Nivå

Beskrivelse

Godkjenning

Oppfølgning   potensiell kjøper

0

Kunde ønsker ikke å lese korrektur

Publisering når betaling foreligger

Tilgjengelig for alle

1

Kunden ønsker å lese korrektur

Publisering når betaling foreligger og korrektur foretatt

Bedriftsbørsen vurderer hvem som får se dokumenter

2

Kunden ønsker å lese korrektur og avklare info

Publisering når betaling foreligger og korrektur foretatt

Bedriftsbørsen vurderer nøyere hvem som får se dokumenter

3

Diskresjon relatert til dokumentutsendelse

Publisering når betaling foreligger, korrektur foretatt, samt   godkjenning av annen info

Bedriftsbørsen vurderer hvem som får se dokumenter ihht instruks

4

Tung diskresjon relatert til dokumentutsendelse, pr E-mail

Som over. NDA kan sendes signert pr E-mail

Bedriftsbørsen sender ut dokumenter etter signert NDA

5

Meget tung diskresjon, dokument utlevering ved personlig fremmøte

Som over men NDA må signeres på kontoret til BB

Bedriftsbørsen sender ut dokumenter etter signert NDA

6

Tung diskresjon + godkjenning av klient

Som nivå 4, men BB innhenter godkenning fra klient pr E-mail

Klient vurderer

7

Meget tung diskresjon + godkjenning av klient

Som nivå 5, men BB innhenter godkenning fra klient pr E-mail

Klient vurderer