Audiens Norge

Totalleverandør av løsninger innen lyd, bilde, lys, scene og AV-løsninger. Innovativ bedrift med gode fremtidsutsikter!

Kr. 6.800.000 Beliggenhet: Skedsmokorset
Prisantydning: Kr. 6.800.000,–
Omsetning: Kr. 25.000.000,–
Resultat: Kr. 2.500.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Audiens Norge
Etablert: 2010
Bakgrunn for salg: Prioritering
Antall ansatte: 6
Årsverk: 5.5
Nett Audiens.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 427.481 kr / kvartal
Areal: 2.160 m2
Husleiegaranti: Avtales
Løpetid leiekontrakt: Avtales
Forlengelse: Avtales
Felleskostnader: 386.640 kr / år
Adresse: Industriveien 20A,
Parkering: Ja

Drift

Konsept: AV-teknikk, Bygg
Åpningstider: 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 47.521.772 kr
Lønnsprosent: 20.1%
Varekostnad: 49.8%
Verdi inventar: 500.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leiekontrakt m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Audiens Norge er komplett leverandør av lyd, lys, bilde og AV-tekniske løsninger. Bedriften er veldrevet med kompetente ansatte, omfattende bransjenettverk og sterk markedsposisjon. Dagens eier ønsker å skille ut virksomheten til nye drivere for å fokusere på annen satsing.

Historikk
Audiens Norge AS ble etablert i 2010 av dagens eier. Selskapet har siden opplevd en formidabel vekst, med en omsetning i 2020 på hele 46 MNOK.

Parallelt har eier bygd opp det nye forretningsområdet Avinordic, som produserer og designer innredning. Dette har vært en langsiktig satsning, hvor det er gjort vesentlige investeringer i maskiner og utstyr (over 15 MNOK siden 2017), men hvor det så langt har vært minimal omsetning (1-2 MNOK pr. år). Som følge av denne satsningen og pandemirelatert omsetningssvikt ble selskapet slått konkurs i juni 2022. Dagens eier valgte da å kjøpe konkursboet og overta alle ansatte, for å sikre og videreføre driften.

Audiens er imidlertid å anse som en virksomhet med sunn økonomi og solid vekstpotensial. Trekker man fra ikke-relaterte investeringer, har selskapet fra 2017 til 2020 hatt et årlig resultat på 4 MNOK.

Nå ønsker eier å selge seg ut av bedriften for å konsentrere seg om Avinordic, og samtidig få inn en ny eier som kan dedikere seg helt og fullt til å lede Audiens Norge tilbake på spor, og videre inn i en løfterik fremtid.

Produkter og tjenester
Audiens er leverandør av profesjonelle løsninger for lyd, lys, bilde og AV-teknikk. Løsningene dekker en lang rekke bruksområder, som f.eks. møterom, idrettsanlegg, konferansesaler, hjemmekinoer og konsertscener. Leverandørene er velkjente merkevarer i proffsegmentet, som Yamaha og Sennheiser. I tillegg til gode høyttaleranlegg, projektorer o.l. er spesialutstyr som teleslynge et viktig produktområde.

Selskapet tilbyr komplette løsninger og er ofte underleverandør til entreprenørene. De leverer da ferdige løsninger, med tegninger og utstyr klart for montering. Audiens kan bistå gjennom hele verdikjeden fra prosjektering til installasjon, og videre med vedlikehold og serviceavtaler.

På selskapets nettside www.audiens.no kan du lese mer om hva selskapet tilbyr av tjenester og produkter.

Kunder og markedssituasjon
Audiens driver innen en nisje med få store konkurrenter og markedet anses å være vesentlig.

Typiske kunder er entreprenører og elektroinstallatører, som til sammen utgjør rundt 70%. Men sluttkundene omfatter alt fra private hjem og mindre bedrifter til kommersielle og offentlige aktører som skoler og kulturhus. Audiens har også rammeavtale med Asker kommune på 4 MNOK per år.

Audiens opererer med en løpende portefølje av leveranser og avgitte tilbud, på både kort og lang sikt. De har opparbeidet seg et omfattende kundenettverk som genererer forespørsler på løpende basis, og dette gjør at de har kontinuerlig god ordrereserve.

Drift og organisering
Audiens holder til på Skedsmokorset, hvor de har kontor, lager, verksted, lydstudio og alle nødvendige fasiliteter samlet. Audiens er per i dag samlokalisert med Avinordic, men fysisk avskilt. Ny eier kan velge om de ønsker å forbli her, eller flytte til annen lokasjon.

Audiens Norge har 6 ansatte, inkludert daglig leder. Arbeidet fordeler seg på salg, designtekniske løsninger og programmering, serviceteknikk og lager/logistikk, samt en halv stilling på økonomi/regnskap. Dagens eier jobber i dag ikke aktivt i virksomheten.

Audiens står selv for av import av noen utvalgte produkter, og benytter seg i tillegg av en rekke andre grossister.

Økonomisk situasjon
På generell basis er det viktig å skille mellom de to virksomhetsområdene: Avinordic har hatt minimal omsetning, men ført til ekstraordinære investeringer på felles driftsbudsjett. Samtidig har kjernevirksomheten til Audiens hatt en sunn økonomi og god inntjening.

Omsetningen ble i 2021 naturlig nok også påvirket av pandemien, og endte derfor på kun 25 MNOK. Tidligere omsatte selskapet for rundt det dobbelte, men da også med flere ansatte.

For 2022 er det forsiktig budsjettert med 25 MNOK og 10% bunnlinje, som er normal resultatmargin i bransjen.

Det forventes imidlertid at prosjekter som ble satt på vent, samt flere nye oppdrag som har kommet til, vil utløse kraftig vekst de kommende årene. Ser vi på relevante konkurrenter ligger den årlige omsetningen på alt fra samme nivå og opp til flere hundre millioner kroner.

Fordeler og muligheter
Audiens Norge er en anerkjent aktør i markedet. Her får man mulighet til å overta en virksomhet med dyktige ansatte og godt kundegrunnlag i et stort og innbringende marked. Virksomheten har et solid drifts- og vekstpotensial.

Dagens eier har veldig tro på selskapets videre utvikling, og ønsker seg en ny eier inn som kan realisere dette. Selv vil han på best mulig måte bidra med sin erfaring og kompetanse. Om ønskelig er det også mulig å videreføre samlokaliseringen.

Audiens og Avinordic er ikke å anse som konkurrerenter, men heller som virksomheter med overlappende kundegrupper og produkter som utfyller hverandre. Det er derfor godt mulig at et samarbeid vil kunne utløse positive synergier.

Dagens eier anbefaler å øke ressursene og aktivitetene på salg, for bedre kunne høste av markedet.

Pris og verdivurdering
Det er virksomheten Audiens Norge som selges. Salget inkluderer hele virksomhetens omfang, avtaler, portefølje, leverandører, ansatte, etc., men ekskluderer virksomheten Avinordic.

Selskapets verksted medfølger, med alt av utstyr for service, vedlikehold og montering. Verdien på dette er vurdert til ca. 500.000 kr.

Audiens Norge kan vise til en svært positiv utvikling, Resultatene av driften bærer preg av sterk vekst og store investeringer i annet satsningsområde. Selger har hele tiden forsøkt å opprettholde ordinær drift, men konkluderer med at det ikke er hensiktsmessig å drive de to virksomhetene samlet.

Ser vi på historien til Audiens Norge kan man forvente at selskapet skal kunne komme tilbake til en omsetning på 40-50 MNOK innen få år. Dette vil dog kreve noe tilførsel av ressurser, i form av flere ansatte. Markedet er imidlertid stort og Audiens Norge er en aktør som i fremtiden vil kunne ta vesentlig større andeler.

Budsjettet for 2022 er nøytralt, med en omsetning på 25 MNOK og 2.5 MNOK i resultat. Følger vi omsetning og resultater, samt trekker fra ikke-relaterte investeringer, kan selskapet vise til et egentlig resultat på over 4 MNOK pr. år fra 2017 til 2020.

Bedriftsbørsen AS vurderer verdien av virksomheten Audiens Norge til 10.000.000 kr + varelager.
Ved rask avklaring er selger villig til å selge til HBO over 6.800.000 kr + varelager.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.