: Snarøyveien 73, 1364 Fornebu
Parkering: 25 plasser under tak og 95 ute

Drift

Konsept: Bilforretning med verksted
Åpningstider: Mandag- onsdag 09-17
Torsdag 11-19
Fredag 09-17
Lørdag 12-15

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: Kr. 120.000.000,-
Lønnsprosent: 8,1%
Varekostnad: 84%
Verdi inventar: Ca. Kr. 2.900.000,-

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg:Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Leiekontrakt og Regnskap revidert av PwC per 30.09.2017. Ny revidering per 31.12.2017 tilgjengelig i januar 2018

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Autokonsept AS Attraktiv bilbutikk med verksted på Fornebu

Autokonsept AS ble etablert i 2011 og har hovedkontor sentralt på Fornebu. Her tilbyr de nye og brukte biler til meget gode priser og rask levering over hele landet. Bedriften tilbyr også parallellimport av nye biler fra blant annet Toyota, BMW, VW og Audi. I dag selger Autokonsept ca. 450 biler i året hvor mesteparten av dette er biler innen premium segmentet i tillegg til varebil og el- bil. Autokonsept tar imot biler på bestilling både fabrikknye og nesten nye biler. I butikken har de ca. 15 biler til enhver tid mens det på lager er mellom 90-100 biler. Autokonsept selger i dag både til bedrift og private hvor formidler både finansiering gjennom de største bankene og leasing i tillegg til gunstige forsikringsløsninger. Autokonsept er godkjent Autoreg forhandler av Statens vegvesen. Autokonsept sin visjon er å levere biler av høy kvalitet og konkurransedyktige priser til sine kunder.
Autokonsept fokuserer på høy kvalitet og god kundeservice som skaper gode relasjoner til kundene både ved første kjøp og over tid. Autokonsept`s suksessfaktor er seriøse ansatte, fokus på kundenes behov, god historikk gjennom fornøyde kunder, gode finansieringsløsninger og en fin butikk med god beliggenhet.

Autokonsept AS formidler salg av biler gjennom sine nettsider, finn.no og noe aktivitet på FB. Mange salg kommer også igjennom en godt etablert kundegruppe.
Fra år 2012 til 2017 har Autokonsept hatt en formidabel vekst hvert år fra 23 millioner i 2012 til over 100 millioner i 2017. 80% av bilene er kjøpt i Norge fra de største leasingselskapene og gjennom auksjoner. Ca. 80% er sideimport på bestilling fra kunde i tillegg til noe egen import og innbytte.
Ca. 20% av bilene selges over leasing som finansieringsløsning hvor resterende 80% er ordinære salg.
Ca. 15% av salget er el- bil men dette er et segment som øker. 30-40% av salget er er hybrid/plug-in.
Det fokuseres med andre ord på bensin, hybrid, plug-in, el-biler mens diesel kjøpes inn i mindre grad og i hovedsak til yrkesbil. Autokonsept har meget gunstig finansieringsløsning på 23 millioner fra bank for varelager- kjøp av bil for videresalg. Gjennomsnittlig fortjeneste etter salg av siste 1500 biler er ca. Kr.39.000,-

Autokonsept AS har gjennom en profesjonell eier og dyktige ansatte hatt en særdeles god organisk omsetningsvekst samtidig som de har utvidet virksomhetens omfang. Selskapet har evnet å endre seg etter markedet og dets behov som igjen svarer seg for den suksessen de har vist frem til i dag. For 2018 er det forventet ytterligere vekst på ca. 20%.

Lokalene som består av butikk, verksted og kontorer fremstår som moderne, lyse og representative. Verkstedet som er meget romslig er i direkte tilknytning til butikken og godt utstyrt med løftebukker, verktøy og lager. Her har de et eget område som er egnet for å ta foto av bilene og det står på trappene å installere en lakk boks. Autokonsept har lenge vurdert å etablere godkjent verksted, endelig godkjenning fra Statens Vegvesen kommer medio Januar 2018.

Det er etablert en meget smakfull og informativ webside for Autokonsept AS. Websiden har direktelink til Finn.no med oversikt over alle biler som er for salg. Det er også lagt til rette for at kundene kan melde seg på nyhetsbrev gjennom nettsiden.

Autokonsept er etablert på facebook og Instagram.
Selskapet har ingen leasing eller gjeld på inventar og utstyr.
Prospektet er basert på salg av virksomheten.

Fordeler / muligheter:

Her får man muligheten til å overta en godt etablert bilforretning med et stort potensiale. Autokonsept har raskt blitt godt kjent i bransjen og er en bedrift som siden 2011 har hatt god vekst. Bedriften er drevet med positive resultater fra første driftsår.
Autokensept har utvidet lokalene, pusset opp og etablert lokaler for bilklargjøring/verksted og lagt til rette for lakk boks som tidligere var tjenester de kjøpte eksternt. Nå i januar 2018 vil verkstedet bli godkjent fra Statens Vegvesen, dette åpner for et nytt forretningsområde for Autokonsept. Mange av kundene har etterspurt verksted for service etc. og eier har nå etablert dette som en strategisk beslutning. Verkstedet og salg av deler, dekk osv. kan således være en del av ny eiers satsningsområder.
Her får ny eier muligheten til å overta en butikk med sterkt vekst og mye potensiale i eksisterende drift i tillegg til nye forretningsområder rettet mot verksted, lakkering og kanskje biloppretting.

Pris- og verdivurdering:

Bedriftsbørsen AS selger +/- 70 bedrifter hvert år. Verdivurderingene er gjennomført med fokus på vår kompetanse til markedet og hva markedet er villig til å betale med utgangspunkt i type bedrift, marked, omsetning/substans, resultat og eiers lønn.

Autokonsept hadde en omsetning i 2016 på Kr.101.605.000,- og et resultat på Kr.1.292.000,-
Eier har belastet selskapet med lønn på 100% stilling tilsvarende 2 millioner hvert år siste 3 driftsår.
Det er siste 3 år investert over 2,5 millioner over drift direkte i selskapet. Tross investeringer og kraftig vekst har selskapet siden oppstart i 2011 har positive resultater.

Pr. 15 desember 2017 er omsetningen på ca. 120 millioner. Resultatet er + 3 millioner, men det er investert rundt Kr. 800.000,- i 2017 i utstyr for å få godkjent verksted.

Overtagelse av aksjeselskapet forutsettes på «kontant og gjeldfri» basis.
Balanse pr. 30. september 2017 viser varelager /biler til Kr. 17.338.527,- i tillegg kommer fordringer/bankinnskudd med fratrekk fra gjeld.
Resultatet er + Kr. 2.444.882,-
Det vil gjennomføres en egen mellombalanse for overtagelse til ny kjøper. Dette beløpet kommer i tillegg til kjøpesum. Inventar og utstyr følger med i kjøpesummen/verdivurderingen.

Oppsummering:
Eiers totale inntjening = 5 millioner pr. år.
Forventet vekst 2018 = min 20%
Forventet resultat 2018 = 4-5 millioner
Selgers lønn 2018 = 2 millioner.
Antatt verdi av balanse/varelager – gjeld = 2.444.882,-

Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten Autokonsept til Kr. 17 millioner i tillegg til balanse på overtagelsesdagen som tilsvarer en totalsum på ca. 27,5 millioner. Av personlige årsaker og ønske om at virksomheten blir overdratt til ny kjøper medio første halvår 2018 har selger sagt seg villig til å selge for 15 millioner + varelager/balanseverdi.
Bedriftsbørsen AS vurderer prisen til meget attraktiv.