1. Oppstart Vi tar en uforpliktende prat rundt våre tjenester og   virksomheten som vurderes solgt. Ønsker du å gå videre får du tildelt din   personlige megler, som vil være ansvarlig gjennom hele prosessen.
2. Kartlegging av bedriften Vi   foretar sammen en kartlegging av bedriftens verdier og driftssituasjon.   Megler foretar så en sondering i markedet for å gi deg en estimert   prisforventning. Deretter avgjør du om du vil fortsette prosessen, eller  sette den på hold.
3. Kundebesøk Vi møtes ute i din   bedrift for å foreta en befaring og formalisere selve salgsprosessen.   Kundebesøket er beregnet til ca halvannen time, og vil legge føringene for   den videre fremdriften.
4. Befaring I forbindelse med kundebesøket blir megleren med på en   omvisning i virksomheten. Han tar fotografier til prospektet og innhenter   nødvendig informasjon. I forkant av møtet vil du bli bedt om å sende oss   følgende dokumentasjon:Selskaps-/firmaattestFinansielle avtalerLeiekontrakt avtalerRegnskap i fjor og hittil i årInventarlisteSkjenkebevilling/ferdigattest

Kundeavtaler

Legitimasjon
5. Taksering Vi blir enige om hvilken   pris vi skal gå ut med. Prisingen av objektet baseres på en kombinasjon av   bedriftens regnskap, potensial og reelle verdier, samt dine egne   forventninger.

 

6. Avtaleinngåelse Forhold som konfidensialitetsnivå og markedsføring avklares, før   selve formidlingsavtalen signeres. Etter møtet vil du motta en faktura for   markedspakken. Denne må betales før oppdraget igangsettes.
7. Prospekt og markedsføring Prospektet   utarbeides med objektbeskrivelse, takst, fotografier og relevant   dokumentasjon. Eventuelle tilleggsundersøkelser foretas, før prospektet   publiseres i henhold til avtalt konfidensialitetsnivå. Publisering skjer via   Finn.no, blocket.se og Bedriftsborsen.no.
8. Salgsfremmende tiltak Megleren går   gjennom vår kundedatabase og følger opp potensielle interessenter. I tillegg   distribuerer vi prospektet til alle våre DM-abonnenter. Vi garanterer deg en   aktiv oppfølgning, og har alltid meglere parat til å håndtere innkommende   henvendelser.
9. Budgivning Innkommende bud formidles via et formelt budskjema. Så snart et   bud er mottatt, kontakter vi deg og ber deg ta stilling til innholdet.   Godkjennes budet informerer vi kjøper om dette.
10. Salg Kjøpekontrakten utformes   og sendes til partene forut for kontraktsmøte. Kontrakten kan om ønskelig   settes opp i samarbeid med advokat.
11. Overtakelse Overføring   av bedriften foretas til avtalt tid og sted mellom kjøper og selger. Så fremt   det ikke er gjort avtale om due diligence, skjer dette uten involvering fra   vår side.