Bedriftsbørsen har tung erfaring innen salg av større virksomheter. Med komplementær kompetanse innen rådgivning og megling vil vi alltid ha kompetanse tilpasset kundens mål. Vi tilbyr med andre ord en totaltjeneste hvor man blir ivaretatt på alle nivåer.

Våre meglere og tilknyttede rådgivere håndterer alt fra salg, oppkjøp og fusjon til fisjon og partnerskap. Gjennom tilpassede verdivurderinger synliggjør og ivaretar vi aksjonærene, samtidig som vi gjennomfører en optimal transaksjon på alle nivåer.

Bedriftsbørsen AS har et stort nettverk av eksisterende, fremtidige og potensielle bedriftseiere. Samt et bredt kontaktnettverk i investeringsbransjen, både privat og institusjonelt.

Det kan være mange grunner til at man ønsker å selge en bedrift. Det kan være alt fra eierkonflikter og generasjonsskifte til ønske om trekke seg ut. Bedriftsbørsen AS kan uansett grunn bistå i en prosess fra vurdering av salg og frem til et eierskifte.

Vurderer du å selge?  Ønsker du å vite verdien av din bedrift? Er du «rigget» for salg?
Kontakt oss for en uforpliktende samtale.