Bemanningsselskap bygg/anlegg/verft m.m.

Landsdekkende personalleverandør med sterk vekst og god ordreinngang selges. Kjent for sin høye kvalitet og fagkunnskap.

Kr. 9.000.000 Beliggenhet: Østlandet/Porsgrunn
Prisantydning: Kr. 9.000.000,–
Omsetning: Kr. 35.000.000,–
Resultat: Kr. 1.300.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: NIS Consulting AS
Etablert: 2017 (2015)
Bakgrunn for salg: Andre prioriteringer
Årsverk: 60
Web: nisc.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 893.486 kr
Adresse: Versvikvegen 2, 3937 Porsgrunn

Drift

Konsept: Bemanning bygg/anlegg

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: MNOK 35
Lønnsprosent: 62.5%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Resultat 2018

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

NIS Consulting AS er et landsdekkende bemannings- og rekrutteringsselskap med hovedkontor i Porsgrunn. Firmaet leverer personell fra fagarbeider til ingeniørnivå innen områder som bygg/anlegg, verft, industri, og on/offshore.


Virksomhet
Selskapet startet opp i 2015 og ble i 2017 etablert som NIS Consulting AS. Selskapet er lokalisert med kontorer i Porsgrunn og leier i hovedsak ut personell til vei/anlegg og industri. Oppdragene er primært lokalisert i Oslo/Akershus og Grenland.

NIS Consulting leverer fleksible rekrutteringsløsninger basert på kundenes behov kompetanse- og oppgavebehov. Selskapet har sterkt fokus på kvalitet og rett kompetanse til rett tid. De har spesialisert seg innen betong, VVS og ISO-fag, men leverer innen alle fagområder så lenge kapasitet og kompetanse er tilgjengelig. De tilbyr per i dag ikke prosjektering.

NIS Consulting har rammeavtaler med en rekke velkjente entreprenører, som de løpende leverer personell til. Ansatte rekrutteres internt i bransjen og via Finn.no. De bruker Webtemp som styringsprogram.


Fagområder

Forskalling, armering og grunnarbeid ADK
NIS Consulting har spesialisert seg på personell til betonganleggsprosjekter hvor det kreves erfaring innen spesialforskaling. De har bemannet opp flere prestisjetunge prosjekter innenfor dette området.

Rørleggere VVS
NIS Consulting har lang erfaring og god kompetanse innen VVS. Dette har bl.a. gitt dem gode rammeavtaler med Norges største aktører.

Stillasmontør
NIS Consulting leverer understøttelse/stillasmontører til bygg og anlegg, samt stillasfagarbeidere til krevende bygg- og anleggsprosjekter.

Godkjenninger: RA Sertifikat og Startbank


Driftssituasjon
Virksomheten teller rundt 60 fast ansatte i 100% stilling. I tillegg kommer fem ansatte i administrasjon (daglig leder, to kundekonsulenter/prosjektmedarbeidere, én kontormedarbeider, samt en 20% stilling innen regnskap).

Med til sammen sju måneders drift noterte de seg i 2017 en omsetning på 9,7 MNOK. I 2018 økte denne til solide MNOK 35.

I 2019 fokuserer selskapet på fortsatt høy leveransekvalitet, 10-20% vekst og forbedring av bunnlinjen.

Det er forventet vekst på 10-20% for driftsåret 2019. Selskapet budsjetterer med MNOK 40 i omsetning og MNOK 2 i driftsresultat. For februar 2019 ligger ordrereserven an til en vekst over budsjett. Eier anslår omsetningpotensialet for 2019 til rundt MNOK 60.


Fordeler og muligheter
Her får ny eier mulighet til å ta over et ungt selskap i sterk vekst, med vesentlig potensial. Selskapets suksessfaktor er fleksibilitet, høy leveransekvalitet og ryddige forhold. På kort tid har NIS Consulting fått et godt renommé og med det også sterk pågang fra de store, velkjente entreprenørene. Dette gir trygge rammer for driften.

Kjente utfordringer i bransjen er driftsstabilitet, fagkvalitet og personelltilgang. NIS Consulting har opplevd stabil drift og høyere ordreinngang enn det man til enhver tid kan levere på. De framstår som en attraktiv arbeidsgiver og har derfor også opplevd god intern rekruttering.

Selskapet er lokalisert med kontorer i Porsgrunn, men disse kan flyttes til andre deler av Østlandet.


Pris og verdivurdering

Bedriftsbørsen AS verdisetter over 200 virksomheter hvert år. Våre modeller tar hensyn til bransje, økonomi, marked og vår lange erfaring med transaksjoner i SMB- markedet. Våre vurderinger er markedsrettet i henhold til hva markedet burde betale for bedriften.

NIS Consulting opplever sterk vekst, som forventes å øke videre. Som følge av veksten fra 2017 til 2018 er selskapet også rigget for å møte økt ordreinngang. Det er i 2017 og 2018 gjort investeringer, men disse er ikke å anse som vesentlige, da dette primært gjelder arbeidsklær/utstyr og systemer, samt oppbemanning på administrasjonssiden. For 2019 kan selskapet realisere et vekstpotensial opp mot MNOK 50 i omsetning uten særlige investeringsbehov.

Omsetning 2018: 35.536.173 kr
Resultat 2018: 1.359.590 kr
Lønn daglig leder:  750.000 kr
Eierlønn: 850.000 kr

Budsjettert omsetning 2019 er MNOK 40 med resultat på MNOK 2. Eier hevder dette er et konservativt budsjett hvor man anslår at potensiale for omsetning 2019 er MNOK 50-60 med en resultatgrad på ca 6-8%.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten NIS Consulting AS til 9.000.000 kr

Ved overtagelsen av aksjeselskapet vil dette gjennomføres på «kontant og gjeldfri» basis.