Kaféportefølje selges

Godt etablert konseptportefølje med tre veldrevne kafeer. Strategisk plassering, sentralt på Østlandet.

Kr. 12.000.000 Beliggenhet: Sentrale Østland
Prisantydning: Kr. 12.000.000,–
Omsetning: Kr. 17.200.000,–
Driftsresultat 2018: Kr. 1.600.000,– se verdivurdering

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Anonymt
Etablert: 2012
I disse lokalene: 1988/2012
Bakgrunn for salg: Kapasitet og generasjonsskifte
Årsverk: 12.5

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Løpetid leiekontrakt: 1-10 år
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Kafédrift
Åpningstider: Man til fre + lør

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 17.231.224 kr
Lønnsprosent: 45%
Varekostnad: 25.8%
Verdi inventar: 6.000.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap/leiekontrakter

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Italiensk mat er en tidløs vinner. Med denne porteføljen får du mulighet til å ta over tre spisesteder med stabil drift og god omsetning. Lokalene har blitt kontinuerlig vedlikeholdt og oppgradert. Omsetningen er god, og det er ventet ytterligere vekst i tiden fremover.

Konsept
De tre spisestedene er lagt opp som smårettkafeer, hvor man kan komme dagen gjennom, og alltid finne noe på menyen som frister.

Kafeene har flott særpreg, og en viss gjenkjennelighet fra sted til sted, Det oppleves velkjent, men samtidig unikt. Konseptet fungerer godt og er ettertraktet.

Lokaler og beliggenhet
Interiøret er holdt uformelt og smakfullt, og skaper en hyggelig og raus ramme rundt måltidet. Det er gjort store driftsmessige investeringer. Bare de siste årene er det brukt 5 millioner kroner på utstyr, i tillegg til design og inventar.

Det er nedlagt stor flid i å skape helhet og atmosfære. Alt fra utseende, miljø, kvalitet, fornyelse og drift er grundig vurdert og utført med stor dedikasjon.

Kafeene er plassert på steder med høy kundetrafikk, beliggende i områder med sterk vekst og kort avstand til Oslo. Dette er ventet å medvirke til ytterligere kundevekst.

Drift
Selskapet er familieeid, med eiere som har vært i markedet i 30 år. På hvert sted er det ansatt en egen daglig leder, og eierne deltar ikke aktivt ute i den vanlige driften. De følger isteden opp kafeene på overordnet plan, og har det forretningsmessige ansvaret.

Dagens konsept ble etablert i 2012. Ett av stedene er imidlertid etablert i senere tid, og er slik sett å regne som en nysatsning i porteføljen. Selskapet opplever vekst i omsetning og resultater, og har ikke leasing eller gjeld på driftsutstyr eller inventar.

Fordelt på de forskjellige lokasjonen omsettes det for MNOK 8.5, 5.7 og 3 (den siste har ikke fullt driftsår).

Bakgrunnen for salget ligger i en kombinasjon av alder og endrede ambisjoner. Administrasjon og drift av stedene utgjør en fulltidsjobb for eierne, som også driver andre typer forretninger. De føler derfor det er på tide å overlate konsept og drift til ny profesjonell driver med videre ambisjoner.

Fordeler og muligheter
Porteføljen er basert på et godt innarbeidet konsept, med store muligheter for videre vekst. Stedene er veldrevne med konsepter som har fungert godt over lang tid.

Selv om kafeene kan oppfattes som forskjellige følger de en tråd, et miljø og utseende som er unikt, og allment tiltalende. De bærer også samme navn.

Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS står for flest transaksjoner i SMB-markedet i Norge. Våre verdivurderinger tar for seg alle nødvendige faktorer for å kunne en riktig markedsverdi.

Omsetning 2016: 11.600.000 kr Omsetning 2017: 15.700.000 kr Omsetning 2018: 17.200.000 kr

Driftsresultat for 2018 endte på 840.000 kr. Det er gjort investeringer i 2018 på rundt 1 MNOK samtidig som avskrivninger er tatt før driftsresultat. Investeringer i inventar og utstyr er de siste årene vært på hele 5 MNOK (som følge av oppgraderinger og nyetableringer).

Trekker vi fra investeringer, avskrivning og eiers andre disponeringer vil driftsresultatet være rundt 2.800.000 kr.

Totale anskaffelseskostnader pr. 31.12 2018 er på hele 15.000.000 kr.
Daglige ledere i hver kafé har en lønn på rundt 420.000 kr (totalt 1.260.000 kr + sosiale kostnader) Eier(e) hever totalt en lønn på ca 1.400.000 kr pr. år for en 100% stilling.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer samtlige steder inkl. inventar og utstyr til totalt 12.000.000 kr

Varelager kommer i tillegg.