Meråker Mekaniske

Meråker Mekaniske Verksted er for salg Generasjonsskifte

Kr. 1.400.000 Beliggenhet: Meråker- Trønderlag
Prisantydning: Kr. 1.400.000,–
Omsetning: Kr. 5.700.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Meråker Mekaniske Verksted
Etablert: Generasjonsskifte
I disse lokalene: 2010
Bakgrunn for salg: 1992
Web: www.mermek.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Forhandles
Areal: 1000 KVM
Husleiegaranti: Forhandles
Løpetid leiekontrakt: Forhandles
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Forhandles
Adresse: 7533 Kopperå
Parkering: God parkering i området

Drift

Konsept: Mekanisk Verksted

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: Kr.5.715.419,-
Lønnsprosent: Ca.52%
Varekostnad: Ca.13%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og utstyrsliste

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Sammendrag
Meråker Mekaniske Verksted produserer i hovedsak ståltanker og siloer for både industri og landbruk. Selskapet har produsert over 4500 ståltanker siden oppstart. Meråker Mekaniske Verksted søker ny eier som kan videreføre og utvikle driften i tråd med markedet.

Objektet
Meråker Mekaniske Verksted AS (MerMek) startet opp i 2010 og har sitt utspring i de tidligere bedriftene Kopperå Industrier og Kopperå Industriservice. De har siden 1992 produsert ståltanker og siloer både for industrien og landbruket som i dag er videreført av MerMek. Ståltankene som produseres lages etter Norsk Standard (NS). Verkstedet produserer og reparerer også utstyr til anleggsbransje, landbruk og industri. I tillegg utfører de vedlikeholdsarbeid innen anlegg og industri, samt utleie av personell til denne type arbeid i hele Norge.

Kundegruppene er delt inn i følgende segmenter:
• Industri
• Entreprenør
• Landbruk
• Fiskeindustri
• Oljeselskaper
• Privat

MerMek har levert produkter og tjenester til kjente selskaper som Equinor, Esso, Shell og UnoX. På selskapets hjemmesider (mermek.no) kan man lese mer om produkter og tjenester de leverer. MerMek er CE- sertifiserte. Sertifiseringen viser at de tilfredsstiller NS-EN 1090-1 & 1090-1. I tillegg til at kvalitetssystemene møter kravene i NS-EN ISO 3834-3 hvilket betyr at man møter kravene for utførelsesklasse EXC 2.

MerMek ansetter og leier inn personell etter behov og på prosjekt. Driften har vært håndtert av eiere og en ansatt daglig leder.

MerMek holder til i industriområdet Kopperå som ligger i Meråker i Trøndelag.
Lokalet er stort med sine 1000 KVM og godt tilpasset driften. Ny eier må forhandle ny husleiekontrakt.

Bedriften har over de siste 5 årene hatt en omsetning på 4,3 til 5,6 millioner. Selskapet har hatt noen utfordringer som blant annet førte til et større negativt resultat i 2016. For regnskapsåret 2017 er resultatet positivt.
MerMek ønsker en ny eier som kan videreføre og utvikle driften i henhold til det potensialet som faktisk foreligger.

Det finnes egen utstyrsliste og liste på varelager pr. 31.12.2017.
MerMek har en smakfull og informativ webside og er etablert på Facebook.
Prospektet er basert på salg av virksomheten.

Fordeler/muligheter
Vi anser potensialet i MerMek som svært godt, men bedriften er avhengig av at nye yngre krefter overtar. Omsetningen i dag kommer som følge av forespørsler og det gjøres ingen aktiviteter på markedsføring og salg. Verkstedet har utstyr og sertifiseringer som burde benyttes i vesentlig grad ut over den aktiviteten som er i selskapet i dag.
MerMek kan levere både produkter og tjenester mot et stort marked, men det burde satses på drift, kompetente ansatte, systemer, salg og markedsføring. Dagens eier mener at en ny eier med ambisjoner enkelt burde kunne øke omsetningen betydelig dersom man ønsker å satse.
Dagens eier er åpne for å overføre nødvendig kompetanse.

Pris & verdivurdering
Bedriftsbørsen AS verdi vurderer over 200 virksomheter hvert år og står for over 70 transaksjoner i SMB- markedet årlig. Våre vurderinger er «markedsrettet» og forteller hva markedet faktisk burde være villig til å betale for virksomheten.

Omsetning 2017 = Kr.5.715.000,-
Resultat 2017 = + Kr.288.000,-
Daglig leder lønn = Kr.578.000,-
Antatt salgsverdi inventar/utstyr = Kr.350.000,-
Bedriftsbørsen AS verdi vurderer virksomheten Meråker Mekaniske Verksted til Kr. 1,4 millioner + varelager.
Varelager har en verdi på Kr. 636.000,-

Da ny eier ikke overtar ansatte kombinert med at eiere ikke prioriterer driften er det gitt en rabatt i forhold til vår verdivurdering.
Om ny eier ønsker å overta aksjeselskapet Meråker Mekaniske Verksted AS vil transaksjonen være på «kontant og gjeldfri» basis. Dette betyr at transaksjonen forutsetter at man justerer for varelager, kontant og fordring med fratrekk for all gjeld (-780.000,- pr. 31.12.2017)
Resultatet av en slik utregning betyr at man kan overta selskapet pr. 31.12. 2017 for Kr. 620.000,-