Utvikling i bygg- og anlegg

Sektoren innen bygg- og anlegg er i utvikling. Sterk vekst fører til flere oppkjøp. Bedriftsbørsen tilrettelegger og gjennomfører.

Det har over de siste årene vært flere endringer i entreprenørbransjen. De større selskapene blir større gjennom organisk vekst og oppkjøp. De mindre entreprenørene (30 – 150 millioner i omsetning) «sliter» med høyere konkurranse og lavere marginer. Bedriftsbørsen opplever flere forespørsler for salg og strategiske sammenslåinger (fusjoner) i dette markedet. Behovet for totalentrepriser blir større. Samtidig går bransjen gjennom en prosess med både digitalisering og sentralisert styring. De «mindre» entreprenørene får høyere grad av arbeid tilknyttet prosjektene som underleverandør. Bedriftsbørsen forventer en økning i antall salg og fusjoner kombinert med økt konkurranse og fortsatt vekst i bransjen.
16. Februar 2018 viser SSB sine offentlige tall at økningen innen bygge- og anleggsvirksomhet økte med 6,2% sammenlignet med 5. termin 2016 mot 2017.

Kontakt en av våre meglere her