• http://bedriftsborsen.no/wp-content/uploads/Property-Marketplaces1.jpg
  • http://bedriftsborsen.no/wp-content/themes/optimal_bootstrap/prospekt_upload/900/images/071159510advice_on_choosing_and_hiring_a_real_estate_lawyer[1].jpg
  • http://bedriftsborsen.no/wp-content/themes/optimal_bootstrap/prospekt_upload/900/images/071159511property-connect-home[1].jpg

Omsetning: 82 000 000,-
Konsept: Investeringsselskap
Selskapsform: AS
Etablert: 2005

Adresse:
0585 Oslo

Virksomheten vi her har for salg er etablert gjennom et holdingselskap i 2005. Holdingselskapet eier større prosentandeler i 4 attraktive eiendomsmeglerkontorer i tillegg til et oppgjørsselskap Holdingselskapet har siden 2010 mer enn doblet antallet salg/oppgjør. I 2015 omsatte selskapene totalt ca. 1300 boliger. Kontorene tar markedsandeler og har positiv vekst også for 2016.

Meglerkontorene er medlem av en av de mest kjente eiendomsmeglerkjedene i Norge. Kjeden megler alle typer boliger og boligprosjekter og er kjent for å være innovative og ha en høy servicegrad med kraftfulle markedsløsninger. Kjeden og merkevarenavnet er ekstra godt kjent for megling av boliger i et høyt segment. I gruppen er det totalt ca. 30 medarbeidere. Kjeden er markedsleder i en rekke områder i Norge. Alle meglerne har NEF`s prosjektmeglerkurs. Samtlige kontorer har god strategisk plassering for sitt område.

Virksomheten er etablert gjennom et holdingselskap med kun en ansatt som også er deleier. De øvrige eierne jobber aktivt som eiendomsmeglere på de ulike kontorene. Alle som er å anse som «nøkkelpersoner» er partnere. Disse partnerne har ønske om å fortsette sitt arbeide ved et salg av holdingselskapet. Stabil arbeidskraft og godt miljø preger organisasjonen.

Denne muligheten er å anse som en attraktiv investeringsmulighet med god substans. Ny eier kan eventuelt overta rollen som styreformann i holdingselskapet hvor grunnlaget for avkastning inkl. lønn er + 6,5 millioner med gode muligheter for videre vekst. Eksisterende eiere/styret er villige til å bistå ny eier i en overgangsperiode for å sette ny eier inn i organisasjonen og selskapets gjøremål i den anledning. Det kan også vurderes flere etableringer og/eller oppkjøp av andeler i flere kontorer innenfor samme kjede.

Resultatvekst pr. 31.08.2016 er bokført med ca. 2,3%, men «ordrereserve» er høyere enn dette for 2016.

Følgende er eierfordeling for holdingselskapet:
Kontor A = 34% | Omsetning = 23 millioner | Resultat = 4,4 millioner.
Kontor B = 51% | Omsetning = 31 millioner | Resultat = 7,3 millioner.
Kontor C = 51% | Omsetning = 12 millioner | Resultat = 1,7 millioner
Kontor D = 51% | Omsetning = 13 millioner | Resultat = 2,5 millioner
Oppgjør = 80% | Omsetning = 4,5 millioner | Resultat = 1,6 millioner

Øvrige aksjonærer er ansatte/meglere/partnere. Samtlige kontorer er etablert i egne aksjeselskaper. Den totale omsetningen i selskapene var ca. 82 millioner i 2015. Holdingselskapet med en ansatt har ingen stor aktivitet med unntak av noe administrativ oppfølging og strategiske tiltak.

Økonomi holdingsselskapet:
År 2012 | Omsetning = 925 tusen | Finansinntekter = 5,6 millioner | Utbytte = 1,2 millioner
År 2013 | Omsetning = 1,4 millioner | Finansinntekter = 2,3 millioner | Utbytte = 1,0 millioner
År 2014 | Omsetning = 1,6 millioner | Finansinntekter = 4,0 millioner | Utbytte = 4,0 millioner
År 2015 | Omsetning = 1,8 millioner | Finansinntekter = 5,7 millioner | Utbytte = 6,0 millioner

Holdingsselskapet har både etablert og tatt investeringer i driftsperioden for eiendomsmegling. De aktive meglerne med eierskap i dette holdingsselskapet jobber på attraktive «partneravtaler» som lønnes fra hvert enkelt kontor i likhet med øvrige partnere og ansatte.
Daglig leder i holdingsselskapet er eneste ansatt i selskapet og denne ansatte hever lønn på ca. Kr. 500 tusen pr. år. Vedkommende er også styreformann i samtlige datterselskaper. Ansvarsområdet er primært som styreformann, samt oppfølging av regnskap/økonomi- overordnet kontroll.

Fordeler / muligheter:
Selskapene her er godt etablert og «selvdrevet» med egne daglige ledere og engasjerte partnere. Her er det alltid fokus på engasjere de beste eiendomsmeglerne i områdene de dekker.

Kjeden og kontorene opplever sterk vekst selv om man er etablert i områder med relativt bra konkurranse. Kjeden har stor markedskraft/andeler og en sterk profil. Det beregnes videre vekst og i eventuelle nedgangstider anser man kjeden som godt rustet. Det er muligheter for videre vekst gjennom ytterligere investeringer i andre meglerkontorer innen samme kjede og/eller nye etableringer i områder hvor kjeden ikke er til stede i dag, samt høyere fokus på prosjekt og næring.

Oppgjørsselskapet håndterer ca. 1300 oppgjør pr. år, mens nåværende kapasitet er 1800 oppgjør pr år.

Pris- og verdivurdering:
Bedriftsbørsen AS gjennomfører en markedsrettet verdivurdering. Total vurderer vi rundt 200 virksomheter hvert år. Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler målt i antall transaksjoner.

Verdivurderingen for dette holdingsselskapet tar hensyn til en rekke faktorer. Det er gjort en beregning ut i fra historisk avkastning, selskapenes utbyttepolitikk, investeringer, substans, eierandeler i underliggende selskaper og andel av kontanter justert mot gjeld. Det er tatt med i betraktningen at underliggende selskaper har økt kontantbeholdning. Samlet sett har det vært vekst siste 5 år.

Med hensyn til regnskapene og balansen pr. 31.12.2015 har vi beregnet andel gjeld justert mot kontanter i underliggende selskaper.
Det er gjort en verdivurdering av samtlige underliggende selskaper justert for eierprosent og kontantbeholdning. Denne er gjort med hensyn til kontanter og en EBITDA på 4 ganger andel av resultat.

• Kontor A: Verdivurdert til Kr. 6.287.368,-
• Kontor B: Verdivurdert til Kr. 16.206.128,-
• Kontor C: Verdivurdert til Kr. 3.756.151,-
• Kontor D: Verdivurdert til Kr. 5.487.044,-
• Oppgjør: Verdivurdert til Kr. 5.480.424,-

Holdingselskapet verdivurderes til Kr. 36.000.000,- + andel av kontanter justert mot gjeld i de underliggende selskapene som pr. 31.12.2015 viser et positivt resultat på Kr. 2.122.894,-

Generell informasjon
Selskapets navn: Konfidensielt
Etablert: 2005
Antall ansatte: 1
Årsverk: 0,5

Drift
Konsept: Investeringsselskap

Finansiell informasjon
Omsetning totalt 2015: 82.000.000,-

Diverse informasjon
Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskaper

Konsept: Investeringsselskap
Etablert: 2005
Omsetning: 82 000 000,-
Selskapsform: AS
Pris: 38.000.000,-
Dokumenter: Regnskaper
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Kompaniskap: Nei

Morten Persson

Tlf: 22 61 21 00
Mobil: 91 89 99 99
Epost: morten@bedriftsborsen.no

Skriv inn sikkerhetskoden nedenfor:
captcha

Skriv inn sikkerhetskoden nedenfor:
captcha