Baderomsentreprenør med smart driftsmodell

Dyktighandverker er spesialist på baderomsløsninger. Selskapets struktur sikrer god konkurranseevne og inntjening.

Kr. 6.900.000 Beliggenhet: Oslo/Gdansk
Omsetning 2023: Kr. 19.150.000,–
EBITDA 2023: Kr. 2.600.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Dyktighandverker AS
Etablert: 2016
Bakgrunn for salg: Andre prioriteringer
Antall ansatte: 16
Nett: Dyktighandverker.no
Facebook + Instagram

Dokumenter

Drift

Konsept: Baderomsentreprenør
Åpningstider Hverdager 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 19.154.837 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Dyktighandverker er godt etablert som baderomsspesialist i Norges største lokalmarked, Oslo/Akershus. De opererer i et marked som parallelt preges av voksende etterspørsel og manglende arbeidskraft. Med administrasjon og rekrutteringsbase i Polen stiller de med en særdeles sterk fordel, og kan drive med både lavere kostnader og mer effektiv rekruttering.

Konsept og drift
Dyktighandverker tilbyr design, entreprenør- og håndverkstjenester i Oslo og omegn, med utgangspunkt i baderomsløsninger. De opererer utelukkende på privatmarkedet, og påtar seg primært større oppdrag som totalrenovering og etablering av nye bad.

Bedriften leverer en komplett service og kan bistå sine kunder gjennom hele prosessen fra design, arkitekttegninger og byggesøknad, til materialbestilling frakt, utførelse og koordinering. Selve håndverkerarbeidet inkluder alt av rørleggerarbeid, flislegging, membran, finsnekring, elektrisk opplegg, og så videre.

Dyktighandverker tilbyr sine kunder gratis, uforpliktende befaring, og senere kreativ prosjektering og visualiseringer, samt tips til smarte løsninger som kan hjelpe å holde kostnadene nede. Kundene blir tilordnet en saksbehandler som følger dem hele veien, noe som også letter arbeidshverdagen for håndverkerne ute i felt.

Siden oppstarten i 2018 har Dyktighandverker levert 1 100 baderomsoppdrag. Oppdragene kommer fra store deler av Oslo og Akershus, herunder Lillestrøm, Eidsvoll, Nittedal, Asker, Frogn, Ski, Nes, Bærum, Ås og Vestby.

Bedriften bruker Mittanbud aktivt, og får inn mange oppdrag derfra. I tillegg har de en informativ nettside, og er etablert med profesjonelle profiler både på Facebook og Instagram.

Organisering
Bedriften er organisert i form av tre enheter, som også er separate aksjeselskaper. Disse består av administrasjon i Gdansk i Polen, avdeling for utøvende arbeid i Norge, samt et eget rekrutterings- og opplæringssenter i Gdansk.

Denne organiseringen er en stor styrke for bedriften, da den er kostnadseffektiv og åpner for bedre kvalifiserte medarbeidere enn man får tilgang til på det norske arbeidsmarkedet. Siden en stor andel av håndverkerne som opererer i Norge uansett kommer fra Polen, er det både effektivt og hensiktsmessig at rekruttering og opplæring skjer så tett på.

Personellet i administrasjonen er både norsk- og engelsktalende, og har alle jobbet mot det norske markedet i mange år. De besitter i tillegg sterk faglig kompetanse: Administrasjonen på seks omfatter en norskutdannet regnskapsfører, to sivilingeniører innen byggfag med til sammen 20 års erfaring, to dyktige saksbehandlere og en dedikert lagerarbeider.

I Norge har selskapet en avdeling med ti håndverkere av polsk opprinnelse. Noen av disse jobber alene, og noen i tospann. I tillegg har selskapet knyttet til seg to elektrikere fra et samarbeidende selskap. I den norske avdelingen sitter også logistikksjefen, med ansvar for innkjøp og leveranser til byggeplasser.

Selskapet leier et hus som håndverkerne kan bo i, om de ønsker. De disponerer også hver sin arbeidsbil av typen Maxus e-Deliver fra 2022, samt egen ladestasjon ved boligen.

Tjenestekvalitet
Kompetanse, service og kvalitet gjennomsyrer bedriften i alt fra selskapets navnevalg til utførelsen av arbeidet. Bedriften følger alle norske retningslinjer og har gode kontroll- og rutineløsninger. De har også sentral godkjenning som ansvarlig søker, samt for ansvarsrett innen prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner.

Bedriften er videre anbefalt av Byggstart, en tjeneste som kvalitetssikrer og formidler byggefirmaer. Dette gjør de basert på løpende overvåkning av kredittrating, godkjenninger og referanser, og er slik med på å sikre kunden tilgang til de mest seriøse og profesjonelle aktørene i bransjen.

Dyktighandverker ligger også inne med topp rating på Mittanbud, hvor de henter mange av sine oppdrag. De har generelt stort fokus på service og kundetilfredshet, og tilbyr blant annet 10 års garanti på utført arbeid, samt gratis, uforpliktende befaring.

Foretaket er strømlinjeformet, noe som gjør at de får utført oppdragene sine med presisjon, både når det kommer til avtalt oppstart og varighet. Dette er kundene svært fornøyde med, samtidig som det gir god arbeidsflyt og forutsigbarhet i bedriften.

Alle håndverkerne gjennomgår en grundig og standardisert opplæring, som sikrer at de holder det samme høye nivået. Adminstrasjonen i Gdansk jobber utelukkende mot det norske markedet, og kompetansen deres rundt norsk byggestandard må sies å være høyere enn hva man kan forvente av tilsvarende selskap i Norge.

Økonomi
Selskapet har gode økonomiske forutsetninger. Driftsmodellen sikrer dem lavere lønns- og varekostnader, og dermed større inntjening per prosjekt enn for helnorske selskaper. Høy kundetilfredshet og et marked i tiltagende vekst bidrar samtidig til god ordreinngang.

Bedriften har siden 2020 hatt en omsetning på +/- 20 MNOK, med et toppår i 2022 på 27 MNOK.
I 2023 omsatte bedriften for 19.1 MNOK, med 1.5 MNOK i EBITDA. Etter en rolig start på 2024 har markedet tatt seg betraktelig opp, og det meldes nå om god aktivitet i bedriften. Det forventes i sum en omsetning på rundt 19 MNOK, med bunnlinje på 0.7 MNOK.

Det forventes at etterspørselen vil ta seg kraftig opp de kommende årene, og at det allerede fra 2025 vil være oppe på et betydelig høyere nivå. Det er samtidig spådd mangel på håndverkere i Norge de kommende årene – noe som vi føre til mere jobb og bedre priser for de aktørene som finnes i markedet.

Det foreligger i tillegg gode muligheter for å forbedre bedriftens topp- og bunnlinje. Blant annet kan omsetningen heves betraktelig, uten at kostnadene øker tilsvarende. Administrasjon har kapasitet til å håndtere en langt høyere omsetning enn nåværende, og dermed vil bunnlinjen vokse betraktelig ved omsetningsvekst. Estimater tilsier at en omsetning på 26 MNOK vil kunne gi en bunnlinje på ca. 5.5 MNOK.

Fordeler og muligheter
Dyktighandverker leverer tjenester av høy kvalitet, og driver med gode økonomiske forutsetninger. Dagens eier jobber ikke selv i selskapet, så det vil ikke være nødvendig for ny eier heller, men vi antar at et aktivt eierskap vil kunne medføre en styrking av både topp- og bunnlinje.

Bedriftsbørsen vil ellers fremheve følgende oppsider:

Utvidet nedslagsområde
Dyktighandverker utfører oppdrag nærmest utelukkende i Oslo. En geografisk utvidelse av virkeområdet vil derfor kunne medføre vesentlig vekst. Det ligger også store muligheter i å påta seg oppdrag for borettslag og sameier som skal gjennomføre fellesrenovering av baderommene.

Uforløst kapasitet
Dagens tilgjengelige ressurser tilsier en potensiell kapasitet for å håndtere opp mot 150 bad per år. Dette betyr at man vil kunne høste økte inntekter uten tilsvarende kostnadsøkning på lønningssiden. For videre vekst må det noen ansettelser til, men det vil påløpe få andre kostander. En omsetning på disse nivåene vil samtidig gi svært god avkastning.

Rigget for vekst i tilbyders marked
Med forventninger om et stigende marked vil kommende år være et meget godt tidspunkt å posisjonere seg på. Bedriften har med sin driftsmodell og tjenestekvalitet svært høy konkurranseevne, og er i tillegg organisert slik at de kan skalere raskt og effektivt når behovet er der. Dette tilsier at de er svært godt posisjonert for videre vekst, med gode muligheter til å innta stadig større markedsandeler fremover.

Verdivurdering
Dyktighandverker er en veletablert og anerkjent aktør som over mange år kan vise til sterke resultater. Potensialet for videre vekst er godt, og driftsmodellen gir fortrinn både med hensyn til vekst og inntektsmarginer.

Med bakgrunn i dette vurderer Bedriftsbørsen verdien av virksomheten til 6.900.000 kr.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.