Gjøvik båtsenter selges

En av Mjøsas store båtdestinasjoner, med sentral og idyllisk beliggenhet. Unik konkurransesituasjon og store utviklings

Kr. 6.900.000 Beliggenhet: Gjøvik/Mjøsa
Prisantydning: 10.000.000 kr
Areal: 9,7 mål
Tomteleie pr. år: 87.500 kr

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Beliggenhet: Gjøvik/Mjøsa
Prisantydning: 6.900.000 kr
Areal: 9,7 mål
Tomteleie pr. år: 87.500 kr

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 87.400 kr
Areal:  9,7 mål 
Løpetid leiekontrakt: 2085
Forlengelse: 20 år
Adresse: Bråstadvika 75, 2825 Gjøvik
Parkering: Svært god

Drift

Konsept: Småbåthavn, servering m.m.

Diverse informasjon

Diverse informasjon
Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Takst, reguleringskart, målebrev tomtefesteavtale

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Gjøvik Båtsenter er en av Mjøsas største private båthavner. Salgsobjektet har utbyggingspotensiale for minimum 200 båtplasser og et fullskala service- og bevertningshus. Mjøsa har rundt 50.000 fritidsbåter som per i dag ikke har slike tilbud. Dette gjør marinaen svært attraktiv, og utviklingsmulighetene tilsvarende gode.

 

Kort historikk
Anlegget ble etablert i 2003, og er bygd opp over flere år, i nært samarbeid med grunneier. I tillegg til båtplasser, har det tidligere også vært kiosk og serveringsfasiliteter her. Tilbudet var populært og hadde godt belegg, men opplevde flere tilbakeslag da serveringsbygget først ble rammet av brann og siden flom. Det er gjenoppbyggingen av dette som nå vil kunne by på oppgradert standard og en betydelige utvidelse av tilbudet.

Beliggenhet
Gjøvik Båtsenter er lokalisert i idylliske Bråstavika, bare 3 km nord for Gjøvik sentrum. Her ligger Gjøviks beste badeplass, samt et stort område for camping og fritidsboliger. Bråstadvika har vært brukt som bade- og rekreasjonsområde i årtier, og området er godt opparbeidet og beplantet. Den tidligere steinete stranda har etter tilførsel av 100 tonn finkornet sand blitt omgjort til en vakker, hvit lagune. Det er et yrende badeliv her sommeren igjennom, og kommunen er nå også i ferd med å etablere gang- og sykkelvei fra Gjøvik sentrum. Denne vil bidra til økt tilgjengeliggjøring, og i tillegg gi en god turopplevelsen for alle dem som sykler og går. For de som kommer med bil er parkeringskapasiteten allerede svært god.

Forretningskonsept
Båtplasser, gjestebrygge og dypvannsbrygge er etablert. Anlegget kan i dag tilby bryggefasiliteter for 90 båter i indre havn, og har et utbyggingspotensial for minimum 200. Båtplassene kan enten leies eller selges med serviceavtale. Det er også et enkelt bygg på eiendommen, som med relativt enkle grep kan utvikles til et fungerende servicebygg. I tillegg foreligger det planer om et multifunksjonelt bygg, som vil gjøre marinaen til den eneste fullskala turdestinasjon for Mjøsas båtfolk.

Planene omfatter bl.a. større gjestebrygge og muligheter for å handle dagligvarer, fylle drivstoff, foreta reparasjoner og i tillegg kunne slå seg ned for å spise, drikke og bli underholdt. Med den idylliske badestranda like ved, vil dette bli et sted man kan tilbringe hele ferien på, eller ankre opp på over flere dager. For Gjøvik kommunes 30.000 innbyggerne vil dette samtidig være en naturlig sommerdagsdestinasjon – bare en kort sykkeltur unna for de fleste.

Planer og status
Det er så langt gjort investeringer i marinaen for over 13 MNOK. Alle grunninvesteringer i tilknytning til vann, strøm og kloakk er ferdig utført. Stedet har også installert overvåkningskamera til en verdi av ca. 250.000 kr.

Området som helhet er også ferdig regulert, og det foreligger godkjente planer for et servicebygg på flomsikkert område. Dette er planlagt å inneholde serveringsfasiliteter og selskapslokale, samt en stor uteterrasse med flott utsikt over Mjøsa. Under terrassen legges det videre opp til båtverksted og butikk, med tilhørende drivstoffpumper. Utenfor båtsesong er det tenkt at serveringstedet kan generere inntekter som selskapslokale.

Totalt disponibelt areal er på 9.7 mål. Tomta er festet med leieperiode på 80 år, med rett til ytterligere 20 år av gangen for 87.400 kr per år. Det er opparbeidet en stor, åpen plass ca. 2,7 mål som skal fungere som parkeringsplass på sommeren og båtopplag på vinteren. Her er det også mulighet for å sette opp et mer permanent bygg, slik at man kan tilby oppvarmet opplag.

Fordeler og muligheter
Gjøvik Båtsenter er utviklet over mange år og har solide og godt funderte fremtidsplaner. Dette er derfor en sjelden mulighet til å ferdigstille hovedattraksjonen på Norges største innsjø.

Med 50.000 fritidsbåter langs innsjøen, bygging av 400 nye campingplasser og bare 3 km til Gjøvik sentrum gir dette et betydelig kundegrunnlag å ta av. Nordre bydel er i kraftig utbygging med flere eneboliger og høyblokker, og også campingplassen på stedet er også under kraftig utvidelse, med hele 400 planlagte nye campingplasser.

Det er også en rekke turstier og skiløyper i området, som kan benyttes alle årstider. Ved siden av badestranda ligger Mjøsa naturiststrand, som er godt besøkt om sommeren. Her er det i dag ingen servering. Parkeringsarealet er på 2,7 mål, og er godkjent for avgiftsbelegging.

Områdets størrelse og tilgjengelig åpner også for arrangementer som konserter, båtfestival, ølsmaking, osv. Et nytt servicebygg utvider disse mulighetene ytterligere. Tidligere er det drevet en mindre fjordrestaurant her, som var svært populær.

Kommunen ønsker videreutvikling av eiendommen både mot flere båtplasser og drift/næring. De er generelt svært positive til utviklingen av marinaen, og ønsker at det skal komme et godt tilbud for Gjøvik og regionen som helhet. Dette bidrar til å skape positivt driv for prosjektet, og det er godt mulig at man på sikt kan få godkjenning for flere enn 200 båtplasser.

Vi anslår at det er potensial for 17-25 MNOK i omsetning. Stedet kan generere inntekter på flere måter: Dels via butikk, servering, konserter, eventer og selskaper, og dels gjennom utleie/salg av båtplasser, båtopplag, drivstoffsalg, reparasjon/service på båt og parkeringsavgift.

Et forsiktig estimat av potensielle økonomi/driftsinntekter:

150 båtplasser = Verksted = Båtshop = Servering = Drivstoff = Opplag = Eventer/konserter/arr. =

1,2 millioner + strøm/drift
3-5 millioner (service out-/inboard, salg av motor, konservering, m.m.) 2 millioner (Rekvisita)
7 millioner
4 millioner
0,3 millioner
0,6 millioner

Pris og verdivurdering
Det er gjort store investeringer i Gjøvik Båtsenter over mange år, og dette er en unik mulighet til å etablere Mjøsas største attraksjon. Vi mener at prisantydningen på 6.9 MNOK gjenspeiler stedets verdi.

Den planlagte næringseiendommen med servering, butikk, båtverksted og drivstoffsalg vil omgjøre stedet til en fullverdig marina. Med disse fasilitetene burde Gjøvik Båtsenter kunne bli en naturlig destinasjon for båtfolket på Mjøsa.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer over 200 virksomheter hvert år. Vår erfaring om markedet er en del av verdivurderingen som resulterer i markedspris. Bedriftsbørsen AS har verdivurdert Gjøvik båtsenter og anser virksomheten som svært attraktiv og med stort potensial.