Innhold Markedspakke

• Befaring
• Verdivurdering
• Fotografering
• Utarbeidelse og produksjon av prospekt
• Publisering på Finn, Bedriftsbørsen og Blocket
• Salgsutstilling Storcash-Oslo
• DM-distribusjon
• Google-annonsering
• Kryssjekk mot vår investordatabase

Pris kr 17.500