Attraktiv aktør i vekst: Tecnovap Norge

Eksklusivt agentur for verdensledende leverandør av dampvaskere til industri- og rengjøringsbransjen.

Kr. 1.450.000 Beliggenhet: Moss/fleksibelt
Prisantydning : Kr. 1.450.000,–
Omsetning 2020: Kr. 4.668.000,–
Husleie: 190.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Tecnovap Norge AS
Etablert: 2011
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 3
Årsverk: 1
Web: Tecnovap.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 190.000 kr pr. år
Areal: 239 m2
Husleiegaranti: 3 mnd leie + felleskost
Løpetid leiekontrakt: Løpende m/3 mnd oppsigelse
Adresse: Rabekkgata 9, 1523 Moss
Parkering: 2 plasser

Drift

Konsept: Renholdsmaskiner

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 4.668.000
Driftskostnader: 2.353.487 kr
Varekostnad: 60%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Tecnovap Norge AS ble etablert i 2011 som salgs- og servicebedrift for verdens mest anerkjente dampvaskmaskiner. Vaskekonseptet har svært variert brukspotensial og unike konkurransefortrinn. Bedriften er allerede godt inne i norsk matvareindustri, hvor Tecnovap er alene om å kunne levere en rekke helautomatiske løsninger.

Produktkonsept
Dampbaserte rengjøringsverktøy baserer seg på utblåsing av varm vanndamp. Konseptet har en rekke fordeler: De kommer til i områder som er utilgjengelig med andre redskaper, de etterlater seg ikke såperester og fjerner alt av bakterier, sopp, fett, sukker, urinlukt og blod. Rengjøringen foregår med et minimum av vannbruk og som oftest uten kjemikalier. Det er skånsomt mot underlaget, og reduserer dermed slitasje.

Dampvask baserer seg på rent vann og tilfredsstiller mange av samfunnets og næringslivets krav til bærekraft. Det er også mer økonomisk i bruk, med hensyn til arbeidskraft og forbruk av vann, strøm og rengjøringsmidler. Samtidig overkommer dampvask de strengeste kravene til renhet og hygiene, og brukes eksempelvis i stor skala innen sykehus, tannlegekontorer og matindustri. Bruksområdene er for øvrig svært varierte.

Produktet er lett å selge inn. Målinger har vist at Tecnovap kan redusere vannforbruket med hele 95% og kjemikalieforbruket med 95–100%. Samtidig har det den fordelen at rengjøring i de fleste tilfeller kan utføres uten stopp i produksjonen. Alt dette er penger spart for kunden, og når vaskekvalitet og bærekraft i tillegg er på topp er det vanskelig å finne argumenter som taler mot Tecnovaps løsninger.

Tecnovap er en italiensk produsent, med snart førti års produksjon og salg i mer enn sytti land. Produktene er kjent for sin høye kvalitet og brukervennlighet, og anses som markedets Rolls Royce.

Forretningsmodell
Tecnovap Norge har enerett på salg av Tecnovaps produkter i det norske markedet. De har primært rettet sitt fokus mot industrien, og har på få år inntatt posisjonen som Norges største leverandør av dampvaskere for dette segmentet. Bedriften presenterer produktene fortrinnsvis gjennom deltakelse på messer og demonstrasjoner ute hos kunde.

Tecnovap tilbyr et stort produktutvalg, med alt fra enkle dampmaskiner som egner seg til rengjøring av biler, møbler og gulver, til større anlegg som monteres ute hos kunder i industrien. Prisspennet ligger på 50.000–500.000 kr per salg.

Tecnovap produserer alt tilleggsutstyr til sin maskinpark og kundene kan derfor tilbys skreddersydde løsninger. Konsernet er en god støttespiller for sine nasjonale salgskontorer, og bistår gjerne med å vurdere spesielle behov og forespørsler.

Strategiske kundesegmenter
Alle bransjer med fysisk utstyr eller fasiliteter har behov for rengjøring. Markedet er derfor tilnærmet umettelig. På noen områder har Tecnovap likevel løsninger som gjør dem spesielt attraktive. Dette gjelder spesielt for matindustrien, hvor de er alene om å kunne tilby automatiserte rensesystemer for rullebånd. Disse kan skreddersys til den enkelte produksjon og har på kort tid blitt norske matprodusenters foretrukne løsning.

Andre sektorer som er i sterk vekst er bilvask og ugressfjerning. For bilvask kan Tecnovap tilby systemer som monteres opp på for eksempel på bensinstasjoner eller vaskehaller, og skånsomt rengjør bilens delikate og intrikate flater. For ugress har de utviklet en miljøvennlig dampvasker som bruker kun 4 liter diesel og 30 liter vann i timen. Denne fjerner ugress uten bruk av kjemikalier, og kan som en bonus også brukes til å fjerne is med.

Drift
Selskapet har tre eiere som har jobbet deltid i bedriften. Samlet utgjør de ett årsverk.
Bedriften holder til i leide lokaler i Moss. Anlegget har god kapasitet, med kjøreport og show room. Leieavtalen har bare tre måneders oppsigelse, så driften kan på relativt kort varsel flyttes til annen lokasjon.

Fordeler og muligheter
Tecnovap er en internasjonalt anerkjent produsent av etterspurte høykvalitetsprodukter. Produktene er tilpasset de fleste bransjer i offentlig og privat sektor og har et nærmest umettelig marked.

Tecnovap Norge har ti års fartstid og er allerede godt etablert i det norske markedet. De har lagt et solid grunnlag og produktene er godt kjent i markedet. Det bedriften trenger nå er større engasjement. Med et så stort marked vil det også være formålstjenlig med en større salgsorganisasjon eller -kanal. Det har frem til i dag vært lagt ned en beskjeden innsats på salg og markedsføring. Om vi ser til Sverige så omsetter Tecnovap der årlig for 20 MNOK. Tecnovap Norge har imidlertid en god salgspipe som potensielt kan gi meget god omsetning for inneværende år.

Virksomheten kan vise til en imponerende liste over kundereferanser, som blant annet omfatter Kongeskipet, Asko, Bama, Hjelpemiddelsentralen og en rekke norske sykehus. Tecnovap har solgt mye til svømmehaller og bakerier, og både her og i en rekke andre sektorer er det fortsatt betydelig salgspotensial. Renholdsbyråer og storkjøkken er blant de store kundegruppene det så langt er gjort få salgsfremstøt mot.

Produktene har så mange sterke kundefordeler at innsalget oppleves enkelt og motiverende. Økonomiske besparelser kan ofte være salgsutløsende alene, men også de stadig strengere kravene til hygiene og bærekraft slår ofte inn, da det kun er dampvask som kan innfri på begge områder samtidig. Dette gir Tecnovap en unik konkurransekraft som bare vil styrkes fremover.

Per i dag har bedriften satt bort service/reparasjon til et eksternt selskap, og tjener ingenting på dette. Her ligger med andre ord et godt inntjeningspotensial. Det er også et marked for å drive utleie av maskiner, samt for salg av ekstrautstyr.

Pris og verdivurdering
Tecnovap Norge AS er godt etablert, og har en eksklusiv avtale for salg av verdens mest anerkjente produkter innen dampvask.

Vi mener ut ifra dette at 1.450.000 kr er riktig pris.

Varelager kommer i tillegg.
Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eierne er også åpne for å selge aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.