Rekruttering: Skarp

Velrenommert rekrutteringsbyrå selges grunnet pensjon. Unik mulighet til å videreføre solid aktør.

Kr. 1.800.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 1.800.000,–
Omsetning: Kr. 4.000.000,–
Husleie: Kr. 217.450 kr

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Skarp Norge AS
Etablert: 2008
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 4 + eiere
Årsverk: 2 + eiere
Nettside: Skarp.as

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 18.120 kr/mnd – eks mva
Areal: Ca. 91 m2 + fellesareal
Husleiegaranti: 157.234 kr
Løpetid leiekontrakt: 31.12.23
Felleskostnader: 375 kr/m2 pr år
Adresse: Strandveien 17, 1366 Lysaker
Parkering: 1 plass inkludert i leien

Drift

Konsept: Rekruttering
Åpningstider: 08–16

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 1.850.450 kr
Driftskostnader: 1.643.000 kr
Verdi inventar: 20.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leieavtale

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Skarp Norge AS rekrutterer kandidater til nøkkelroller i norsk næringsliv. Selskapet kan vise til høy kundelojalitet og stigende oppdragsmengde. Virksomheten selges grunnet planlagt pensjon, og med det åpnes en unik mulighet til å ta over det attraktive byrået nærmest etter prinsippet for plug and play.

Forretningskonsept
Skarp tilbyr kandidatsøk, rådgivning og annonsert rekruttering over hele landet. Fra sine lokaler på Lysaker er de optimalt posisjonert for å betjene hovedstadsområdet.

Rundt nitti prosent av bedriftens oppdrag er aktive kandidatsøk, der det jobbes frem kandidater basert på grundig research. Det er rådgiverne selv som gjennomfører prosessene, og dette sørger for høy kvalitet og responsrate. Stillingene de rekrutterer til omfatter primært spesialister og seniorer, samt ledere på alle nivåer.

Nøkkelen til selskapets suksess ligger i faktorer som lang fartstid, bredt kontaktnettverk, rask eksekvering, grundig rekrutteringsmodell og tillitsvekkende anbefalinger. Byrået kjenner sitt marked godt og er selv en velkjent aktør. De opplever at det er enkelt å åpne dører.

Byrået regnes som dyktige til å finne de riktige menneskene med den rette kompetansen. De setter seg grundig inn kundebedriftens ambisjoner og arbeidskultur, og dette betaler seg igjen i form av høy treffsikkerhet og godt renommé. Metodikken er faktisk så effektiv at de kan tilby seks måneders garanti på kandidatene som formidles.

I seleksjonen av konsulenter til tidsbegrensede engasjementer kombinerer de det beste fra både rekruttering og utleie, med søk i egne nettverk og databaser, samt eksterne ressurser som LinkedIn og Finn.no.

Tjenester
• Kandidatsøk
• Annonsert rekruttering
• Prosjektbemanning
• Formidling av management for hire
• Rådgivning
• Vurdering av kompetanse
• Sluttvurdering og profilanalyse Strategiske bransjer og fagområder
• Ingeniør og industri
• Økonomi og regnskap
• IT og utvikling
• Administrasjon og handel

Drift
Skarp ble etablert i 2004 og solgt videre til dagens to eiere i 2008. Sammen med 3-4 andre rådgivere og en administrasjonsansatt står de for den daglige driften og utgjør totalt rundt 4 årsverk. Samtlige rådgivere har tung og bred erfaring fra næringslivet, og et stort nettverk å dra veksler på.

Byrået har kontorer i Strandveien 17 på Lysaker, bestående av cellekontorer, fellesområder og møterom.

Skarp benytter CRM-systemet fra Recman som er spesialtilpasset for rekruttering. Her loggføres alle relevante dialoger, noe som bidrar til å opprettholde en fyldig intern database. I seleksjonen av konsulenter til tidsbegrensede engasjementer kombinerer de det beste fra både rekruttering og utleie, med søk bl.a. i egne nettverk og databaser, samt eksterne ressurser som LinkedIn og Finn.no.

Kunder
Skarp har i sin virketid rekruttert til rundt hundre bedrifter og organisasjoner. De fleste oppdragene kommer fra faste kunder, og virksomheten kan vise til en imponerende returfrekvens på hele 90 prosent. Blant kundene er selskaper innen IT, salg, marked og ingeniørfag. Spør oss gjerne om liste.

Skarp er et seriøst rekrutteringsbyrå som innbyr til langsiktig samarbeid. De søker å være en god sparringspartner for kunden, og gjennomfører mange intervjuer for å finne frem til nettopp de virkelig gode kandidatene.

Fordeler og muligheter
Ny eier får mulighet til å overta et veletablert rekrutteringsselskap med lang historikk og en omfattende kundeportefølje. Dagens eiere stiller seg disponibelt for arbeid i en overgangsfase, for å videreføre selskapet og dets nettverk, kunder og driftsmodell på best mulig måte.

Skarp kan utvikles på mange måter. Dagens eiere har vært fornøyd med sine ambisjoner, men peker på flere interessante muligheter. Størst potensial mener de det ligger i å satse enda sterkere på områder som kandidatsøk, management for hire og utleie av konsulenter og prosjektledere.

Byrået leverer også en tjeneste der de tilbyr prosjektansatte for utleie. Dette utgjør i dag en mindre del av virksomheten, og kan med fordel videreutvikles.

Skarp har per i dag ikke noen form for salgsapparat, og gjør heller ingen aktiv markedsføring av selskapet og dets tjenester. Dette kan det om ønskelig satses mer på.

Pris og verdivurdering
Skarp Norge AS har en normal omsetning på mellom 3.8 og 4.7 MNOK pr. år. Som følge av pandemien opplevde selskapet redusert aktivitet i 2020, men dette har tatt seg kraftig opp igjen, og for 2021 forventes en omsetning på rundt 4 MNOK.

Siste hele driftsår (2020) hadde selskapet et resultat på ca. 200.000 kr.

Begge eierne hever en lønn som er en kombinasjon av fastlønn og fakturert arbeid gjennom sine respektive selskaper, da begge jobber under en modell basert på utførte oppdrag. Totalt belaster eierne selskapet for 6–700.000 kr i året hver.

Bedriftsbørsen AS vurderer verdien av virksomheten til 1.800.000 kr

Ved overtagelse av aksjeselskapet blir transaksjonen gjennomført på kontant og gjeldfri-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.