• http://bedriftsborsen.no/wp-content/uploads/Camenaas.jpg
  • http://bedriftsborsen.no/wp-content/themes/optimal_bootstrap/prospekt_upload/831/images/041442540logo.jpg
  • http://bedriftsborsen.no/wp-content/themes/optimal_bootstrap/prospekt_upload/831/images/041442541ost3.jpg
  • http://bedriftsborsen.no/wp-content/themes/optimal_bootstrap/prospekt_upload/831/images/0414425429_oster_stablet.jpg

Omsetning: 8 252 000,-
Konsept: Meieri/Ysteri
Selskapsform: AS
Etablert: 1998

Adresse:
1430 Ås

Bedriftsbørsen AS er engasjert for å søke etter strategisk og finansiell partner til en meget spennende og attraktiv bedrift. Dette er et prosjekt hvor mulighetene for avkastning/realisering er mulig innen 3-5 år dersom man ikke ønsker å drive virksomheten inn i fremtiden. Den konkrete etterspørselen etter produktene og økt produksjon er grunnlaget for at dette anses å kunne være en særdeles attraktiv investering.

Den blinde Ku er et meieri som står ovenfor en utvidelse og vekst som nåværende eier ikke har kapasitet til å gjennomføre. Det er derfor ønskelig å få inn nye krefter både på den strategiske- og finansielle siden. Eier er åpen for både å kunne være partner videre i noen år eller å selge 100% til nye eiere. For å kunne fortsette veksten og møte den store etterspørselen som de har må det etableres et nytt meieri med vesentlig større kapasitet. Dette krever en investering på ca. MNOK 4. Når bedriften skal gjennom en slik vekst må det også inn kompetanse for å møte de nye utfordringene som medfølger stordrift.

Meieriet ble etablert i 1998. Konseptet var å produsere håndlagde kvalitetsoster etter egenutviklede oppskrifter. Suksessen ble raskt et faktum og meieriet viste seg fort å bli for lite da ostesalget overgikk alle forventninger. Som følge av suksessen og veksten utvidet meieriet i 2002 med videre modernisering i 2007 og 2015. Meieriet har hatt kapasitet til en produksjon opp til 40 tonn ost, men med siste oppgradering økte de kapasiteten til 80 tonn, men dette er langt unna å dekke den store etterspørselen. Driften tilfredsstiller de strengeste næringsmiddelkrav, og er et av landets svært få autoriserte meierier med tillatelse til å eksportere ost.
Ostene har vunnet mange norske og internasjonale priser.

Alle produkter er håndlagede og kan følgelig variere litt i smak, størrelse og utforming.
Produktutvikling med utprøving og produksjon av nye smaksvarianter er et kontinuerlig fokusområde, og i dag består sortimentet av ca. 25 forskjellige ostetyper.

I de økologiske produktene er alle ingredienser som melk, løype og krydder økologiske, slik at det ferdige produktet blir et rent økologisk produkt. Godkjenningsorganet DEBIO kontrollerer ysteprosess, ingredienser og håndtering av osten til den legges ut i butikk. Meieriet kan dermed sette Debio godkjenningsmerke på de ostene som produseres med økologiske råvarer.

Finansiell informasjon:
I 2015 omsatte selskapet for ca. Kr. MNOK 8.25 med et driftsresultat på ca. MNOK 1,66. For 2016 er det budsjettert med en omsetning på MNOK 9,8 med et resultat på MNOK 1,3. Videre vekst er knyttet til produksjonskapasitet. Forutsatt nytt meieri og at man når de forespeilede volumer vil omsetningen innen 3-5 år tilsvare MNOK 81,5 med et resultat på MNOK 7,9.

Produksjon/Forretningsmodell:
Selskapet har i de foregående årene gjentatte ganger fått forespørsler om produksjon av nye oster, men meieriet er for lite til å håndtere disse forespørslene. En utvidelse av produksjons¬kapasiteten er derfor en forutsetning for videre vekst. Påbygging/utvidelse av dagens lokaler er ikke aktuelt og de har derfor vært på utkikk etter nye egnede lokaler i nærområdet. Målet er å etablere et nytt meieri med en produksjonskapasitet på mellom 200-1000 tonn. For å etablere et nytt meieri med denne kapasiteten har man beregnet et investeringsbehov på ca. 4 mill. kroner i nytt produksjonsutstyr. I tillegg kommer eventuelle bygningsmessige investeringer. En utvidelse av meierikapasiteten representerer en mulighet til utvikling av nye ostetyper og andre typer meieriprodukter.
Meieriet har 3 personer ansatt i produksjon. I salg og administrasjon er det 2 ansatte.

Markedet:
Den gjennomsnittlige norske forbruker spiser rundt 20 kilo ost i året, hvorav norskprodusert ost står for rundt 80%. Totalt produseres årlig rundt 80 000 tonn norsk ost. Salget av småskalaprodusert ost er anslått til kun 2,2 promille av dette volumet, (ca. 175 tonn småskalaprodusert i 2010) men denne andelen er tydelig stigende, og markedspotensialet er stort. Bedriften har som målsetting å komme opp i et produksjons/salgsvolum på 1000 tonn pr år, ca. 1,25 % av dagens totalmarked.
De fleste småskala osteprodusenter har kun kapasitet til å dekke noe av sitt nærmarked. Meieriet har som ambisjon å tilby et spekter av sine oster til hele landets dagligvaremarked. Det er også planer om produkter i et lavere prissjikt enn hva man har i dag, tiltenkt landets dagligvaremarked. Dette vil representere en betydelig økning i produksjonsvolum.

Konkurranse:
I de senere år er det skapt et stort marked for småskala matprodusenter som baserer sine produkter på norske råvarer. Det er mange osteprodusenter som har markert seg med høy-kvalitets produkter. De fleste av disse opererer innenfor et begrenset geografisk område, slik at konkurransen i enkelte markeder dermed også er begrenset. Dessuten er konkurransekraft sterkt knyttet til merke, omdømme og distribusjon. Er man i stand til å distribuere sine produkter gjennom egne utsalg på en økonomisk lønnsom måte blir man mer synlig og det vil være lettere å oppnå gode priser.

Fordeler / muligheter:
Bedriften har en konkret forespørsel fra to av landets største grossister om å levere nye oster etter forespørsel fra deres kunder. De har begge gjort konkrete vurderinger om hvilket volum disse produktene vil utgjøre og dette er tatt inn i budsjettene for 2016 – 2019. Potensial til å øke produksjonen fra ca. 40 tonn i 2015 til 950 tonn i 2019 vil utgjøre en vekst i omsetningen fra MNOK 8,5 til MNOK 81,5. For å kunne møte denne etterspørselen er det behov for å bygge et nytt meieri. Planene for dette er i gang og det foreligger opsjon på nye lokaler med god strategisk beliggenhet som raskt kan tiltres. En slik utbygging vil ha en prislapp på ca. MNOK 4.
Ett nytt meieri vil gi flere gode muligheter og blant disse anses lagringsost i tillegg til ostene som distributørene etterspør å være de mest spennende. I Norge finnes knapt noen produksjon av dette i dag, mens etterspørselen og betalingsviljen er stor.

Pris- og verdivurdering:
Den blinde Ku AS har etablert et anerkjent merkenavn som gjennom mange års gode leveranser har bygget opp en tillit hos sine kunder. To av landets største grossister ønsker nå å satse på bedriften ved å gi de et stort marked. Alt ligger til rette for å ta bedriften til et helt nytt nivå. Ny partner/eier vil få muligheten til å være med på en eventyrlig reise som skal løfte bedriften fra 2015 med MNOK 8,25 med driftsresultat på MNOK 1,66 til 2019 med omsetning på MNOK 81,5 og driftsresultat på MNOK 7,9.
Vi mener en riktig prisantydning for bedriften er MNOK 12,5
Varelager kommer i tillegg.
Prospektet er baser på salg av virksomheten, men eier er åpen for å selge aksjeselskapet.

Generell informasjon
Etablert: 1998
Bakgrunn for salg: Utvidelse og pensjonisttilværelse
Antall ansatte: 5
Årsverk: 5

Drift
Konsept: Meieri/Ysteri

Finansiell informasjon
Omsetning 2015: Kr. 8.252.000,-
Lønnsprosent: Ca.32,4%
Varekostnad: Ca.41,8%
Verdi inventar: Kr.1.460.000,-
Varelager: Kr.1.950.000,-

Diverse informasjon
Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og prosjektdokumenter

Konsept: Meieri/Ysteri
Etablert: 1998
Omsetning: 8 252 000,-
Selskapsform: AS
Pris: 12.500.000,-
Estimert varelager: Ca Kr.1.950.000,-
Dokumenter: Regnskap og prosjektdokumenter
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Kompaniskap: Ja

Per Arne Reiersrud

Tlf: 22 61 21 00
Mobil: 91 77 27 36
Fax: 23 50 40 32
Epost: pa@bedriftsborsen.no

Skriv inn sikkerhetskoden nedenfor:
captcha

Skriv inn sikkerhetskoden nedenfor:
captcha