Markedsledende bilskadesenter m/eiendom

Friis`co Bilskadesenter i Mosjøen legges nå ut for samlet salg. Veldrevet verksted med godt innarbeidet kundekrets.

Kr. 12.600.000 Beliggenhet: Mosjøen
Prisantydning drift og eiendom: Kr. 12.600.000,–
Omsetning: Kr. 15.500.000,–
Årsresultat: Kr. 1.763.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Friis`co Bilskadesenter AS
Etablert: 1982
I disse lokalene: 1982
Bakgrunn for salg: Generasjonsskifte
Antall ansatte: 11
Årsverk: 11
Web: Friisco.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Nei
Adresse: Industrivegen 1, 8657 Mosjøen
Parkering: 25 + personal

Drift

Konsept: Bilskade
Åpningstider: 07:00 – 15:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: MNOK 15.5
Lønnsprosent: 33.8%
Varekostnad: 46.9%
Verdi inventar: MNOK 3+ (nyverdi)

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, Balanse, Inventarliste, eiendomstakst

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Friis`co Bilskadesenter er et godt etablert bilskadesenter med unik markedsposisjon . Verkstedet har vært drevet av samme eiere siden 1982 og levert solide resultater hele veien. Tiden har nå kommet for å videreføre både virksomhet og eiendom til yngre krefter.

Virksomhet
Friis`co Bilskadesenter AS ble startet som rent lakkeringsverksted. Senere er virksomheten oppgradert og utvidet, og tilbyr nå også biloppretting og ordinære verkstedstjenester.

Selskapet har MECA-forhandlerstatus, og er markedsleder i et område på drøye sju mil i omkrets. Ordretilfanget tilsier at det er rom for betydelig økning fra dagens allerede anstendige volum.

Friis`co har godt omdømme, leverer god kvalitet og har høyt servicefokus. Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert og tildelt høyeste rating fra Kredittfakta.

Senteret reparerer alle bilmerker – Tesla inkludert – og tar oppdrag for samtlige forsikringsselskaper. Friis`co er i tillegg avtaleverksted for If, Gjensidige, Sparebank1, Eika, Frende, KLP og Jernbanepersonalets forsikring. Verkstedet har også avtale med de fleste bilforhandlerne i området.

Friis`co har ni ansatte og to lærlinger, fordelt på administrasjon, verksted, oppretting og lakkering. Daglig leder er verksmester og takstmann. Selskapet har i tillegg to tekniske ledere.

Eiendom
Industrivegen 1 omfatter en tomt på 1.576 kvm forretning/industri (feltbetegnelse F), med tilhørende verkstedsbygg. Det foreligger en takst på tomt + bygg fra 2017, med markedsverdi satt til MNOK 5.6. Eiendommen er nedbetalt i sin helhet, og det er ingen gjeld knyttet til den.

Verkstedbygget er oppført i 1968, med tilbygg fra 1992 og 2000. Blant utrustningen er arbeidsstasjoner, to løftebukker og to lakkebokser, samt mye utstyr, lagerplass og administrasjon.

Det er oppstillingsplasser for 25 biler på utsiden. Eiendommen ligger under samme selskap som virksomheten.

Fordeler og muligheter
Friis`co Bilskadesenter har en unik markedsposisjon, og fremstår som en attraktiv aktør for strategiske kjøpere. Senteret har unike avtaler med de største forsikringsselskapene og opplever omsetningsøkning år for år. Sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor viser regnskapet for 2019 en vesentlig vekst.

Verkstedet har i dag ikke kapasitet til å ta unna den reelle pågangen. Ny eier burde derfor se på hvordan denne kan økes, og vurdere om virksomheten eventuelt bør utvides.

Av nye salg- og tjenesteområder som kan vurderes er EU-kontroll og andre verkstedstjenester, direktesalg av dekk, glass, deler og bilrelatert forbruksmateriell. Basert på kundetilgangen bør det være godt grunnlag for dette.

Virksomheten driver i dag ingen form for aktiv markedsføring – kun enkle profileringsannonser, lokal støtte til idrettslag, o.l.. Her er det med andre ord mulighet for mersalg og økt ordreinngang. Selskapet er etablert med en enkel nettside.

Daglig leder stiller seg disponibel i en overgangsfase, og har eventuelt mulighet til å fortsette i bedriften i en mer permanent rolle.

Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten ut ifra et markedsperspektiv. Vår vurdering er en kombinasjon av en rekke økonomiske faktorer, kombinert med vår markedskunnskap. For Friis`co Bilskadesenter AS har vi vurdert virksomheten og tillagt verditakst (markedsverdi) av eiendommen fra April 2017.

Friis`co Bilskadesenter AS har en omsetning på MNOK 15.5 i 2018, med et resultat på 1.763.000 kr. For inneværende år har ordrereserven økt betydelig, og resultatet for perioden viser en vekst på +35% (per mars 2019).

Selskapet har utbetalt utbytte siste 5 år. Styrelederhonorar er satt til 35.000 kr, mens daglig leder har en lønn på 681.000 kr.

Bedriftsbørsen AS inkluderer inventar og utstyr i verdivurderingen (se egen liste). Investeringen i inventar/utstyr er gjort over tid og er indikert til ca MNOK 3 (nyverdi).

Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten Friis`co Bilskadesenter til 7.000.000 kr + varelager
Eiendommen verdisettes til takst fra april 2017 på 5.600.000 kr
Total kjøpesum for virksomhet + eiendom 12.600.000 kr

Ved overtagelse av aksjeselskapet gjennomføres dette på «kontant og gjeldfri»-basis. Lokalene har arbeidsstasjoner og to lakkbokser. Alt av utstyr følger med (se egen utstyrsliste).