Mobil- og IT-leverandør med senterbutikk

Mobit-tilknyttede Tele og Dataservice i Askim selges. Veldrevet bedrift med pen resultatkurve og god vekstposisjon.

Kr. 1.850.000 Beliggenhet: Askim
Prisantydning: Kr. 1.850.000,–
Omsetning: Kr. 6.500.000,–
Husleie: Kr. 132.600,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Tele og Dataservice AS
Etablert: 2000
Bakgrunn for salg: Andre prioriteringer
Antall ansatte: 3
Årsverk: 3

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Nett: Telehuset-askim.business.site.no
Husleie: 1.300 kr/m2 per år
Areal: 102 m2 + fellesareal
Husleiegaranti: 12 mnd leie
Løpetid leiekontrakt: 31.12.22
Forlengelse: Fem år av gangen
Felleskostnader: Etter fordelingsnøkkel
Adresse: Henstad Allé 3B, 1830 Askim

Drift

Konsept: Telefoni og IT
Åpningstider: Hverdager 09–16.30
Lørdager 10–15

Finansiell informasjon

Omsetning: 6.522.181 kr
Lønnsprosent: 16%
Varekostnad: 68.5%
Verdi inventar: 100.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Husleie, regnskap, m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Tele og Dataservice AS tilbyr produkter og tjenester innen IT og telekom. Med lokasjon i Askim Storsenter er de optimalt eksponert for privatmarkedet, samtidig som de betjener et stort nettverk av bedriftskunder. Kjedetilknytningen byr på spennende vekstmuligheter.

Forretningskonsept
Tele og Dataservice AS ble etablert i 1990 og dagens eier ble aksjonær i 2005. Bedriften er dels en butikk med mobil- og datautstyr, og dels en tjeneste- og servicetilbyder innen data og telekom, med hovedfokus på mobilabonnement, telefonløsninger, nettilgang og programvare.

Butikken er medlem av Mobit -kjeden og forhandler for Telenor og Nortel.

På bedriftsmarkedet er Tele og Dataservice en totaltilbyder av data- og teletjenester, og en typisk problemløser når det kommer til telefoni, mobildekning og internett. Bedriften tilbyr datasupport fra butikken, via fjernstyring/telefon og/eller på stedet ute hos kunde.

Virksomheten har lokaler i sentrum av Askim, i kjøpesenteret Askim Storhandel. Her har de et lite butikklokale rett ved hovedinngangen, med tilstøtende kontor i etasjen over.

Drifts- og markedssituasjon
Tele og Dataservice har opparbeidet seg en god og lojal kundekrets i Askim og i nærliggende kommuner. Noen typiske kunder er Askim Entreprenør, Sørby Utleie, Indre Østfold Brann og Redning, samt lokale legesentre og bilforhandlere.

Virksomheten drives i dag av eier og én butikkansatt. De siste årene har de normalt hatt tre ansatte, samt en regnskapsmedarbeider. Variasjonen skyldes bl.a. tilpasninger i forbindelse med pandemien.

Dagens eier har gjennom sine femten i bedriften fokusert på å drive profesjonelt, og med høy grad av service. Bedriften har evnet å endre seg i takt med markedet, og eier har god framtidstro for firmaet og mulighetene videre. Han ønsker seg en ny driver med ambisjoner, som kan benytte seg av de store mulighetene kjeden byr på. Selger er også åpen for å fortsette som ansatt i virksomheten.

Kjedetilknytning og tjenester
Mobit er en totalleverandør innen mobil og IT til bedriftsmarkedet, med Norges største forhandlernettverk. Kjeden ble etablert i 1995 under navnet Telering. Senere har de konsolidert med Comunit og Telehuset.

Gjennom kjeden har Tele og Dataservice tilgang på maskinvare og utstyr fra bl.a. Lenovo, HP, Samsung, Apple, Logitech m.fl., samt programvare fra Microsoft og ulike løsninger for samhandling, video, møterom, nettverk, brannmur/VPN, WIFI, skjermløsninger, m.m..

Bedriften har tidligere vært med i Nordialog, Mobildata og Telehuset.

Fordeler og muligheter
Ny eier vil overta en virksomhet med solid kundenettverk og løpende inntekter fra porteføljen. Avtalene med Mobit og Telenor følger med, og disse byr gjennom sitt produkt- og tjenestespekter på spennende muligheter for utvikling. Med utgangspunkt i disse vil Tele og Dataservice kunne bli en langt mer betydelig aktør i det regionale markedet.

Butikken kan med fordel øke bredden i sitt produktsortiment og tilby flere tjenester. I dag sender de eksempelvis reparasjonsarbeid videre til eksternt verksted.

Kontorlokalene har kapasitet til flere ansatte, og den direkte koblingen mot butikken gjør det også mulig å etablere et showroom med flere produkter her.

Tele og Dataservice opplever et jevnt tilsig av nye kunder. Disse kommer primært som følge av anbefalinger og tilfredshet med tidligere service og produktkvalitet. Med litt markedsføring vil salg og kundetilfang kunne økes ytterligere.

Pris og verdivurdering
Driften i Tele og Dataservice AS bærer noe preg av pandemien vi har vært gjennom. Omsetningen de siste årene varierer derfor mellom 6,5 millioner og 9,5 millioner. Selskapet har imidlertid drevet med overskudd alle de fem siste årene.

Eier hever i dag en årslønn på ca 500.000 kr.

Selskapet har en regnskapsfører med lønn på ca 400.000 kr, som ved salg ikke har behov for å jobbe videre i bedriften. Dette vil gi en ytterligere bedring i resultatet.

Tele og Dataservice har faste månedlige inntekter fra en portefølje knyttet til Telenor. Vi anser potensialet for en ny eier som vesentlig – selv med forholdsvis enkle grep. Selskapet har gode relasjoner til bedriftskundene sine, medlemskap i Mobit, avtale med Telenor og andre. Samlet vil dette gi store muligheter for vekst både mot privat- og bedriftsmarkedet.

Bedriftsbørsen AS vurderer Tele og Dataservice AS til Kr. 1.850.000 kr + varelager

Ved overtagelse av aksjene i selskapet gjennomføres transaksjonen på kontant og gjeldfri-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.