FlexFit.no: Ledende nettbutikk med eget brand

Med minimale markedsutgifter har Flexfit.no vokst til å bli størst i sin nisje. Solid omsetning og gode vekstmuligheter.

Kr. 1.250.000 Beliggenhet: Norge
Prisantydning: Kr. 1.250.000,–
Omsetning 2019: Kr. 3.740.000,–
Registrerte kunder: 8.700

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Flexfit.no AS
Etablert: 2016
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 1
Årsverk: 0,5
Web: www.flexfit.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Netthandel / Fitness

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 3.741.690 kr
Varekostnad: 66%
Varelager: Ca 700.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Med et bredt spekter av innovative og eksklusive varer er FlexFit.no Norges ledende tilbyder av produkter for funksjonell trening. Nettbutikken omsetter årlig i underkant av 4 MNOK, og har en imponerende stabilitet å vise til. Selskapet hadde i 2019 en vekst i på ca. 20%, og for inneværende år er veksten enda sterkere.

MERK: I mange tilfeller gir de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Megler bistår deg gjerne med dette. Bedriftsbørsen gjennomfører årlig 60-70 SMB-transaksjoner, og er Norges største bedriftsmegler.

Konsept
FlexFit.no ble etablert i 2016 som en nettbasert nisjebutikk innen treningsutstyr, med spesielt fokus på crossfit, en allsidig og populær treningsmetodikk. Sortimentet er rikholdig og omfatter utstyr, tøy og sko, samt næringstilskudd og snacks.

Gründerne har jobbet målrettet i sin nisje, og raskt etablert seg som Norges største og førende leverandør. Omsetningen kom tidlig opp på et godt nivå, hvor den siden har holdt seg stabil. Butikken drives nærmest uten markedsføring, noe som er unikt i nettsammenheng.

Produkter
FlexFit.no har valgt å rendyrke sitt produktutvalg inn mot crossfit-markedet. Blant de nærmere 30 merkene som tilbys, står deres eget brand FlexFit sentralt. Under denne merkevaren finnes rundt 60 produkter, som utgjør en stadig voksende del av omsetningen. Kjennskapet til merket er høyt blant crossfit-utøvere og produktene er kjent for høy kvalitet og funksjonalitet.

I tillegg til eget brand har virksomheten agentur på en rekke merker. Blant disse er Vivolife, Xendurance, HYLETE, Therabody, SockItToMe, RX Smart Gear, GoPrimal, Flexion, The Chestee, Skinourishment og Vull.

Kundegrupper
Nettbutikken har 8.700 registrerte kunder. Dette er i stor grad treningsglade mennesker i alderen 18– 40 år, som primært driver med crossfit. Blant kundene finnes også en del treningssentre.

Bedriften driver målrettet mersalg gjennom nyhetsbrev og sosiale medier, noe som både er rimelig og effektivt. De har 3.700 følgere på Facebook og 4.200 på Instagram. I tillegg abonnerer 2.750 tidligere kunder på det ukentlige nyhetsbrevet.

Drift
Butikken drives i dag fra eiers hjem, med et lager på ca. 60 kvm.

Nettbutikken er basert på systemet Magento 2, og er godt teknisk vedlikeholdt. Løsningen er hostet av britiske Nexcess, som har høy ekspertise på dette systemet. Plattformen er prisgunstig og gir stor fleksibilitet, samtidig som den er skalert for et betydelig volum.

Butikken har EU-tilpasset grensesnitt, og kan derfor håndtere salg fra et internasjonalt marked. Omsetningen og fokuset på dette er foreløpig begrenset, men her ligger store vekstmuligheter.

Fordeler og muligheter
Crossfit er en populær treningsform som har fått godt fotfeste. Dette gjør FlexFit.no til en attraktiv nettbutikk i et voksende marked. De fleste store treningskjedene har egne crossfit-tilbud, og noen har spesialisert seg helt og fullt på treningsformen. Tilpasset utstyr og funksjonell bekledning er avgjørende, og dette skaper et løpende behov som FlexFit.no imøtekommer med stor suksess.

Som Norges største leverandør er FlexFit.no også med på å utvikle miljøet videre. At de selger såpass bra uten markedsføring sier mye om hvor sterkt de står i markedet – og ikke minst hvor attraktive produktene deres er.

Brandet FlexFit er også spennende i seg selv. At produktene og navnet er så godt innarbeidet gir store muligheter for videre utvikling – både innen nåværende og andre treningsnisjer. Brandet kan utvikles uavhengig av nettbutikken, gjennom andre salgskanaler og markedsaktører. Ett høyere volum vil videre kunne bidra til reduser kost pr. enhet.

Nettbutikken har vært drevet uten betalt markedsføring, så her ligger det et stort potensial i å nå bredere ut. Med et marked i stadig vekst er det hele tiden rom for å nå ut til nye kunder. En slik innsats vil raskt kunne gi merkbar økning i omsetningen.

Mye kan gjøres med produktporteføljen; den kan enten spisses, forsterkes eller utvides. Her vil man kunne styre mye av veksten fremover. Dette vil være førende for bedriftens marginer. Produktutvalget kan også selges inn mot en langt bredere kundemasse enn bare crossfit-miljøet.

Bedriften kan drives fra hvor som helst i landet, og er ikke bundet av leieavtale. En flytteprosess kan dermed skje raskt. Geografisk ligger det også store muligheter i å utvide mot det øvrige europeiske markedet, både i form av forhandler- og direktesalg.

Pris og verdivurdering
FlexFit.no er en spennende bedrift både med tanke på netthandel og eget brand. Konseptet har over tid vist sin levedyktighet og har en velutviklet og godt etablert salgskanal.

Bedriftsbørsen mener prisantydning på 1.250.000 kr er riktig pris for denne bedriften.

Varelager kommer i tillegg.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.