Er du på utkikk etter å kjøpe en spesiell type bedrift? Nå kan du i stedet for å vente på det rette objektet gå mer aktivt til verks.

Bedriftsbørsen har en rekke virkemidler tilgjengelig, som kan bidra til at dine oppkjøpsplaner blir realisert raskere – og trolig også på et mer kvalifisert grunnlag. Vi vurderer de enkelte oppdrag individuelt, og vil i samråd med oppdragsgiver velge ut de metodene vi anser som mest hensiktsmessige. Dette avgjør i sin tur pris og tidsramme for oppdraget.

Eksempler på tiltak:
• Oppsøkende virksomhet mot aktuelle bedrifter
• Database- og DM-distribusjon
• Kjøpsprospekt på FINN, Eiendomsnett og vår egne nettsider
• Samkjøringsplattformer
• Målrettet annonsering