Aktiv Læring: Innbringende kursaktør

Aktiv Læring tilbyr kurs for bedrifter og jobbsøkere bl.a. gjennom NAV. Forutsigbare rammevilkår og høyt vekstpotensial.

Kr. 1.990.000 Beliggenhet: Norge
Prisantydning: Kr. 1.990.000,–
Omsetning: Kr. 5.020.000,–
Husleie: Kr 60.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Aktiv Læring AS
Etablert: 1998
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 1 (20 tilknyttede kursholdere)
Årsverk: 1?
Web: aktiv-laering.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 60.000,-
Areal: 30 + Tilgang på møterom, konferanse lokaler m.m
Løpetid leiekontrakt: 3 måneder løpende

Drift

Konsept: Kursvirksomhet

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 5.020.116 kr
Lønnsprosent: 28.2%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Ja
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Aktiv Læring har gjennom to tiår vært en sentral leverandør til NAV av AMO-kurs på Østlandet og på Sør- og Vestlandet. I tillegg bistår de med videreutvikling av ansatte i varehandelen. Bedriften har utviklet solide undervisningsopplegg som er testet ut over lang tid og gir gode resultater.

Selskapsstruktur
Salgsobjektet er todelt, og består av Aktiv Læring AS og det tidligere datterselskapet Varehandelkompaniet AS. Førstnevnte var i perioden 2009–2016 hel/deleid av Høyskolen Christiania, før det i 2017 fusjonerte med Varehandelkompaniet AS

Virksomheten har rammeavtaler i Vestfold, Hedmark, Møre og Romsdal, samt Rogaland (bl.a. Stavanger, Haugesund og Egersund).

Salgsprospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er åpen for også å selge aksjeselskapet.

Aktiv Læring
Forståelse for arbeidsmarkedet er avgjørende for både unge og eldre jobbsøkere. Aktiv Læring tilbyr kurs for dette, i form av såkalt arbeidsmarkedsopplæring (AMO). Dette gjøres på oppdrag for NAV, og målet er å hjelpe deltakerne ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, og ved å styrke deres kompetanse innen jobbsøking generelt. Tilbudet består av jobbklubber, fagkurs og individuelle programmer – med spesialisering innenfor områdene salg, service, data, kontor og regnskap.

Aktiv Læring har siden oppstart kurset flere tusen deltakere, og parallelt videreutviklet sine ulike konsepter. Kompetansen de har bygget opp er unik og svært etterspurt.

Varehandelkompaniet
Varehandelakademiet er en etablert leverandør av kurs og kompetanseaktiviteter til butikker som selger klær/tekstil, dagligvare, byggevarer, sportsartikler, m.m. De tilbyr både ferdige kurskonsept og tilpassede opplegg, med mål om å utvikle den enkelte leder eller medarbeider.

I 12 år har virksomheten bistått bedrifter med å forbedre sine resultater og øke sin konkurransekraft. Mange selskaper har hatt stor nytte av disse tjenestene, og etterspørselen i bransjen er god.

Varehandelkompaniet sitter på en mengde materiell og undervisningsopplegg som de kan aktivisere i takt med kapasitet og etterspørsel.

Kursholdere
Virksomheten omfatter rundt 20 godt kvalifiserte kursholdere. De fleste av disse har vært i bedriften over mange år og opparbeidet seg lang erfaring. Det stilles en rekke krav til kompetanse og personlige egenskaper for denne typen kursholdere, i tillegg til de formelle kravene som staten stiller for å gjennomføre kurs i NAV-regi. Kursholderne er naturlig nok bedriftens viktigste kapital, og de gis tett oppfølging i form av coaching og faglig videreutvikling.

Eiers kompetanse
Eier har ca 25 års erfaring fra bransjen, stor kompetanse innen forretningsutvikling, drift og markedsføring. Han vil gjerne fortsette å være aktiv i bedriften også etter et salg, og er også åpen for å beholde et deleierskap i bedriften videre.

Fordeler og muligheter
Aktiv Læring er en bedrift med lang fartstid og unik kompetanse bygget opp over flere tiår. Salgsobjektet vil være spesielt interessant for bedrifter som allerede driver med kursvirksomhet, samt personer eller grupperinger innen coaching og utvikling av mennesker og bedrifter.

Det ligger et utmerket grunnlag for videre satsning på NAV- og AMO-kurs – det være seg enten flere typer kurs innen eksisterende rammeavtaler, eller utvidelse til flere geografiske områder.

Med større kapasitet kan man også gå inn i større rammeavtaler, som vil kunne gi betydelig høyere omsetning. Det finnes flere tilsvarende aktører med omsetning i 100 millions-klassen og solide resultater å vise til. Så det er et stort marked med høyt inntektspotensial å ta av.

Grunnet kapasitetsbegrensninger har Varehandelakademiet det siste året hatt redusert aktivitet. Her ligger det et betydelig potensial for gjenopphenting og vekst, da kursene de tilbyr passer de fleste varehandelsbedrifter. Det ligger mange års erfaring og mengder av godt kursmateriell tilgjengelig i selskapet – samt ikke minst en stor og verdifull kundedatabase. Flere nye kurstyper kan med fordel også vurderes.

Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS verdivurderer over 200 virksomheter hvert år. Vår erfaring med markedet er en del av verdivurderingen som resulterer i markedspris.

Aktiv Læring er en bedrift med lang fartstid som har bygget seg opp god kompetanse innen kursvirksomhet og veiledning. De har rundt 20 godt kvalifiserte kursholdere og en stor kundedatabase. Det ligger dermed et meget god utgangspunkt for den som vil satse videre.

Økonomisk har bedriften hatt en omsetningsvekst hvert år siden 2015. I 2018 passerte de MNOK 5 med et positiv resultat på MNOK 0.3 etter uttak av god eierlønn.

Vi mener derfor at prisantydningen på kr. 1.990.000,- er en riktig pris for denne bedriften.