Selge

Skal du selge din bedrift? Ta kontakt, så hjelper vi deg.
Kontakt en av våre meglere her

Bedriftsbørsen har siden 1999 meglet salg av bedrifter og eiendom, og våre meglere har gjennomført over 1000 transaksjoner. Vår styrke er at vi bistår bedrifter i hele prosessen fra en markedsrettet verdivurdering til overtagelse. Bedriftsbørsen har opparbeidet seg en unik markedskunnskap, som gjør at vi dag står for flest transaksjoner av bedrifter i Norge.

Hvorfor Bedriftsbørsen?
Gjennom våre innovative løsninger og markedskanaler når du ut til mange potensielle kjøpere. Vi produserer informative prospekter og legger i tillegg vekt på grundig rådgivning. Bedriftsbørsens markedskunnskap og metode resulterer i gjennomførte transaksjoner til høyest mulig pris. Markedsrettet verdivurdering, salgsstrategi, metoder, informative prospekter og nettverk er en del av vår tjenesteportefølje. Vi løser over 90% av alle salgsoppdrag.

Hva er din bedrift verdt?
Bedriftsbørsen gjennomfører verdivurderinger etter bransje, økonomi, drift, posisjon, potensiale og størrelse på bedriften. En kombinasjon av teknisk og fundamental analyse, kombinert med bred bransjekunnskap, gir et godt grunnlag for verdisetting av din bedrift. Gjennom vår kunnskap i transaksjonsmarkedet har vi den unike kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre en markedsrettet verdivurdering. Kort sagt: Vi kjenner markedet og vet hva din bedrift er verdt!

Trygghet for begge parter.
Bedriftsbørsen står for en trygg handel for begge parter. Vi gjennomfører transaksjonen gjennom dynamiske kjøpekontrakter utformet av vår fagansvarlige advokat. De juridiske elementene i transaksjonen blir ivaretatt og oppgjør skjer gjennom klientkonto. Vi bistår selger og kjøper gjennom hele prosessen.

Markedspakke

Liten

Salg av mindre bedrifter.

Ingen selger flere bedrifter i Norge enn Bedriftsbørsen. Vi jobber med alle typer bedrifter i alle typer næringer. Våre medarbeidere besitter kompetanse innen bedriftsrådgivning, juridisk rådgivning og megling. Vi samarbeider med Advokatfirmaet DLA Piper, og tilbyr all nødvendig juridisk bistand knyttet til transaksjoner av både bedrifter og eiendom.
Ved salg av mindre bedrifter tilbyr vi en markedspakke med følgende innhold.

Ved salg av mindre bedrifter tilbyr vi en markedspakke med følgende innhold:

• Befaring
• Verdivurdering

• Fotografering
• Utarbeidelse og produksjon av prospekt
• Publisering på Finn, Bedriftsbørsen og Blocket
• Salgsutstilling Storcash-Oslo
• DM-distribusjon
• Google-annonsering
• Kryssjekk mot vår investordatabase

Pris kr 25.000,-

Stor

Salg av større bedrifter.

Bedriftsbørsen har tung erfaring innen salg av større virksomheter. Med komplementær kunnskap innen rådgivning og megling kan vi tilby kompetanse tilpasset alle behov.

Våre meglere og tilknyttede rådgivere håndterer alt fra salg, oppkjøp og fusjon til fisjon og partnerskap. Gjennom tilpassede verdivurderinger synliggjør og ivaretar vi aksjonærene, samtidig som vi gjennomfører en optimal transaksjon på alle nivåer.

Bedriftsbørsen AS har et stort nettverk av eksisterende, fremtidige og potensielle bedriftseiere. Samt et bredt kontaktnettverk i investeringsbransjen, både privat og institusjonelt.

Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt bedrift og tilbyr markedspakker som kan tilpasses individuelle behov.

Prosessbeskrivelse

Avtaleinngåelse Forhold som konfidensialitetsnivå og markedsføring avklares, før selve formidlingsavtalen signeres.

 1. Oppstart: Vi tar en uforpliktende prat rundt våre tjenester og virksomheten som vurderes solgt. Ønsker du å gå videre får du tildelt din personlige megler, som vil være ansvarlig gjennom hele prosessen.
 2. Kartlegging av bedriften:Vi foretar sammen en kartlegging av bedriftens verdier og driftssituasjon. Megler foretar så en sondering i markedet for å gi deg en estimert prisforventning. Deretter avgjør du om du vil fortsette prosessen, eller sette den på hold.
 3. Kundebesøk: Vi møtes ute i din bedrift for å foreta en befaring og formalisere selve salgsprosessen. Kundebesøket er beregnet til ca halvannen time, og vil legge føringene for den videre fremdriften.
 4. Befaring: I forbindelse med kundebesøket blir megleren med på en omvisning i virksomheten. Han tar fotografier til prospektet og innhenter nødvendig informasjon. I forkant av møtet vil du bli bedt om å sende oss følgende dokumentasjon: Selskaps-/firmaattestFinansielle avtaler Leiekontrakt avtalerRegnskap i fjor og hittil i år Inventarliste Skjenkebevilling/ferdigattest Kundeavtaler Legitimasjon
 5. Taksering: Vi blir enige om hvilken pris vi skal gå ut med. Prisingen av objektet baseres på en kombinasjon av bedriftens regnskap, potensial og reelle verdier, samt dine egne forventninger.
 6. Avtaleinngåelse: Forhold som konfidensialitetsnivå og markedsføring avklares, før selve formidlingsavtalen signeres. Etter møtet vil du motta en faktura for markedspakken. Denne må betales før oppdraget igangsettes.
 7. Prospekt og markedsføring: Prospektet utarbeides med objektbeskrivelse, takst, fotografier og relevant dokumentasjon. Eventuelle tilleggsundersøkelser foretas, før prospektet publiseres i henhold til avtalt konfidensialitetsnivå. Publisering skjer via Finn.no, blocket.se og Bedriftsborsen.no.
 8. Salgsfremmende tiltak: Megleren går gjennom vår kundedatabase og følger opp potensielle interessenter. I tillegg distribuerer vi prospektet til alle våre DM-abonnenter. Vi garanterer deg en aktiv oppfølgning, og har alltid meglere parat til å håndtere innkommende henvendelser.
 9. Budgivning: Innkommende bud formidles via et formelt budskjema. Så snart et bud er mottatt, kontakter vi deg og ber deg ta stilling til innholdet. Godkjennes budet informerer vi kjøper om dette.
 10. Salg: Kjøpekontrakten utformes og sendes til partene forut for kontraktsmøte. Kontrakten kan om ønskelig settes opp i samarbeid med advokat.
 11. Overtakelse: Overføring av bedriften foretas til avtalt tid og sted mellom kjøper og selger. Så fremt det ikke er gjort avtale om due diligence, skjer dette uten involvering fra vår side.