Attraktivt regnskapsbyrå med vekstpotensial

Moderne byrå med solid inntjening og god kundeportefølje. Stor pågang og velstrukturert drift.

Kr. 2.450.000 Beliggenhet: Bergen
Budsj Oms 2024: Kr. 3.900.000,–
Husleie: Kr. 130.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: For nærmere 10 år siden
Bakgrunn for salg: Trives bedre som ansatt
Antall ansatte: 4
Årsverk:3+
Nett: Facebook-profil (inaktiv)

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 130.000 kr
Areal: 3 kontorer
Løpetid leiekontrakt: Løpende med 3 mnd oppsigelse
Felleskostnader: 10.440 kr
Parkering: God

Drift

Konsept: Regnskap

Finansiell informasjon

Omsetning: 3.971.257 kr
Driftskostnader: 3.473.384 kr
Ordinært resultat: 502.156 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, m.m.

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Bedriftsbørsen har nå for salg et kompakt og heldigitalt regnskapskontor beliggende i Bergens største næringspark. Den knapt ti år gamle bedriften gjennomgikk for tre år siden en restrukturering, og driver nå under optimale kunde- og vekstforhold.

Om virksomheten
Virksomheten tilbyr hele bredden av ordinære regnskapstjenester, med utgangspunkt i Power Office. De har et godt renommé i det lokale markedet, og er kjent for sin høye service og tjenestekvalitet.

De fire ansatte i bedriften utgjør til sammen drøye tre årsverk. Fra sine kontorer sentralt i Bergen server de rundt 85 kunder fra ulike bransjer – de fleste små og mellomstore. Kundeporteføljen er av god kvalitet, og består per i dag kun av ryddige og betalingsvillige klienter. Selskapet har god tilgang på nye kunder, selv om de gjør lite eller ingenting for å tiltrekke seg disse. Denne trenden ser bare ut til å forsterke seg, med meget god tilvekst så langt i 2024.

Bedriften gjennomgikk for tre år siden en restrukturering, da tidligere hovedeier gikk ut av regnskapsbransjen. Dette har resultert i en kundeportefølje og driftsmodell som gir gode inntekter, samtidig som de er optimalt rigget for videre vekst. Virksomheten sitter dessuten på et sterkt nettverk av potensielle kunder og arbeidsressurser, som kan bidra til å realisere dette potensialet.

Økonomi
Selskapet har gode økonomiske forutsetninger. I 2023 omsatte bedriften for knappe 4 MNOK med 0,5 i EBITDA. Det forventes omtrent tilsvarende tall for 2024.

Lokaler
Regnskapsbyrået holder til i lyse og trivelige lokaler i en næringspark sør i Bergen. Dette er regionens største næringspark, med god tilkomst, både med bil og offentlig kommunikasjon.

Bedriften leier tre cellekontorer, med mulighet for utvidelse
Det vil også være fint mulig å flytte virksomheten til ny lokasjon. Oppsigelsestiden er for øvrig satt til kun tre måneder.

Fordeler og muligheter

Moderne og veldrevet
Regnskapsbyrået er godt etablert med velstrukturert driftsmodell. De benytter seg utelukkende av moderne systemer, hvor hoveddelen av kundene føres i Power Office Go, samt noen i Tripletex. For årsoppgjør benyttes Maestro.

Flott beliggenhet
Bedriften har en god lokasjon i Bergens største næringspark, med god tilgang til potensielle kunder i nabolaget, i tillegg til et betydelig regionalt marked.

Høyt markedspotensial
Selskapet har per i dag ingen hjemmeside, og er nærmest fraværende på sosiale medier. Dette er lavthengende frukter som utgjør et stort potensial for ny eier, da man i disse kanalene vil kunne tiltrekke seg mange nye kunder med relativt lave utgifter. Bedriften gjør tilnærmet ingen markedsføring i andre kanaler heller.

Faglig og teknisk oppdatert
Regnskapsbransjen har de siste årene opplevd en rivende digital utvikling, hvor byråene som holder seg oppdatert på systemer og tar i bruk ny teknologi sitter igjen som vinnere. Byrået holder godt tritt på dette feltet, og opererer allerede 100% elektronisk.

Supplerende tjenester
Det er naturlig å spørre aktører som allerede kjenner regnskapet godt om økonomiske råd. Å etablere dette som en selvstendig rådgivende tjeneste vil kunne åpne formalisere dette, og gi nye inntektsstrømmer samtidig som det vil styrke tilbudet og tilliten til eksisterende kunder.

Prisvurdering

Basert på grunnlaget i eksisterende drift og potensialet for videre vekst vurderer Bedriftsbørsen verdien av virksomheten til 2.450.000 kr

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.