1. Innledende samtale: Vi starter med å avklare oppdragets omfang og målsetting. Når dette er avklart vil Bedriftsbørsen plassere oppdraget hos den megleren som er best kvalifisert for akkurat dette oppdraget.

2. Oppdraget planlegges: Den ansvarlige megleren vil ta kontakt med oppdragsgiver for å avtale et møte. Møtets hensikt er få på plass en oppdragserklæring, hvor oppgaven og metoden spesifiseres i nærmere detalj.

3. Søk utføres: Når betaling foreligger vil vår megler iverksette de tiltak vi er blitt enige om. Oppdragsgiver holdes regelmessig oppdatert, slik at vi evaluerer og justerer arbeidet fortløpende.

4. Forhandlinger: Når et aktuelt objekt er funnet, kan kjøpsforhandlingene starte. Bedriftsbørsen har mulighet til å bistå i samtalene, med due diligence (selskapsgjennomgang), kontraktssignering eller transaksjoner, dersom partene ønsker det.