BilXtra-verksted m/eiendom

Komplett verksted på Kvina i Nordland selges med eiendom. Veletablert bedrift med stabilt og godt resultat.

Kr. 3.980.000 Beliggenhet: Kvina – Nordland
Prisantydning: Kr. 3.980.000,–
Omsetning: Kr. 7.300.000,–
Takst eiendom: Kr. 2.300.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Kvina Auto AS
Etablert: 1998
I disse lokalene: 1998
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 6
Årsverk: 5
Nett: Underside på Bilxtra.no + Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 14.000 kr / mnd + komm.avg.
Areal: Leid: 300 m2 / Total: 460 m2
Adresse: Tonnesveien 24, 8750 Tonnes
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Verkstedssdrift m.m.
Åpningstider: 08.00–16.00

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 7.366.000 kr
Lønnsprosent: 31,8%
Varekostnad: 49,8
Verdi inventar: 350.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, takst, leieavtale

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Kvina Auto AS ble etablert i 1998 og er nå medlem av BilXtra. Bedriften har hatt god vekstkurve og driver nå med pent overskudd. Salget omfatter både verksteddrift og eiendommen som virksomheten drives fra. Begge objekter har spennende potensial, og selges nå grunnet pensjon.

Driftskonsept
Kvina Auto er et autorisert verksted med seks ansatte, der verksmesteren er ansatt i bedriften, mens eier fyller rollen som daglig leder.

Bedriften er medlem av BilXtra, som er en landsdekkende kjede med ca. 260 verksteder. Som medlem her får virksomheten tilgang til et bredt sortiment av deler og utstyr til bil.

Verkstedet har gjennom noen få skifter i selskap og eierskap hatt mer enn 60 års drift. Virksomheten er således svært godt innarbeidet i det lokale markedet. Det geografiske nedslagsfeltet er stort, og mange bruker dette som sitt faste verksted til både bil og båt.

Tjenester
Verkstedet utfører ordinære verkstedtjenester og EU-kontroll. I tillegg har de en liten butikkavdeling for salg av bilrelaterte varer. Utover dette tilbyr de:

 • Bergingsbil med kontrakt med NAF
 • Dekkomlegging bil, motorsykkel og nyttekjøretøy
 • Reparasjon/service av utenbordsmotor for båt
 • Andre motorrelaterte oppdrag, etter tilgjengelig kompetanse og kapasitet

Lokaler
Kvina Auto ligger sentralt på Kvina i Lurøy kommune i Nordland. Rett i nærheten ligger dagligvarebutikk, småbåthavn og bobilparkering.

Lokalene omfatter verksted, kontor og kundemottak med butikkavdeling. En avdeling som tidligere var leid ut til som aluminiumsverksted benyttes nå til dekkskift.

Utstyr og inventar
Verkstedet er komplett og rikholdig utstyrt.

Følgende er blant det som inngår i salget:

 • 1 stk 4-søyler, til EU-kontroll og 4-hjulsstilling
 • 3 stk søyleløftebukker
 • 1 stk. kanalløfter
 • Røykgasstester fra Würth
 • 4 gasstestere
 • Firhulskontrollutstyr (Leaset)
 • Dekkomlegger for personbil
 • Balanseringsmaskin personbildekk og motorsykkeldekk
 • Dekkomlegger, samt stor muttertrekker for lastebil
 • Bremsetester
 • Komplett verktøyskap for 4 mekanikere
 • Div utstyr for registerreimskifte for en rekke bilmerker
 • Dreiebenk
 • Benkesliper
 • Diverse spesialutstyr

Eiendommen
Eiendommen ligger på festet tomt (gnr.43 bnr. 35. og gnr. 535 fnr.1) og er i kommunedelplanen for Kvina havn fra 2017 regulert til kombinert næringsbebyggelse, handel og forretning. Området rundt består av næring, bolig og fritidsbebyggelse.

Bygget er på totalt 460 m2 BRA, og omfatter:

Etg Areal Innhold
1. 242 m2 Bilverksted, lakkrom og varmtlager
1. 138 m2 Alu.verksted, vaskerom/gard, kompressorrom, dreiebenkrom, generatorrom
1. 55 m2 Forretning og kontor
2. 25 m2 Spiserom, gangareal, sanitærrom

 
Eiendommen er i normalt god stand, og vedlikeholdet utføres av Kvina Auto selv.

Takst er nylig gjennomført, og markedsverdi ble da satt til 2.300.000 kr. Eiendommen regnes å ha stort potensial i form av mulig utbygging, rehabilitering, brygge, fritidsbebyggelse, etc,

Også bygget byr på muligheter for utvikling, eksempelvis effektivisering av arealer for utleie. Slik det leies ut i dag ligger inntektene på 168.000 kr per år. Dette regnes som noe lavt.

I takseringen av eiendommen er følgende vektlagt: Eiendommen ligger strategisk til og det er langt mellom slike lokasjoner av denne type. Etter vurdering er dagens leiepris for bygningsmassen noe lav i forhold til hva en normalt betaler for arealer og beliggenhet som dette. Etter vurdering vil arealer som dette kunne leies ut for Kr. 600 / m2, bl.a fordi eiendommen ligger strategisk til og med enkle midler lett kan omdisponeres til alternativ virksomhet.»

Fordeler og muligheter
Ny eier får her mulighet til å overta en virksomhet som har drevet stabilt og med jevn vekst i over 23 år. Virksomheten har stort nedslagsfelt, og eiendommen har et spennende potensial. Den ligger strategisk til i vannkanten med god plass inne og ute. Både bygningen og tomten, samt mulig strandlinje kan utvikles.

Man kan også mer aktivt tilby flere tjenester ut over driften av verkstedet. Særlig vil dette kunne gjelde mot nyttekjøretøy og båtmotor-markedet – både uten- og innenbords.

Kvina Auto har foreløpig ikke egen nettside, med unntak av en kort presentasjon på sidene til BilXtra. De benytter Faceook til innlegg i ny og ne, men utover dette gjøres det ikke noen markedsføring av bedriften og dens tjenester. Her er det dermed flere grep man kan ta for å øke driftsvolumet.

Driften og bruken av i dagens lokaler kan effektiviseres på en måte som er mer egnet – særlig dersom ny eier ønsker å utvide omfanget eller leie ut til andre.

Sortimentet for bildeler kan med fordel utvides.

Pris og verdivurdering
Salget omfatter eiendommen, samt virksomheten Kvina Auto AS, gjennom et samlet salg.
Kvina Auto AS hadde i 2020 en samlet omsetning på 7.366.000 kr, med et positivt driftsresultat på 309.000 kr. Eiers lønn på 518.000 kr kommer da i tillegg.

Kombinasjonen av dagens inntekter på eiendommen, samt resultat av driften (som nå vil sammenfalle), er ca 480.000 kr per år, gitt en drift på nivå med 2020.

Bedriftsbørsen AS vurderer virksomheten Kvina Auto til en verdi av 1.680.000 kr

Alt av inventar og utstyr er inkludert i vurderingen, men varelager kommer i tillegg. Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «kontant og gjeldfri»-basis.

Eiendommen vurderes etter takst til 2.300.000 kr

Samlet kjøpesum for virksomheten Kvina Auto og eiendom vurderes til 3.980.000 kr

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.