Veletablert og lukrativt bemanningsbyrå

Labora Services tilbyr fagarbeidere til norsk industri. Stabil drift og solide resultater. Selges grunnet helse

Kr. 10.000.000 Beliggenhet: Drammen
Prisantydning: Kr. 10.000.000,–
Omsetning: Kr. 30.000.000,–
Driftsresultat: Kr. 2.500.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Labora Services AS
Etablert: 2014
Bakgrunn for salg: Helsemessige årsaker
Antall ansatte: 70
Nett Labora-resources.no

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 5.580 kr/mnd (eks mva)
Areal: 74 m2
Husleiegaranti: 3 mnd leie
Løpetid leiekontrakt: 31.03.2022
Felleskostnader: 2.124 kr/mnd (eks mva)
Adresse: Skogliveien 4, 3047 Drammen

Drift

Konsept: Bemanning

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 30.398.000 kr
Lønnsprosent: 87.7%
Verdi inventar: 50.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Bemanningsbyrået Labora Services AS har gjennom 14 år bidratt med nøkkelpersonell til bilbransjen og norsk industri. De kan vise til en solid kundeportefølje og svært gode resultater. Når byrået nå selges av helsemessig årsak åpner dette for en unik mulighet til å overta en svært veldrevet og lønnsom bedrift. Både aksjeselskap og virksomhet selges.

Drift og forretningskonsept
Labora Services AS holder til på Åssiden i Drammen og tilbyr fleksible bemanningsløsninger over hele landet. De leverer personell med fagkompetanse innen sveising, rørlegging, mekanikk og installasjon, samt også noe ufaglært bemanning.

Oppdragene er av både langvarig og kortsiktig art. Kundene har gjerne et kontinuerlig behov for raskt å kunne justere sin bemanning, og det er nettopp denne fleksibiliteten Labora tilbyr. Normalt kan de ha personell på plass og i arbeid innen to uker etter kontraktsinngåelse.

Bedriften utmerker seg ved å ha en individuell kundetilnærming, der de fortløpende kan tilby personell av høy kvalitet. Fokuset har vært å serve fire faste kunder på best mulig måte. Dette har gitt positiv bunnlinje og en omsetning på mellom 20 og 30 millioner de siste 5 år.

Personell
Selskapet har opparbeidet seg en base av svært dyktige arbeidere, blant annet gjennom god tilgang på polske fagarbeidere. Labora yter høy service ovenfor sine ansatte, slik at de opplever arbeidsplassen som attraktiv og føler seg godt ivaretatt.

De fleste polske arbeiderne behersker normalt god engelsk eller brukbart norsk. Ved større oppdrag tilbys også tolketjenester mellom polsk, og norsk og engelsk.

Utleiestaben består av rundt 70 ansatte. Den øvrige administrasjonen består av 3 personer, hvorav eier er daglig leder i bedriften. Samtlige snakker norsk, engelsk og polsk, og har bakgrunn fra ingeniør- og fagarbeid.

Selskapets administrasjon har all nødvendig erfaring med ansettelser, nødvendige tillatelser og følger de til enhver tid gjeldene regler fra Arbeidsmiljøtilsynet.

Fordeler og muligheter
Ny eier får her muligheten til å overta en veletablert og innarbeidet virksomhet. Selskapet har fokusert på kvalitet og stabilitet, og i praksis vært en garantist for at kundene til enhver tid besitter dyktige medarbeidere. Dette har lønt seg i form av et knippe faste og attraktive kunder som betaler godt for tjenestene som Labora tilbyr.

Over 80.000 mennesker får hvert år jobb gjennom bemanningsbransjen. Korona-krisen har dramatisk økt behovet for mer innleid arbeidskraft. Labora har således et stort potensial i et tilnærmet umettelig marked. Det fins også flere interessante markeder som har behov for bemanning av relatert karakter.

Bedriften har ikke drevet markedsføring eller andre former for oppsøkende salg, men har utelukkende kunnet flyte på eksisterende kundebase. Like fullt har de levert en sterk omsetning og hatt positiv bunnlinje de siste fem årene. En mer ambisiøs eier vil med selskapets historie, kompetanse og tilgang på arbeidskraft ha de beste forutsetninger for ytterligere vekst.

Nettsiden er noe utdatert, og kan med fordel friskes opp for å reflektere tjenestenivået bedre.

Pris og verdivurdering
Labora Services AS har levert stabil omsetning og positive tall i alle år. Siste fem år ligger omsetningssnittet på 25.000.000 kr, med et resultat på 2.268.000 kr. Eier er daglig leder og hever en lønn på 400.000 kr i en stillingsprosent på ca 50%. For 2021 forventes omsetning og resultat å bli noe høyere enn for regnskapsåret 2020.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten til 10.000.000 kr

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen være på «kontant og gjeldfri»-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.