Strategisk nisjeaktør innen maritim service

LRA Vedlikehold leverer målrettede fagtjenester til ubåter og spesialfartøy. Kontrakt med Forsvaret og i sterk vekst.

Kr. 7.500.000 Beliggenhet: Bergen/hele Norge
Prisantydning: Kr. 7.500.000,–
Omsetning 2021: Kr. 12.000.000,–
Resultat 2021: Kr. 1.800.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: LRA Vedlikehold AS
Etablert: 2020
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 20
Årsverk: 20
Web: lravedlikehold.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Teknisk/maritim service
Åpningstider: Vanlig kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 7.546.565%
Lønnsprosent: 89,7%
Andre driftskostnader (inkl. avskrivning): 478.451 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

LRA Vedlikehold leverer målrettede fagtjenester til ubåter og spesialfartøy. De har kontrakt med Forsvaret og godt posisjonert i et markedet preget av sterk vekst. Selskapet leverer en tjeneste med høy grad av kvalitet og sikkerhet, som er en kritisk suksessfaktor i denne bransjen.

Forretningskonsept
LRA Vedlikehold leverer hovedsakelig tjenester til Sjøforsvaret via Forsvarets logistikkorganisasjon. De utfører blant annet overflateteknikk, tankvask og en del mekaniske tjenester.

Fartøymessig er oppdragene primært knyttet til ubåt, men bedriften planlegger å vokse videre inn mot Forsvaret som leverandør/underleverandør på fregatt-, kystvakt- og støttefartøy, samt korvetter og mineryddere. Selskapet har allerede nødvendig spesialkompetanse for dette.

Det er generelt ventet et økende behov for LRA sine tjenester i Forsvaret. Samarbeidet fungerer godt både med organisasjonen og deres samarbeidspartnere, og LRA jobber kontinuerlig for å være deres foretrukne leverandør. På litt sikt ser de for seg å bli en av de større under- eller hovedleverandørene.

Bedriften har også som mål å kunne levere tjenester inn mot privat offshore og maritim sektor.

LRA vil vokse betydelig i årene fremover, og må parallelt styrkes på bemanningssiden med enda flere dyktige ansatte. Ny eier vil få en styrende rolle i bedriftens spennende utvikling.

Tjenester
• Skipsrørleggerarbeid
• Overflatebehandling
• Tankrengjøring
• Plate- og sveisearbeid
• Mekanisk og motorarbeid
• Ingeniørtjenester
• Vedlikeholdsadministrasjon og -planlegging

Driftssituasjon
LRA Vedlikehold AS startet opp i 2020 med ca. åtte måneders drift. I mai i år tok de over en kontrakt med Forsvaret som strekker seg til 2025, hvorav tre av årene er på opsjon.

Bedriften holder til i Bergen, hvor den for tiden administreres distribuert fra hjemmekontor. Staben teller ca. sytten fagpersoner i utleie til Forsvaret, i tillegg til en administrasjon på tre ansatte.

Ledelsen har lang erfaring fra både Forsvaret og maritim sektor, med inngående kunnskap om beslutningsprosesser, sikkerhetsklarering og andre relevante prosesser. Dette er en vesentlig årsak til at bedriften har lyktes så bra.

Selskapet har nå behov for å kunne organisere seg med ytterligere fast ansatte – både for å møte kundenes krav, og for å kunne levere flere fagpersoner i henhold til økende oppdragsmengde.
LRA er etablert med en enkel og profesjonell nettside.

Fordeler og muligheter
Ny eier får her mulighet til å overta et selskap i sterk vekst, med vesentlig potensial både overfor eksisterende kunder og generelt innen offshore og maritim sektor.

LRA er både kompetansemessig og organisatorisk rigget for å kunne levere tjenester av høy kvalitet mot både forsvaret og privat sektor. Utviklingsmulighetene er derfor mange.

Økonomi
LRA er relativt nystartet, og har verken drevet markedsføring eller oppsøkende salg av sine tjenester. Like fullt endte omsetningen i 2020 på ca 7.5 MNOK, med et positivt resultat på nærmere 300.000 kr. For 2021 budsjetteres det med +12 MNOK for oppdragene i Forsvaret alene. For 2022 er det ventet ytterligere vekst opp mot 20 MNOK.

For 2021 og 2022 estimeres det et driftsresultat på henholdsvis 1.8 og 4 MNOK. Som følge av Covid-19 kan det bli noe fravik i 2021, men LRA ser også økte behov som følge av etterslep i markedet.

Budsjettene er satt opp med basis i oppdragene for Forsvaret. Inntektspotensialet overfor privat offshore og maritim sektor vil derfor komme i tillegg.

 

Pris og verdivurdering
Vi anser LRA Vedlikehold som en virksomhet med høy strategisk verdi.

Bedriftsbørsen AS vurderer virksomheten LRA Vedlikehold til en verdi av 7.500.000 kr.  (ekskl. varelager)

Ved overtagelse av aksjeselskapet skjer dette med transaksjon på «kontant og gjeldfri»-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.