Den reelle verdien av selskapet er hva markedet er villig til å betale!

Bedriftsbørsen har siden vi ble etablert verdivurdert flere hundre bedrifter innen forskjellige bransjer. Når man skal vurdere en bedrift finnes det flere metoder å finne verdien. Bedriftsbørsen har gjennom bred markedskunnskap kompetanse til å vurdere bedriften til hva markedet faktisk er villig til å betale.

I våre verdivurderinger kombinerer vi markedskunnskap med tekniske analyser av selskapet. Kombinasjonen av marked og type tekniske vurdering utgjør til sammen suksessfaktoren.

Analyse bransjekunnskap og investorforståelse

Bedriftsbørsen vil gjennom en analyse synliggjøre bedriftens nåværende og fremtidige verdier. Det kan også være behov for omorganisering og tilrettelegging internt i bedriften som vil gjøre den mer attraktiv i markedet. Bedriftsbørsen kan her levere en totaltjeneste.