Arkitektkontor søker eier/partner/samarbeid

Alliance arkitekturstudio AS søker nye eiere og/eller fusjonspartner. Selskapet kan vise til en rekke prestisjeoppdrag.

Kr. 3.000.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 3.000.000,-
Omsetning: Kr. 23.800.000,–
Husleie: Kr. 983.437–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Alliance arkitekturstudio AS
Etablert: 2005
Bakgrunn for salg: Partnersøk
Antall ansatte: 17
Årsverk: 17
Web: Allark.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 1.875/kvm/år (eks mva)
Areal: 524.5 kvm
Husleiegaranti: 6 mnd leie+felleskost + mva
Løpetid leiekontrakt: 01.06.2024
Forlengelse: Avtales senest 1 år før utløp
Felleskostnader: 280/kvm/år (eks mva)
Adresse: Akersbakken 12, 0172 Oslo
Parkering: Ikke inkludert

Drift

Konsept: Arkitektkontor
Åpningstider: 08:00 – 16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 24.217.589 kr
Lønnsprosent: 77.7%
Varekostnad: 693.161 kr
Verdi inventar: Ca 200.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Ja
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og Husleiekontrakt

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Alliance arkitekturstudio har siden etableringen i 2005 gjennomført rundt 500 prosjekter for over 175 klienter. Blant disse er Aspelin Ramm, Ferd, Vedal og Hav eiendom. Alliance er også en av tre finalister til byggeskikkprisen. Selskapets fire hovedpartnere søker nå økt likviditet gjennom enten salg, fusjon eller medeierskap.

Virksomheten
Alliance arkitekturstudio tilbyr hele skalaen av arkitekttjenester, fra idékonsept og tegninger til planprosess, prosjektering og byggeledelse. Kontoret jobber først og fremst med nybygg, men er også involvert i renovering, restaurering og utvidelse. Majoriteten av arbeidet består av bolig og næringsutvikling.

Alliance er en anerkjent aktør i markedet. De deltar ofte i arkitekturkonkurranser, og kan vise til mange prestisjetunge prosjekter. Kontoret har rammeavtaler flere kommuner.

Studioet kombinerer prinsipper som innovasjon, samfunnsnytte og bærekraft. De ønsker å inspirere nåværende og fremtidige byutviklingsplaner i en retning som kommer samfunnet til gode, og søker slik å integrere det enkelte prosjekt i helheten det inngår i.

Våren 2007 ble de som landets første arkitektkontor opptatt i FNs Global Compact-nettverk. Gjennom dette forplikter medlemmene seg til å innfri FNs standarder for miljø, antikorrupsjon, menneskerettigheter og arbeidskraft.

Bedriften er i tillegg miljøfyrtårnsertifisert.

Organisering og tjenestetilbud
Alliance Arkitekturstudio har kontorer sentralt i Oslo, i Akersbakken vis-à-vis Arkitektur- og designhøgskolen. Lokalene er store og lyse, med god plass for nye partnere/eiere.

Bedriften er organisert etter en horisontal, ikke-hierarkisk struktur. De praktiserer utstrakt samarbeid med andre aktører og fagdisipliner, basert på ideen om at samarbeid tilfører variasjon og positiv energi – som igjen resulterer i originale resultater.

Studioet har sytten ansatte, hvorav fire er hovedpartnere. Teamet besitter høy og allsidig kompetanse, med et arbeidsomfang som spenner fra case-studier og områdeplanlegging, til utvikling og gjennomføring av konkrete byggeprosjekter. Kontoret er også med i Grønn Byggallianse, og kan derfor tilby rådgivning innen BREEAM-NOR, som er byggebransjens mest utbredte miljøsertifisering.

Driftssituasjon
Dagens eiere mistet i 2018 et avdelingskontor i Stavanger, med ansatte som ønsket å gå egen vei.
I kombinasjon med dette og COVID-19 står selskapet nå i en utfordrende posisjon, med prosjekter på vent, lavere oppdragsmengde og høye husleiekostnader. Eierne er imidlertid positive til fremtiden. Det er gjennomført tiltak for å redusere kostnader, og de ønsker seg i tillegg en finansiell og strategisk partner med på laget.

Nedleggelsen av Stavanger-kontoret førte i 2018 til at omsetningen havnet på 34.9 MNOK, med et negativt resultat på –2.7 MNOK. Det negative resultatet fulgte bedriften inn i 2019, hvor omsetningen havnet på 23.8 MNOK med et endelig resultat på –373.000. Omsetningen fra Stavanger utgikk og selskapet ble økonomisk belastet med nedleggelsen.

Alliance var positive til markedet for 2020, men har møtt utfordringer som følge av COVID-19. Selskapet er på tross av dette godt rigget til å møte markedet, men har behov for en økonomisk omorganisering, særlig relatert til husleie.

Virksomheten er høyst drivverdig. Omsetningen siste fem år har ligget på rundt 33 MNOK, og selskapet har levert positive resultater i 12 av sine 14 år. Aksjonærene ønsker derfor en ny partner/eier/medeier med finansielle midler til å støtte opp under videre drift. Det åpnes også for å ta inn flere aktører i lokalene, for dermed å senke leieutgiftene.

Fordeler og muligheter
Her gis mulighet til å ta over hele eller deler av et anerkjent arkitektstudio som har levert stabilt positive resultater gjennom mange år.

Dagens eiere har generelt god fremtidstro på firmaets vegne. Det gjøres allerede flere grep for å håndtere utgiftsnivået, og utsiktene for økt oppdragsmengde er lovende.

Aksjonærene er åpne for flere eierskapsvarianter, så lenge det tilfører likviditet i selskapet eller reduserer utgiftsnivået.

Bedriften trenger mer fokus på akkvisisjon, og ved å fokusere mer på dette vil driftsgrunnlaget og omsetningen kunne styrkes tilsvarende.

Pris og salgsscenarier
I hovedsak søkes nye eiere som vil kjøpe hele eller deler av bedriften mot kapitalinnskudd eller fusjonspartnerskap, eller investorer som ønsker å aktiv bidra. Det ligger et sterkt ønske fra partnerne og å drive videre.

Dagens partnere vil fokusere på sine fagområder og ønsker derfor ideelt sett en ny finansiell og strukturell partner/eier/medeier som kan håndtere den daglige driften.

Prisen på virksomheten er satt til 3 MNOK avhengig av løsning. Det viktigste er å sikre drift og skape gode resultater i årene som kommer.


BEDRIFTSBØRSEN gjennomfører årlig 60-70 SMB-transaksjoner og er Norges største bedriftsmegler. Våre verdivurderinger baserer seg på hva markedet erfaringsmessig er villig til å gi.
 I mange tilfeller viser de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Vi bistår gjerne med dette.