Matkroken Hansnes m/Esso og Superdekk

Eiendom med bensinstasjon, stor matbutikk, dekkutsalg og utleieenhet selges. God beliggenhet og stort utv.potensial!

Kr. 6.950.000 Beliggenhet: Hansnes
Prisantydning: Kr. 6.950.000,–
Omsetning: Kr. 14.100.000,–
Markedsverdi eiendom: Kr. 5.550.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Prima mat AS
Etablert: 1988
I disse lokalene: 1904
Bakgrunn for salg: Annet arbeid
Antall ansatte: 5
Årsverk: 4

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Areal: 1.340 BRA
Adresse: 9130 Hansnes
Parkering: Romslig parkeringsplass

Drift

Konsept: Matbutikk, bensinstasjon, dekkskift og eiendom/utleie
Åpningstider: 07-22 alle dager

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 14,1 MNOK
Lønnsprosent: 0.8%
Varekostnad: 7%
Verdi inventar: 200.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Takst og regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Med Matkroken Hansnes følger et knippe virksomheter som alle i lokalsamfunnet trenger. Bedriften er veletablert med en historie som går tilbake til 1904. Dagens eier har drevet siden 1988, og selger nå grunnet personlige omprioriteringer. Lokalene gir mulighet til å utvide med flere virksomheter, som f.eks. kafé, bakeri, detaljhandel, el.l..

 

MERK: I mange tilfeller gir de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Megler bistår deg gjerne med dette.


Drift og forretningsområder

Matkroken Hansnes drives gjennom Prima Mat AS. Virksomheten omfatter en stor Coop Matkroken- butikk med fullt dagligvaresortiment, kioskvarer og tilleggsprodukter som fiskeutstyr, garn ogtupperware. Butikkens lokaler er på ca. 640 kvm, i tillegg til lager, frys og kjølerom. Matkroken er COOPs nærbutikkonsept med et bredt utvalg i ferskvarer, gourmet- og gatekjøkkenmat.

I tillegg driver selskapet en ESSO bensinstasjon med to drivstoffsøyler, og tilbyr dekkskift og –salg etter avtale med Superdekk, en skandinavisk dekkjede med 400 avdelinger. En egen garasje med dekklager og utstyr for dekkskift er dedikert denne virksomheten.

Omsetningen fordeler seg slik på de ulike områdene:

page2image3718384


Beliggenhet og markedssituasjon

Matkroken Hansnes ligger sentralt til, langs hovedveien i Hansnes som er administrasjonssenter i Karlsøy kommune. Tettstedet med 458 innbyggere ligger på nordøstsida av Ringvassøya, omlag 6 mil nord for Tromsø. I Hansnes for øvrig er det bank, kafé, overnattingsmulighet, båthavn, legesenter, kirke, skole, barnehage og sykehjem. Det er i tillegg én annen bensinstasjon som også har matbutikk (Bunker Oil/Spar).

Det er mye turisme i nærområdet, ofte knyttet til fiske på sommeren og nordlyssafari på vinterstid. Med kort vei til Tromsø ligger forholdene godt til rette for en økning i dette segmentet.

Lokalene
Eiendommen omfatter hovedbygg og garasje på totalt 1.340 BRA. I hovedbygget er det butikk, bensinstasjon, venterom for ferge, lagerplass, udisponert lagerplass, samt en stor utleieleilighet. Boenheten er på hele 280 kvm, med egen inngang, seks soverom, stor stue, kjøkken og bad, i tillegg til stor uteplass/veranda. Denne har frem til nå vært utleid til én enkelt leietager, men står nå ledig, slik at ny eier selv kan velge hvordan lokalene beste kan disponeres. Leiligheten trenger noe oppgradering.

I sum er teknisk verdi av bygninger og tomter beregnet til 10.403.700 kr (se takst). Markedsverdi er i henhold til takst satt til 5.550.000 kr. Eiendommen eies av samme aksjeselskap som er ansvarlig for driften.

Fordeler og muligheter
Her får ny eier muligheten til å ta over en forretning med stabil drift gjennom mange år. I tillegg til dagens drift er det potensial for utvidelse til flere og nye virksomheter. Det er bl.a. ledige lokaler tilknyttet butikken og venterom for ferge, som kan benyttes til annen kafé, bakeri eller annen butikkvirksomhet.

Det er også mulig å foreta en mindre ombygging, slik at man utvider omfanget av bensinstasjonen til også å kunne drive salg av rekvisita, varmmat o.l..

Leiligheten er p.t. ikke leid ut, i påvente av salg og tilhørende driftsvurderinger. Gjennom tidene har lokalet vært benyttet både til bolig og næring (kontor).

Med turisme i sterk vekst ligger det vesentlig potensial i å øke driftsinntektene betydelig på dette området. Ved å satse på nye tilbud og fasiliteter vil Matkroken Hansnes også kunne bli et attraktivt stoppested for turister.

Pris og verdivurdering
Virksomheten drives gjennom Prima Mat AS. Omsetningen har ligget på mellom 14 og 17 MNOK pr. år. I 2018 ble omsetningen 14.1 MNOK. For driftsåret 2019 er det forventet en liten økning i omsetning og et resultat på +/- 300.000,-

Eier hever lønn på ca. 400.000,- pr. år.
Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten Matkroken Hansnes til 1.400.000 kr + varelager. Eiendommen vurderes til takst på 5.550.000 kr
Total verdivurdering 6.950.000 kr + varelager.

Dersom ny eier ønsker å overta selskapet Prima Mat AS gjennomføres transaksjonen på «kontant og gjeldfri»-basis som betyr kjøpesum + fordring/kontant/varelager, med fratrekk for all gjeld på transaksjonstidspunktet. Selskapet har p.t. en bankgjeld på ca. 2 MNOK.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.