Shift Manager

Norskutviklet og skybasert software for organisering av skiftarbeid. Lukrativ og med internasjonalt potensial.

Kr. 6.750.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 6.750.000,–
Omsetning 2019: Kr. 3.750.000,–
Brukere: Ca. 3.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Kurs Data Opplæring Consulting AS
Etablert: 1995

Dokumenter

Drift

Konsept: Programvare, logistikk

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 3.750.000 kr
Lønnsprosent: 65.9%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

God personallogistikk bidrar til høy ressursutnyttelse og fornøyde medarbeidere. Samtidig kan det være utfordrende å oppnå. Shift Manager er utviklet for å håndtere dette på en enkel og formålstjenlig måte. Systemet er godt etablert i markedet og har nylig blitt oppgradert både teknisk og visuelt.

Forretningskonsept
Shift Manager er en norskutviklet og skybasert løsning for organisering av skift- og turnusarbeid. Systemet forenkler den daglige driften, og sikrer at hver vakt har riktig bemanning og kompetanse. Løsningen håndterer alt fra arbeidslister og tidsregistrering, til beskjeder og håndtering av avvik. Den er også et avansert ledelsesverktøy som gjennom planer og rapporter bidrar til å bedre effektiviteten, og skape forutsigbarhet i driftshverdagen.

Utarbeidelse av arbeidsplaner er ofte krevende. Overraskende mange baserer seg fremdeles på Excel-ark, og for disse vil det være betydelig tid og frustrasjon spart ved gå over til Shift Manager. Det er derfor et takknemlig produkt å selge, og lett å forsvare økonomisk.

Shift Manager har over 3.000 brukere. Kundene er ofte mellomstore og store arbeidsgivere, og befinner seg både innen det offentlige og private. Spesielt hyppig representert er produksjonsbedrifter og private servicebedrifter, samt statlige- og kommunale institusjoner.

Programvaren er egenutviklet, og dette maksimerer inntektspotensialet. Produktet er lisensbasert med ulike moduler, og avtaler gjøres normalt med minimumsvarighet på 3-5 år.

Virksomheten har i flere tilfeller også levert konsulenttjenester med systemet som verktøy. De bidrar da ofte til å senke kundenes lønnskostnader med så mye som 10-20%.

Historikk og status
Shift Manager ble etablert allerede i 1995 og har således over 25 års fartstid i bransjen.

Nåværende eieres hovedstyrke ligger primært i det faglige, og ikke i like stor grad det kommersielle. I tillegg er de nå i pensjonsalder, som også er årsaken til at de ønsker å overlate virksomheten til noen med større kapasitet.

Under Covid-19 har selskapet fokusert på produktutvikling og satt salg og markedsføring på vent. Dette har påvirket omsetningen negativt, men samtidig vært svært positivt for produktkvaliteten. Løsningen har gjennomgått en omfattende teknisk og grafisk oppgradering. Den er nå skybasert, med et moderne og smakfullt grensesnitt. Systemet er godt skalert for vekst, og alt ligger dermed svært godt til rette for en mer salgsintensiv fase.

Produktet
Programvaren baserer seg på avanserte matematiske utregninger, og har mange smarte funksjoner. Software er tilgjengelig for mobiltelefon, nettbrett og PC, med forskjellige moduler og grensesnitt for ulike brukssituasjoner.

Planlegging
Genererer skift- og turnusplaner, basert på krav til bemanning, kompetanse og beredskap. Støtter et ubegrenset antall arbeidsplaner.

My Shift
Ansattportal med oversikt over arbeidstid, samt mulighet til å tegne vakter.

Vaktbok
Vaktkalender og oversikt over ledige vakter. Støtter toveis-kommunikasjon mellom ansatt og leder.
Tidsregistrering Inn- og ut registrering, med oversikt over frammøte. Støtter avvikshåndtering.

Statistikk
Ledelsesverktøy med statistikk og rapporter for avvik, fravær, ferie, avspasering og ekstraarbeid som gir grunnlag for timelister. Gir også økonomisk profil på forbruk av vikarer og ekstrapersonell.

Markedspotensial
En av Shift Managers styrker er at det er egenutviklet. Dette senker driftskostnadene betydelig, og holder dem på et lavt nivå også når omsetningen går opp. Ved oppskalering vil resultatet dermed øke eksponentielt, og med løpende lisenser bundet opp over flere år blir dette et meget hyggelig regnestykke. Illustrasjonen under viser hvordan dette vil kunne utvikle seg i praksis.

Systemet er foreløpig bare solgt i Norge, men har internasjonalt potensial.

Drift
Nåværende eiere har strukturert organisasjonen gjennom holding-selskapet KODO AS, med de to tilhørende underselskapene Funksjon AS og Kurs Data Opplæring Consulting AS . Førstnevnte eier rettighetene til systemet, mens det andre rommer drift, utvikling og salg.

Shift Manager driftes i dag med 3 årsverk. Kurs Data Opplæring Consulting (KDO) har 3 ansatte som utgjør ca. 1,5 årsverk. I tillegg kommer 2 innleide tekniske konsulenter som utgjør rundt 1 årsverk.

Fordeler og muligheter
Med 25 års fartstid er Shift Manager et svært velutviklet og godt etablert system. Systemets brukere har i kraft av sine ulike bransjer og egenskaper bidratt til en videreutvikling og kvalitetssikring som nye systemer vil ha vanskelig for å matche.

Markedet er stort og umettet både i Norge og internasjonalt. Mange arbeidsgivere bruker fortsatt Excel, eller har systemer med lavere funksjonalitet og brukervennlighet.

Løsningen har mange oppsider for kundene: den bidrar til økonomisk gevinst – i mange tilfeller store beløp, den bidrar til at de kan levere en mer presis og riktig bemanning, samtidig som at tilfredsheten hos de ansatte stiger når de gis god oversikt og medvirkning.

Shift Manger er en meget sterk merkevare, og er også varemerkebeskyttet. Produktnavnet er selvbeskrivende og har for mange blitt generisk. I markedsføringssammenheng oppfattes dette med andre ord ofte som originalen.

Systemet er meget godt egnet som basis for konsulentoppdrag. Man kan eksempelvis påta seg oppdrag inn mot større bedrifter, der man effektiviserer hverdagen og bidrar til økt lønnsomhet.

Shift Manager integrerer godt mot de fleste regnskaps- og HR-systemer. Det vil derfor kunne passe spesielt godt inn i et eierskap som allerede omfatter denne type systemer.

Strategiske bransjer det kan jobbes mer aktivt inn mot er innenfor er olje/offshore, fiskeri/oppdrett, sykehus/helseinstitusjoner, produksjonsselskaper/industri, samt kommuner og statlige/kommunale foretak.

Pris og verdivurdering
Shift Manager et sterkt merkenavn med egeneiet software utviklet gjennom 25 år. Markedet er stort og ubearbeidet, og den økonomiske oppsiden stor.

Ut ifra dette mener vi prisantydningen på 6.750.000 kr er riktig for denne bedriften.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.