Innbringende dyrebutikk selges grunnet pensjon

Zoo-Senteret ligger strategisk til på butikksenter i Sørumsand. Virksomheten har levert gode resultater over flere tiår.

Kr. 790.000 Beliggenhet: Sørumsand
Omsetning: Kr. 4.047.000
Resultat ENK: Kr. 472.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Zoo-Senteret, Cristoffersen & Elstad ANS
Etablert: 1987
I disse lokalene: 2018
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 4
Årsverk: 2.5
Nett: Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 43.202 kr/mnd +mva
Areal: 345 m2 + fellesområde
Husleiegaranti: 259.005 kr +mva / Bankgaranti
Løpetid leiekontrakt: 30.06.24, opsjon til 30.06.2029
Forlengelse: Etter avtale
Felleskostnader: 16.503 kr/mnd +mva
Adresse: Fru Natvigs vei 1, 1920 Sørumsand
Parkering: God kapasitet

Drift

Konsept: Dyrebutikk
Åpningstider: Man-fre: 10-20 | lør 10-18

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 4.047.026 kr
Lønnsprosent: 17.9%
Varekostnad: 47.7

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leieavtale, inventarliste, m.m.

Lars-Gunnar H. Martinsen

Megler
T: 22 61 21 00
M: 959 84 724

Helt siden 1987 har Zoo-Senteret levert produkter og tjenester av høy kvalitet til sine to- og firbente kunder. For fem år siden tok de sats og flyttet til kjøpesenteret Fokus Sørumsand, hvor de nå høster godt av sitt solide kundegrunnlag.

Butikkonsept
Zoo-Senteret tilbyr et bredt utvalg kvalitetsfôr for kjæledyr som katt, hund, burfugler, gnagere og akvariefisk, supplert med det meste av utstyr en dyreeier har behov for. Plassert i butikksenteret Fokus Sørumsand får dyreeierne en praktisk alt i ett-kundeopplevelse, hvor de kan gjøre unna sin daglighandel, og samtidig få alt de trenger av nødvendigheter og luksusartikler til sine kjæledyr.

Virksomhetens suksess hviler på en kombinasjon av strategisk beliggenhet, merkevarefokus, fagkompetanse, samt en enestående kundeservice. Driverne har hatt en genuin interesse for både kjæledyr og kunnskapsfeltene knyttet til dem, og dette har lagt grunnen for en stor og lojal kundebase.

Produkter
Sortimentet omfatter alt fra leker og godbiter, til turutstyr, kattemøbler, bur og stelleprodukter. Alt tas inn fra anerkjente produsenter, og ofte tilbys det alternativer i ulike prisklasser.

Hund og katt
Butikken har høy kompetanse på kosthold for hund og katt. I vareutvalget finnes anerkjente merkevarer som bl.a. Hills, Royal Canin og VOM, samt Trixie, EverClean og de populære produktene fra Happy Dog og Happy Cat. I tillegg selges en rekke stelleprodukter, leker, turutstyr, m.m.

Akvarium
Zoo-Senteret har mangeårig spesialkompetanse innen akvarium, og her vil også de mest kunnskapsrike akvariekundene møte faglig ekspertise på områder som utstyr og vedlikehold.
Butikken fører et bredt spekter av fargerike akvariefisk, samt den markedsledende akvariumsprodusenten Juwel, som er kjent for innovativ design og høy kvalitet. De fører også akvarieplanter, pumper, renseprodukter, og en rekke andre tilleggsprodukter.

Lokaler og beliggenhet
Forretningen er lokalisert på butikksenteret Fokus Sørumsand, som befinner seg ca. 30 minutter øst for Oslo. Zoo-Senteret ligger nær en av hovedinngangene fra parkeringsplassen, noe som gjør det enkelt for kundene å handle fôrsekker og andre store/tunge varer. Arealet på 345 m2 er godt innredet, med hensiktsmessige soner for de ulike varegruppene.

Fokus Sørumsand har en bred og attraktiv butikkmiks, med et stort utvalg forbrukertjenester og fasiliteter – så som apotek, kafé, frisørsalong og blomsterbutikk. Blant de 14 kjedene som er representert finner man Vinmonopolet, COOP, Traktøren, Floriss, Vitusapotek, Nille og Eurosko. Sammen med Zoo-Senteret bidrar disse til at man får dekket de fleste av handelsbehovene sine under samme tak. Bredden i sammensetningen og kvalitetsnivået på kjedeutvalget understreker også Fokus Sørumsands sin sentrale posisjon for lokalhandelen.

Sørumsand ligger i Lillestrøm kommune, og har utviklet seg til å bli et regionalt nærings- og handelssentrum. Her er også industrielle innslag, som bidrar til å styrke både næringsgrunnlaget og lokalsamfunnet. Tettstedet med 6.000 innbyggere er i sterk vekst, med en økning i folketallet på over 22 prosent, bare siden 2017.

Marked
Det overordnede markedet for dyremat og dyrerelaterte produkter er betydelig, og preges av jevn vekst og betalingsvilje. Ifølge Statista anslås pet food-segmentet alene å utgjøre rundt 3,7 milliarder kroner for Norge i 2024. Videre forventes en årlig vekstrate frem til 2028 på hele 3,9 prosent.

Dette indikerer en vedvarende positiv utviklingstrend, og viser det økonomiske ekspansjonsrommet Zoo-Senteret befinner seg i. Analyserer man tallene for butikken isolert, bekrefter resultatene her den positive trenden, og vel så det; spesielt innen dyremat har utviklingen for Zoo-Senteret de siste fem årene vært markant sterkere enn snittet for det øvrige markedet.

Med en vekst på nesten 50 prosent på pet food siden 2018, bekrefter dette en bemerkelsesverdig markedstilpasning, der Zoo-Senteret parallelt med endringer i forbrukernes preferanser og behov, faktisk har økt inntjeningen. En slik positiv omstillingsevne viser at virksomheten ikke bare er robust, men at de også evner å kapitalisere på de vekstmulighetene endringer gir.

Fordeler og muligheter
Med Zoo-Senteret får man en sjelden mulighet til å ta over en veldrevet nisjebutikk med god kundekrets og stabilt, god økonomi. Det grundige fundamentet som dagens drivere har etablert gir også godt handlingsrom for utvikling og vekst. Det finnes blant annet flere nært tilknyttede forretningsområder som med relativt små grep vil kunne integreres i dagens virksomhet og gi solide tilskudd. Et vareutvalg i stadig utvikling gir også muligheter for nye og spennende satsinger.

Bedriftsbørsen vil spesielt fremheve følgende potensialer:

Nettsalg og markedsføring
Zoo-Senteret har sterk lokalforankring og fagkunnskap. I kombinasjon med velkjente merkevarer og ypperlig kundeservice danner dette et gyllent grunnlag for digital satsing. Ved å etablere en egen dedikert hjemmeside og sette salg av produkter og tjenester på nett i system, vil man realisere et svært nærliggende og relativt kostnadseffektivt potensial. Kobler man dette opp mot digital markedsføring og innhold av faglig verdi, vil det videre kunne gi både direkte- og organisk vekst i kundemassen – som igjen vil styrke både den digitale og fysiske omsetningen.

Nærliggende tjenester
Dagens drift er i stor grad basert på salg av produkter i butikk. I det store spekteret av tilbud omfattet av bransjen vil det ligge gode muligheter i å utvide den delen av virksomheten som knytter seg til nærliggende tjenester. Her finnes det et bredt utvalg av muligheter, hvorav de mest aktuelle kanskje er kloklipp, frisørtjenester for hund, og annet dyrestell med lav oppdrags- og investeringsterskel.

Ekspansjon
Med over 36 års tilstedeværelse i markedet er Zoo-Senteret en velkjent aktør i distriktet. Det gode renomméet, kombinert med den tett befolkede landsdelen butikken opererer i, åpner for interessante vekstmuligheter i retning flere avdelinger og mulig kjededrift. Dette vil i tillegg til økt omsetning kunne gi økonomiske fordeler knyttet til samkjørt drift og lavere innkjøpspriser.

Zoovarehuset.no er et beskyttet domene og følger med i salget av Zoo-Senteret. Ny eier vil dermed kunne vurdere en kjedeutviklingsstrategi, basert på Zoo-Senteret og/eller Zoovarehuset. Det kan bli en svært spennende reise å utvikle Zoo-Senteret til å bli en større aktør og utfordrer i markedet.

Økonomi og verdivurdering
Zoo-Senteret har prestert jevnt over tid, og med 36 års drift bak seg er det liten tvil om at dette markedssegmentet har gitt gode driftsrammer over mange tiår. I tillegg viser prognosene at markedet skal fortsette å utvikle seg positivt, med forventninger om jevn vekst de kommende år.

For 2023 endte omsetningen for Zoo-Senteret på 4.047.000 kr. Tidligere år viser en jevn og stabil vekst, hvor virksomheten i 2022 omsatte for 3.947.000 kr og i 2021 3.840.000 kr .

For 2022 var spesielt kostnader forbundet med strøm og økning i felleskostnader (underliggende økning av strømkostnader også her) avgjørende faktorer for noe svakere resultat.

Resultatutviklingen de siste 3 årene fordeler seg som følger:
2021: 509.000 kr
2022: 311.000 kr
2023: 472.000 kr

Alt av inventar, merkespesifikke hylleseksjoner, frysere og akvariereoler Zoo-Senteret eier følger med i salget. Utfyllende inventarliste, samt regnskap sendes på forespørsel.

Med bakgrunn i dette vurderer Bedriftsbørsen verdien av virksomheten til 790.000 kr.
Varelager kommer i tillegg.

Transaksjonen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.