Renholdsbyrå med attraktive avtaler

Veletablert bedrift godt renommé og stabil drift. Solid kundeportefølje og god omsetning. Store vekstmuligheter.

Kr. 4.800.000 Beliggenhet: Finnsnes
Prisantydning: Kr. 4.800.000,–
Omsetning 2020: Kr. 6.288.000,–
EBITDA 2020: Kr. 2.149.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: MT-Renholdservice AS
Etablert: 2015
Bakgrunn for salg: Flytting
Antall ansatte: 12
Årsverk: 6
Web: www.mt-renholdserviceas.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 3.000 kr/mnd (eks mva)
Løpetid leiekontrakt: Løpende m/6 mnd oppsigelse
Adresse: Sjøgata 39, 9300 Finnsnes
Parkering: God

Drift

Konsept: Renhold

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 6.227.844
Lønnsprosent: 47,9%
Varekostnad: 5.9%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leiekontrakt kundeanalyse

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

MT Renholdservice ble etablert i Finnsnes i 2015 som et moderne renholdsbyrå, med fokus på service og effektivitet. Fornøyde og trofaste kunder har i kombinasjon med høy tjenestekvalitet bidratt til stabilt god omsetning og resultat. Nå selges bedriften grunnet flytting.

Forretningskonsept
MT Renholdsservice har en portefølje på nærmere 20 kunder. Bedriften har valgt å fokusere på kunder med behov for fortløpende rengjøring, og mesteparten av omsetningen stammer fra slike kunder. De fleste avtalene omfatter også temporært renhold som vinduspuss, gulvbehandlinger, og så videre.

Forsvaret er blant bedriftens kunder. Dette gir høy anerkjennelse i markedet, og slår fast at bedriften er en seriøs aktør som leverer godt over tid.

MT Renholdsservice har offentlig godkjennelse som renholdsbedrift.

Drift
Bedriften har i dag totalt 12 ansatte fordelt på ca. 6 årsverk. Selskapet har i tillegg god tilgang på ytterligere arbeidskraft ved behov. Arbeidstokken er stabil, og de ansatte har god kompetanse og høy yrkesstolthet.

Lokaler og utstyr
Moderne renhold krever i økende grad en maskinpark tilpasset de ulike rengjøringsoppgavene. Maskinene bidrar både til driftseffektivitet og reduksjon av belastningsskader og sykefravær. Dette er noe MT Reholdsservice har hatt fokus på og foretatt fortløpende investeringer i. Maskinparken består nå av rundt 15 gulvvaskemaskiner, samt eget vaskeri for mopper og kluter. De har også fire biler som medfølger. Anleggsmidlene har en totalt estimert verdi på ca. 1 MNOK.

Bedriften har lokaler sentralt i Finnsnes, med kontorer, lager og vaskeri. I tillegg leier de en leilighet til sine ansatte i nærheten av den største kunden. Dette for å gjøre hverdagen til de ansatte enklere og arbeidet mer effektivt. Totale leiekostnader for dette er i underkant av 10.000 kr pr. mnd. (inkl. strøm).

Fordeler og muligheter
MT Renholdsservice har opparbeidet seg sterke relasjoner og et godt renommé i markedet. Dette har de gjort ved å være punktlig og serviceinnstilte – samt ikke minst levere god kvalitet på arbeidet.

Bedriften har med dette skapt en tjeneste som nærmest selger seg selv, og de har for øyeblikket flere forespørsler inne på spennende oppdrag. Disse vil potensielt kunne gi ny eier rask vekst. Det er også flere interessante anbudsrunder i nær tidshorisont, hvor firmaet er meget godt posisjonert.

Utsiktene er generelt gode for å kunne knytte til seg flere kunder både innen militæret og ellers i markedet. Dagens eier har i liten grad drevet markedsføring og aktivt salg, så det er nærliggende å tro at dette i kombinasjon med bedriftens gode navn og rykte vil kunne tilføre flere oppdrag.

MT Renholdsservice er en bedrift med god omsetning og resultat, og som i tillegg kan utvikles i hvilken retning og størrelse man ønsker. Renholdsmarkedet er enormt, og i praksis uten geografiske begrensninger.

Pris og verdivurdering
MT Renholdservice omsatte i 2020 for 6.228.000 kr og hadde et driftsresultat (EBITDA) på 2.230.000 kr. I 2021 er estimert omsetning 6.900.000 med et driftsresultat (EBITDA) på 3.000.000 kr.

Vi mener ut ifra dette at en prisantydning på 4.800.000 kr er riktig.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.