Bedriftsbørsen AS har en standard markedspakke, som kan tilpasses individuelle behov. Våre anbefalinger kombinert med kundens ønsker og behov fører til en skreddersydd og optimal løsning.

Innhold markedspakke:

  • Verdivurdering
  • Utarbeidelse og produksjon av prospekt
  • Publisering/Markedsføring
  • DM- distribusjon
  • Matching i investorbase

Kostnadene forbundet med en standard markedspakke er stipulert til ca 25 000,-
Bedriftsbørsen tar betalt for gjennomføring av transaksjon/salg etter en avtalt prosentsats. Denne satsen justeres etter transaksjonens størrelse.