Tjenester

Vår kompetanse gir en trygg, åpen og effektiv prosess.

I snart 20 år har vi brukt vår kompetanse til å ivareta våre klienters verdier. En bedrift er ofte et livsverk, summen av mange års innsats og engasjement. Prosessen med å finne nye eiere skal oppleves som profesjonell og trygg.

Bedriftsbørsen har syv ansatte, hvor en advokat håndterer det juridiske og det kontraktsmessige vedrørende transaksjoner. Vi arbeider primært med salg av næringseiendom, og har spesialisert oss innen salg som også omfatter virksomhetsoverdragelse.

Vårt hovedprinsipp er at salg av bedrifter bør gjennomføres så åpent som mulig, både for å identifisere flere kjøpere og fordi det bidrar til å skape en åpen, trygg og effektiv prosess. Altfor mange bedrifter selges uten åpenhet og profesjonell veiledning, ofte med unødige tap og komplikasjoner som følger.

Eiendomsmegling

Bedriftsbørsen har Eiendomsbevilling fra Finanstilsynet og tilbyr følgende tjenester:

 • Salg av bedrifter med egen eiendom
 • Utfisjonering av eiendom etterfulgt av aksjesalg
 • Leietagerrådgivning
 • Strategisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Bedriftsbørsen har en rekke rådgivende tjenester. Våre tjenester krever i mange tilfeller juridisk forankring. Bedriftsbørsen har egen Fagansvarlig advokat gjennom selskapet DLA Piper i Oslo. DLA Piper er et globalt advokatfirma med 4200 advokater.

Bedriftsbørsen leverer all nødvendig juridisk rådgivning knyttet til transaksjon av virksomheter og eiendom. Vi kvalitetssikrer prosessen!

Verdivurdering

Bedriftsbørsen har siden etableringen vurdert tusenvis av bedrifter innen forskjellige næringer. Vår brede markedskunnskap og kompetanse gjør oss i stand til å vurdere hva markedet faktisk er villig til å betale. Vi kombinerer markedskunnskap og tekniske analyser med bransjekunnskap og investorforståelse.

Generasjonsskifte – Eierskifte

Bedriftsbørsen har en egen tjeneste rettet mot generasjonsskifte. Vi ivaretar eiers interesser og gjennomfører en behovsanalyse for å skape det beste resultatet.

Dersom generasjonsskiftet innebærer at bedriften skal selges eller overdras, vil Bedriftsbørsen umiddelbart kunne iverksette prosess når det handler om et ordinært salg, salg til familie, arv eller fusjoner.

Der hvor en fremtidig transaksjon krever strategiske endringer internt i bedriften vil Bedriftsbørsens «team» kunne tilrettelegge og gjennomføre prosessen helt frem til transaksjonstidspunktet.

Er du «rigget for salg?»
Bedriftsbørsen tilbyr en tjeneste hvor vi klargjør bedriften for salg. Dette innebærer ikke overfladiske endringer, men strategiske endringer som gjør bedriften mer attraktiv den dagen du skal selge. Bedriftsbørsen analyserer over 200 bedrifter hvert år, og har gjennom sine rundt 1000 transaksjoner opparbeidet en unik kunnskap kombinert med markedsforståelse.

Bedrifter i SMB-markedet drives slik eier ønsker. Men hva ønsker kjøper å overta? Vårt team gjennomfører en analyse av bedriften med foreslåtte endringer og tiltak, som skal resultere i en vesentlig verdiøkning. Vi deltar aktivt i prosessen hvor målet er å gjøre bedriften mest mulig attraktiv i markedet ved salg.

 • Er bedriften «rigget for salg?»
 • Hva gjør bedriften attraktiv?
 • Når er det smart å selge?
 • Hva må endres?
 • Hvordan skal endringer håndteres?
 • Hva blir resultatet?
 • Hvordan sette et tall på resultatet?
 • Skal bedriften selges innen 1 til 3 år, kan vi bidra til en vesentlig verdiøkning i tiden frem mot salg.