Anerkjent arkitektbyrå søker styrket eierskap

Fremtidsrettet aktør med solid posisjon i markedet. Landsdekkende nedslagsfelt og stor faglig bredde.

Ring for pris. Beliggenhet: Sentralt Østlandet
Omsetning 2021: Ca. Kr. 30.000.000,–
Antall ansatte: Ca. 20

Kontakt en av våre meglere her

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Akitektbyrået har gjennom femti års fartstid vært banebrytende for bærekraftig norsk arkitektur. De har faglig tyngde og bredde helt i toppsjiktet, og kan vise til en lang rekke spennende og prestisjefylte prosjekter. Bedriften er nå i markedet med mål om at nytt eierskap kan styrke og videreføre den solide bedriften. Samtlige av dagens partnere ønsker å være med videre.

Forretningskonsept
Arkitektbyrået består av i overkant av 20 arkitekter, hvor av flere av disse er partnere i selskapet. De arbeider i en skandinavisk tradisjon, og har som mål å drive en allsidig arkitektpraksis med høye krav til arkitektonisk og bygningsmessig kvalitet.

Kjernekompetansen ligger innen bolig, historisk restaurering, kulturbygg, rehabilitering og næringsbygg. Selskapets oppdrag er varierte fra store prosjekter som løper over flere år til mindre og kortvarie prosjekter. Prosjektene omfatter mulighetsstudier og utredninger, programmering og prosjektering, reguleringspla¬ner, nærings- og boligbygg, kultur- og publikumsbygg.

Kompetanse og kapasitet
Byrået har fokus på å holde seg tidsaktuell, både innenfor design og teknologi, og holder seg derfor godt oppdatert. De har høy kompetanse på bygging, og har gjennom tiår opparbeidet en solid posisjon som et gjennomføringsdyktig og samarbeidsvillig arkitektkontor.

Bedriften er en attraktiv arbeidsgiver og har trukket til seg dyktige fagfolk på en rekke områder. Den faglige bredden gjør at de kan påta seg oppdrag innen alt fra store folkearenaer, næringsbygg leilighetskomplekser til prestisjefylt renovering av ærverdige og verneverdige bygg.

Kontoret har sentral godkjenning for søkerfunksjon og prosjektering i tiltaksklasse 3.

Beliggenhet og marked
Selskapet ble etablert sentralt på Østlandet tidlig på 1970-tallet. Oppdragene kommer fra hele landet, men med hovedtyngde i Oslo og omegn. De siste tiårene har de gjennomført mange store boligprosjekter i Oslo-regio¬nen, samt jobbet mye med rehabilitering og antikvarisk restaurering.

Bedriften har siden 2009 holdt til i moderne og trivelige lokaler sentralt på Østlandet. Lokalene er godt egnet for videre vekst, og kan huse opp til rundt 35 ansatte.

Miljøperspektivet
Kontoret har sterk fokus på bærekraft, og regnes som en av bransjens førende innen feltet, og har vært svært tidlig ute med miljøsertifiserte prosjekter. I tillegg er de Miljøfyrtårn-sertifisert og fører årlig klima- og miljørapport.

Sentralt i miljøfokuset står energioptimalisering og klimavennlig materialvalg med redusert bruk av betong og stål, samt bruk av gjenvinnbare og fornybare materialer. I tillegg kommer strukturelle perspektiver med planlegging av grønn mobilitet, gode byrom, etc.

Økonomi
Selskapet har over mange år hatt en god vekstkurve som toppet seg i 2018 med i overkant av 40 MNOK. Resultatene har alltid vært positive og ligget i sjiktet 6–13%.

Covid har også ført til at mange påbegynte og påtenke prosjekter har blitt satt på hold, noe som har påvirket hele bransjen. For å i møtekomme dette har de tilpasset kostnadsbildet sitt på flere områder, og er nå på god vei til å hente seg opp igjen. Det er forventet vesentlig bedring i både topp- og bunnlinje i 2022.

Fordeler og muligheter
Selskapet har femti års fartstid, og oppfyller alle kriteriene for et spennende og suksessrikt arkitektbyrå. Med et så sterkt grunnlag ligger også mange mulige strategier for videreutvikling av bedriften.

Det vil kunne være aktuelt å fokusere sterkere på enkeltområder for å bli en mer spisset nisjeaktør. Man kan også gå i motsatt retning, og øke bredde for å kunne tilby et enda bredere tjenestespekter.

I et marked med stadig større grupperinger og enheter kan det også være hensiktsmessig å utforske mulighetene for vekst, enten via strategisk samarbeid/eierskap eller gjennom utvidelse av eget selskap. Alt ligger godt til rette for å kunne lykkes med begge deler.

Pris og verdivurdering
Selskapet er en anerkjent aktør som med i overkant av 20 kunnskapsrike arkitekter utgjør en attraktiv bedrift. Ta kontakt for nærmere verdivurdering.


Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.