REGNSKAPSBYRÅ

MED SKYBASERTE LØSNINGER

Kr. 2.250.000 Beliggenhet: Oslo
Omsetning: Kr. 2.992.000,-
Husleie: Kr. 84.325,- pr år

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Sonar Regnskap AS
Etablert: 2013
I disse lokalene: 2013
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 3
Årsverk: 3
Web: www.sonar-regnskap.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Kr.84.325,- pr år
Husleiegaranti: Forhandles
Løpetid leiekontrakt: Forhandles
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Forhandles
Adresse: Grenseveien 97 A, 0663 Oslo
Parkering: God parkering i området

Drift

Konsept: Regnskapsbyrå

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: Kr. 2.992.000,-
Lønnsprosent: Ca.61,2%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Sonar Regnskap ble etablert i 2013 som et autorisert regnskapsbyrå i Oslo. Selskapet legger vekt på høy grad av service samt fokus på å gjøre det enkelt for sine kunder. De ligger derfor langt fremme med å ta i bruk ny teknologi og løsninger, noe som gir oppdaterte regnskaper for kundene til enhver tid. Sonar Regnskap er et attraktivt byrå som benytter Visma Business som regnskapsprogram og Finale for årsoppgjør. Selskapet fikk etter oppstart en rask vekst og har i dag en portefølje med over 80 kunder. Sonar Regnskap jobber med alt fra små enkeltmannsforetak til større selskaper. Gjennom stadig å oppdatere kompetanse hos de ansatte vil de bidra til mest mulig rasjonelle og fremtidsrettede løsninger for kundene. Deres mål er å være en aktiv støttespiller for kundene. Selskapet nådde en omsetning i 2015 på ca. MNOK 3,3 og det er på dette nivået de har ligget frem til i dag.

Sonar regnskap tilbyr kundene sine alle tjenester innen regnskap som rådgivning, regnskap, årsavslutninger og lønn. Bedriften følger alle retningslinjer gitt av myndighetene. De har hatt kontroll av NARF (som nå heter Regnskap Norge) som ble gjennomført uten utfordringer.
Bedriften er lokalisert i leide lokaler sentralt på Helsfyr i Oslo, men kan flyttes på kort varsel om det er ønskelig for ny eier med relokalisering. Leiekontrakt på eksiterende lokaler må forhandles. Bedriften har ved overtakelse 3 ansatte hvorav en av disse innehar autorisasjon.
Blant bedriftens kunder finnes to større bedrifter som begge har over MNOK 200 i omsetning og et høyt antall ansatte. Dette er attraktive kunder som har behov for høy kvalitet som Sonar Regnskap i dagens form ikke har hatt kapasitet til å utvikle.

Sonar Regnskap hadde ekstraordinære kostnader i 2016 som førte til et negativt resultat. 2017 er mer rettvisende og viser en resultatgrad på 8 prosent.
Sonar Regnskap er etablert på internett med en smakfull og informativ webside.
Salgsprospektet er basert på virksomheten, men selger er åpen for salg av aksjene i selskapet.

Fordeler / muligheter:
Det selges her en nytenkende, moderne bedrift som er klar for fremtiden. Sonar Regnskap har opparbeidet seg et godt kundegrunnlag som ny eier kan bygge videre på. Sonar Regnskap har gjennom flere år etablert gode systemer og rutiner som gjør det enkelt for ny eier å overta driften. Dette gir bedriften et godt fundament for å kunne ta en vekst så her handler det meste om å gjøre aktiviteter for å øke antall kunder.
Det gjøres lite markedsaktiviteter og er heller ingen salgsaktivitet i bedriften. Her ligger det åpenbart store potensialer for økt omsetning og inntjening. Ny eier kan ansette eller leie inn salgspersonell for å øke fokus på markeds- og salgsaktiviteter. Det bør sees på mulighetene for å inngå samarbeid med innkjøpsgrupperinger for å nå nye målgrupper. Det ligger også en mulighet for økt omsetning i mersalg på eksisterende kunder, da det heller ikke har vært utført markedsaktiviteter ovenfor disse i noen stor grad.
Sonar Regnskap kan videreutvikle tjenestespekteret til mer aktiv rådgivning. De to største kundene har behov for flere tjenester innen regnskap. Personell med større kompetanse eller økt kapasitet vil gi Sonar Regnskap muligheten til å enkelt øke omsetningen på disse kundene.
Eier er ikke aktiv i selskapet og et aktivt eierskap vil være positivt for utvikling og fremgang.

Pris- og verdivurdering:
Sonar Regnskap har en stabil omsetning, fremtidsrettede løsninger og en god kundebase. Bedriftsbørsen mener med bakgrunn i dette at prisantydningen på Kr. 2.250.000,- er riktig for denne virksomheten.