Oslo PT Studio

Treningsstudio, utstyr og kundebase.

Kr. 1.200.000 Beliggenhet: Oslo - Majorstua
Omsetning: Kr. 2.418.195,–
Husleie: Kr. 348.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Raw Fitness AS
Etablert: 2013
I disse lokalene: 2013
Bakgrunn for salg: Annet satsningsområde
Web: www.opts.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Kr.348.000,- pr år
Areal: 120 KVM
Husleiegaranti: 9 måneders husleie
Løpetid leiekontrakt: 31.07.2018
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Inkludert i husleie
Adresse: Fridtjof Nansens vei 14, Oslo
Parkering: 1 parkeringsplass for eier

Drift

Konsept: PT Studio og kostholdsveiledning

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: Kr.2.418.195,-
Lønnsprosent: Ca. 33,7%
Varekostnad: Ca.3%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Oslo PT Studio er et lite treningsstudio som leverer organisert trening gjennom PT timer, veiledning og gruppetimer. Kundebaser/portefølje, utstyr og systemer følger med i salget. Oslo PT Studio drives av eier. Bedriften har et godt potensiale for utvidelse/vekst.

Objektet
Oslo PT Studio har gjennom flere år spesialisert seg på trening og kosthold. Dagens eiere, Preben og Thea har et brennende engasjement for endring av kroppssammensetning og har de siste 5 årene hjulpet flere hundre personer med å nå sine mål. Oslo PT Studio fokuserer på effektive PT timer, treningsprogram, kostholdsplanlegging og online coaching. Oslo PT Studio er et lite, intimt og personlig alternativ.

Oslo PT Studio har alle typer kunder, men de fokuserer på det å gi kundene høy kvalitet på tjenestene de tilbyr. Preben og Thea har begge relevant utdanning innen sine fag for mer informasjon se hjemmesidene til Oslo PT Studio. (opts.no)

Lokalene til Oslo PT Studio ligger sentralt på Majorstuen i Oslo og er på ca. 125 m2. Her er det utstyr håndplukket for å skape gode resultater. Det drives kun organisert trening i lokalene. Mye av salgene er en til en PT timer, selv om det også gjennomføres gruppetrening både inne og ute i Frognerparken, som ligger kun 75-100 meter unna lokalene. Kundene kjøper klippekort og følger en plan (timeplan og eventuelt kosthold) som er satt opp i samarbeid med Oslo PT Studio. I dag bruker de systemet Mindbody til dette, et anerkjent internasjonalt system som har 511 registrerte kunder.

Oslo PT Studio har rundt 40 rullerende kunder, men pga. kapasitet må de dessverre avvise mange forespørsler. I dag er det en fordeling hvor Preben jobber 07-13 og Thea 09-12 og 16-20 med PT timer/gruppetrening. Preben har ca. 30-40 aktive PT timer per uke mens Thea har ca. 25-35 timer.
Ca .70% av omsetningen er PT timer, mens 20% er treningsprogram. Eget kostholdsprogram og online coaching består av rundt 10% omsetningen.

Oslo PT Studio har egen nettside (opts.no) Oslo PT Studio scorer høyt på SEO og er høyt rangert på google.
De er også etablert på Facebook, men denne rettet mot et annet engasjement eier har og følger ikke med i salget.

Fordeler/muligheter
Dagens eier har bygget opp en god bedrift og fått et navn i markedet. De opererer i en nisje som fungerer meget godt og Oslo PT Studio har er meget bra potensiale for videre vekst. Deler av året må de avvise både forespørsler på PT timer, kostholdsplanlegging, treningsprogram og online coaching pga. kapasitet. Eier har valgt å ikke ansette flere mennesker da fokus også har vært på å bygge opp et konsept som heter FleXikost i et annet selskap.
Dagens eier mener det er på tide at noen andre med mer fokus og engasjement direkte mot Oslo PT Studio kan bygge selskapet videre slik at de selv kan fokusere på et annet satsningsområde. Eier mener man enkelt kan øke antallet PT timer på eksisterende kundebase samt nye kunder som tar kontakt.

Oslo PT Studio bruker ikke penger på markedsføring over sosiale media eller Google i dag, men har benyttet seg av dette tidligere. Ved å markedsføre seg i ulike medier vil man kunne skaffe seg flere kunder og derav øke omsetning og inntjening betydelig.

Oslo PT Studio passer godt for personer med god erfaring/utdannelse innenfor trening og kosthold. Substansen i dag er god, men potensialet videre er å anse som svært godt dersom man ønsker å ansette flere og utvide omfanget av virksomheten.
I dag har de noe varesalg (barer, drikker etc) som også er noe selskapet kunne solgt vesentlig mer av dersom de hadde fokusert på dette.

Pris & verdivurdering
Bedriftsbørsen AS verdivurderer over 200 selskaper hvert år. Vi gjennomfører en Markedsrettet verdivurdering som også har bakgrunn fra vår kompetanse om markedet gjennom over 1000 solgte bedrifter siden oppstart.

Oslo PT Studio har en omsetning i 2017 på 2,4 millioner. Faste utgifter er kun husleie og noen minimale kostnader på systemer, regnskap, vask etc.
Totalt er de faste kostnadene i dag rundt Kr. 350.000,- per år.
Eier (Preben) har tatt ut lønn på Kr. 650.000,- mens Thea har ikke hevet lønn.
Resultatet i selskapet i 2017 er på Kr. 362.288,-

Selskapet har frem til 2018 betalt ned alt av utstyr, bygget nye nettsider og drevet investeringer/research i oppbygning av et annet konsept som i dag ikke er en del av selskapet. Kostnadene på dette har vært store og selskapet har derav et vesentlig lavere resultat enn hva som er forventet i fremtiden på tilsvarende omsetning.

Holder man faste kostander på samme nivå og med samme omsetning burde selskapet kunne levere et resultat på 6-700 tusen med to ansatte med totale lønnskostnader på 1,5 millioner. Bedriftsbørsen AS legger til grunn at inntjeningspotensialet er særdeles godt for en eller flere nye engasjerte eiere med kompetanse i faget.

Utstyret/inventar har en innkjøpsverdi på Kr. 574.000,- Alt av utstyr fremstår som i særdeles god stand, mye av utstyret er nytt og noe er fra etablering i 2013. Utstyret er eiet og uten gjeld.
Bedriftsbørsen AS verdi vurderer virksomheten til Kr. 1.200.000,- inkludert alt av utstyr og eventuelt varelager på overtagelsesdagen.