Steinspekteret Knarvik m/gravsteinbyrå

Fagkjedebutikk for hage og utemiljø drevet av Hella Betong AS. Stort nedslagsfelt i nordre Bergen og Nord-Hordaland.

Kr. 3.200.000 Beliggenhet: Knarvik

Prisantydning: Kr. 3.200.000,–

Omsetning: Kr. 15.300.000,–

Husleie: Kr. 1.045.500,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Hella Betong AS
Etablert: 1982
I disse lokalene: 2015
Antall ansatte: 4
Årsverk: 4
Web Steinspekter.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 87.125 kr / mnd
Areal: 1100 kvm
Husleiegaranti: Nei
Løpetid leiekontrakt: 17.09.2024
Adresse: Galteråsen 6, 5916 Isdalstø
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Hus og Hage
Åpningstider: 07–17 (man–fre)
07–20 (tors) 09–15 (lør)

Finansiell informasjon

Tall for hhv Hella Betong / Helås:
Omsetning 2019: 15.3 MNOK / 682.000 kr
Lønnsprosent: 9.7% / 30.6%
Varekostnad: 67.2% / 6.7%
Verdi inventar: 520.000,-

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leieavtale

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Driften av Hella Betong AS selges nå sammen med Helås AS. De to virksomhetene tilbyr steinprodukter for henholdsvis hage/uterom og gravsteder. Hella Betong er medeier i Steinspekteret, som er et innkjøps- og markedsføringssamarbeid med ni utsalgsteder på Vestlandet og to på Østlandet.

Forretningskonsept
Hella Betong er etablert med stor og forseggjort Steinspekter-butikk på Galteråsen industrifelt på Isdalstø. Virksomheten går tilbake til 1982, og i 2015 flyttet de inn i helt nye lokaler på Galteråsen. I tillegg til butikk, lager og kontorer er det her rundt 2 mål med utendørs lagerområde. Hit kommer kunder fra hele regionen nord for Bergen. Firmaet har også nettbutikk.

Steinspekteret-kjeden, som Holla Betong er medeier i, er en faghandel for produkter til ute- og hagemiljø. Kjeden er i tillegg etablert på Askøy, Karmøy, Stord, Elverum, Os, Ski, Stord, Førde, Bergen og Haugesund.

Helås AS drives av samme eier og under samme tak. Bedriften tilbyr salg av gravstein/gravminner, samt gravering og vedlikehold av disse.

Produkter
Steinspekteret tilbyr et bredt sortiment av stein- og uteromsprodukter, samt tilhørende verktøy og materialer. Disse selges også via nett. Sortimentet omfatter:

NATURSTEIN

Naturstein utemiljø

Granittkant og brostein

Natursteinmur

Forblendingsstein

Naturstein innemiljø

Norsk naturstein og skifer

MUR & BELEGG

Belegningsstein

Hageheller

Hage- og støttemur

Forskalingsblokk

Mur og puss

Renner

HAGEMILJØ

Utebelysning

Pyntestein

Blomsterurner

Ovn/peis

Steinmøbler

Steinfigurer

 

Marked og resultat

Butikkens nedslagsfelt er i praksis hele Nord-Hordaland og nordre Bergen. I dette kompakte området bor det rundt 200.000 mennesker.

Markedsføring skjer systematisk og samordnet gjennom Steinspekteret, som produserer og sender ut kataloger og annonserer i sosiale media. Utover dette står Hella Betong for drift av egen Facebook-side og markedsføringen der.

Omsetningen har økt fra 12.8 MNOK i 2018 til 15.3 MNOK i 2019, med et positivt resultat på i overkant av 1 MNOK. Omsetningen er økende og resultatet kraftig forbedret i 2019. Bare i det første halvåret av 2020 gikk omsetningen opp med rundt 17%.

Helås omsatte i 2018 for 822.000 kr 2019 for 682.000 kr.

Drift

Hella Betong drives i dag av eier som også er selskapets daglige leder. Det er i tillegg tre andre ansatte.

Eierskapet i Steinspekteret AS er på 11,11%

Helås AS er en ny satsning fra samme eier. Produkt- og materialmessig står den nært Hella Betong og virksomheten inngår derfor som en naturlig del av salget. Her følger det med utstyr/verktøy for gravering og reparasjon/vedlikehold. Det er i hovedsak én ansatt som driver bedriften.

Fordeler og muligheter
Hella Betong har stort potensial for videreutvikling av både sortiment, tjenester og lokaliteter.

Den sjenerøse tomta kan utnyttes mer effektivt ved å utvide sortimentet med flere hage- og uteromsprodukter, samt å stille dem ut på en mer estetisk og inspirerende måte. Blomster og utemøbler er eksempler på varer som kunne tilført mersalg på denne måten.

Også det øvrige produktspekteret kan med fordel utvides. Over 90% av salget er rettet mot privatkunder i butikk, og da skal det lite til å utløse tilleggssalg. Det er mye penger i hus/hage-segmentet, og ved å prøve seg litt fram med produkter i tilliggende varegrupper kan det være hyggelige ekstrainntekter å hente. Det er også gjort en satsning på peis/ovn som gir inntekter utover hagesesong. Her kan det gjøres mer på markedsføring og tjenester knyttet til dette.

Det er også mulig å utvikle tjenestevirksomheten innen områder som muring, steinlegging, tomtetilpasning, gravearbeid, osv. I dag tilbys dette primært i samarbeid med eksterne aktører.

Det gjøres i dag markedsføring gjennom katalog og sosiale medier fra Steinspekteret sentralt. Her er det rom for å gjøre vesentlig mer i eget nedslagsfelt, og for å tilpasse salget til butikkens egne produkter, muligheter og løsninger. Hella Betong har nærmere 4.000 følgere på Facebook.

Det burde også gjøres mer markedsføring og salg direkte til proffmarkedet, og om mulig ansettes noen på salg. Vedkommende vil kunne drive salg både direkte og på prosjekt.

Helås AS er i dag et sideprosjekt som ikke har full fokus. Her kan det med fordel satses mer, eksempelvis ved å gå i dialog med flere begravelsesbyråer samt å drive mer aktivt salg og markedsføring.

 

Pris og verdivurdering

Hella Betong AS Omsetning Resultat
2017 12.978.000 kr -696.000 kr
2018 12.820.000 kr -580.000 kr
2019 15.381.000 kr +1.000.000 kr 

For første halvår 2020 ligger det an til omsetningsøkning på ca. 17% (7 MNOK mot 6 MNOK i 2019) og et positivt resultat på ca. 600.000 kr.

Utfra dagens drift legger man til grunn at omsetningen må være på 14–15MNOK for å få gode positive resultater. Vi anser potensialet som vesentlig for ny eier, og mener at det med forholdsvis enkle grep burde være mulig å øke omsetningen til mellom 16 og 20 MNOK. Resultatet av driften vil således kunne heves vesentlig.

Eier tar nå ut en årslønn på 550.000 kr.

Antatt salgsverdi av inventar/utstyr/maskiner er ca 520.000 kr.

Salget omfatter virksomheten Hella Betong AS og 50 % av Helås AS. Det vil i tillegg være naturlig å overta aksjene i Steinspekteret AS.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten til 3.200.000 kr + varelager.

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen skje på «kontant og gjeldfri»-basis.

BEDRIFTSBØRSEN gjennomfører årlig 60-70 SMB-transaksjoner og er Norges største bedriftsmegler.
Våre verdivurderinger baserer seg på hva markedet erfaringsmessig er villig til å gi.
I mange tilfeller viser de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Vi bistår gjerne med dette.