Norges største nettbutikk for gull- og sølvmynter

Velrenommert aktør i stabilt og innbringende marked. Store vekstmuligheter.

Kr. 7.000.000 Beliggenhet: Norge/Fleksibelt
Prisantydning: Kr. 7.000.000,–
Omsetning 2020: Kr. 63.600.000,–
Driftsresultat 2020: Kr. 2.250.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: GoldSource Norway AS
Etablert: 2010 (AS etablert 2011)
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 2
Årsverk: 1
Web: Goldsource.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Kontakt megler for informasjon

Drift

Konsept: Netthandel / myntomsetning

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 63.637.978 kr
Lønnskostnad: 1.031.216 kr
Varekostnad: 59.449.951 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

GoldSource Norway er spesialist på nettbasert omsetning av mynter i edelt metall. Bedriften ble etablert høsten 2010, og regnes i dag som Norges største nettbutikk i sin nisje, med en akkumulert omsetning på 250 millioner.

Forretningskonsept
Å investere i gull og sølv har vært ettertraktet og ikke minst nyttig, sett i et historisk perspektiv. Edle metaller er en naturlig begrenset ressurs, og dette har gjort dem mer skjermet fra inflasjon sammenlignet med andre betalingsmidler. Kombinert med interessen for å samle på vakre og historiske objekter har dette skapt et globalt marked med høyt omsetningsvolum.

GoldSource Norway har etablert et toveis-marked for investeringsgull. De selger mynter fra hele verden, og kan i retur tilby gjenkjøp av gull til bedre priser enn ikke-kunder. Med dette skaper de forutsigbarhet for kundene, og en visshet om at investeringen raskt kan realiseres når ønsket eller behovet skulle oppstå. På trappene er også en egen tjeneste for lagring, for kunder som ikke ønsker å oppbevare store verdier i hjemmene sine. Denne helhetlige produkt- og tjenesteporteføljen har gjort

GouldSource Norway attraktive i markedet, og bidratt til en kundebase med høy lojalitet.
For mange av kundene innebærer kjøp av gull og sølv en betydelig investering. Vissheten om at den gjøres hos riktig aktør er derfor helt avgjørende. Tillit og leveransesikkerhet er derfor en viktig del av forretningskonseptet. Dette kan de først å fremst tilby i form av å være en anerkjent og veletablert aktør, men også gjennom god kundepleie og prismessig transparens.

Produkter
GoldSource Norway tilbyr mynter i metaller som gull, sølv, platina og palladium. Opprinnelseslandene er i stor grad USA, Australia, Kina, Østerrike og Storbritannia. Myntene er hovedsakelig investeringsgullmynt i stort volum, og dels pryd- og samleobjekter. Prisene justeres i sanntid, basert på løpende variasjoner i spot-prisene for gull og sølv, samt et individuelt verditillegg for selve myntenheten.

Det er primært moderne mynt som omsettes. GoldSource Norway kan tilby det meste som forespørres innen sitt marked, og følger godt med for å plukke opp nyheter og spesielle utgivelser.

Sortimentet omfatter i tillegg tilbehør for lagring og beskyttelse

Markedssituasjon
Etterspørselen etter fysiske verdibærere er voksende. Mange ønsker å ta og føle på – og kanskje også vise frem – det de investerer i.

I dette markedet er GoldSource Norway en ledende aktør, med rundt 3.000 registrerte kunder. Spekteret er bredt, og spenner fra de som kjøper en enkel gullmynt i konfirmasjonsgave, til de som investerer for flere millioner kroner.

Bedriften har jobbet aktivt med kundepleie: Leveransene går kjapt, til dels fraktfritt og kan overvåkes fra dør til dør; telefonen er åpen alle hverdager til kl. 18; kundene holdes oppdatert med nyhetsbrev, bloggposter, etc.; spot-priser er synlig integrert i nettsiden; m.m. Alt dette verdsettes av kundene, og bidrar til både økt tillit og omsetning.

Drift og økonomi
GoldSource Norway drives i dag av to personer, som til sammen utgjør rundt 1 årsverk. Bedriften holder til sentralt i Bjørvika i Oslo og leverer sine produkter primært per post. Personlig utlevering tilbys etter avtale.

GoldSource Norway har utarbeidet en ny nettside som blir lansert i første kvartal av 2021. Dette blir en betydelig oppgradering som både vil bidra til bedre salg og til bedre integrasjon med regnskap og logistikk. Den nye siden er bygget på systemet Open Cart.

I 2019 ble det en ny strategi lagt for å løfte virksomheten. Virkningen fra dette er synlig fra 2020 hvor bedriften fikk en kraftig vekst. Utviklingen er forventet å fortsette også inn i de neste årene, og for 2021 og 22 er det budsjettert med en omsetning på henholdsvis 75 og 90 MNOK.

Fordeler og muligheter
GoldSource Norway er en veletablert bedrift, og i en bransje hvor det handles i store beløp er nettopp det helt avgjørende for å vinne kundenes tillit.

Gjenkjøpsgarantien er et smart konsept som har vist seg svært attraktivt i markedet.
Produktsortimentet kan utvikles videre og virksomheten om ønskelig utvides til flere land. Norge har et godt internasjonalt omdømme, og regnes som svært sikkert både for lagring og transaksjoner. Den nye hvelv-tjenesten som er på trappene vil trolig kunne ha svært høy attraktivitet på det internasjonale markedet.

Tilbakemeldingene på nettsiden viser at kundetilfredsheten er svært høy. Positive vitnesbyrd og anbefalinger er den beste reklamen tjenesten kan få, men det utelukker ikke at avsenderstyrt markedsføring vil ha stor effekt. Og på nettopp det området ligger et stort uforløst potensial.

Bedriften sender i dag ut ukentlige nyhetsbrev til sine 2350 abonnenter, men gjør ellers lite aktiv markedsføring. De har eksempelvis lav tilstedeværelse på sosiale medier, noe som anses som en meget god omsetningsdrivende kanal for en nettbutikk.

Det ligger generelt store vekst muligheter i markedet, og GoldSource Norway er godt rigget for å kunne ta den veksten. Bedriften har meget attraktive produkter, en sterk markedsposisjon og en verdensøkonomi som taler for gode kurser og høy etterspørsel for edelt metall i mange år.

Ved å utvikle en mer helhetlig markedsplan vil veksten kunne bli vesentlig brattere enn budsjettert.
Virksomheten egner seg godt for både passiv og aktivt eierskap.

Pris og verdivurdering
GoldSource Norway har lyktes med de to avgjørende suksessfaktorene i sin bransje, nemlig et godt renommé og en solid kundebase. Driften er i tillegg godt innkjørt og det er gjort gode strategiske grep. Bedriften leverer en omsetning i 2020 på ca. 63.6 MNOK med et resultat på ca. 2.25 MNOK etter lønn.
Budsjettet for 2021 er 75 MNOK med et driftsresultat på 3.2 MNOK.
Budsjett for 2022 er 90 MNOK med et driftsresultat på 4 MNOK.
Basert på dette verdivurderer vi GoldSource Norway til 7.000.000 kr. Varelager kommer i tillegg.


Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.