Bedre Inneklima

En av Nordens ledende grossister av inneklimaprodukter. Selskapet driver svært lønnsomt med stort forhandlernettverk.

Kr. 22.500.000 Beliggenhet: Sandefjord
Prisantydning: Kr. 22.500.000,–
Omsetning 2020: Kr. 31.577.000,–
Norm. Drifts res: Kr. 5.000.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Bedre Inneklima AS
Etablert: 2010
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 8
Årsverk: 6
Nett: www.bedre-inneklima.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 240.000 + 60.000 kr.
Areal: 460 + 155 m2
Løpetid leiekontrakt: 31.07.2022
Forlengelse: 5 år
Adresse: Pindsleveien 8B, 3221 Sandefjord
Parkering: Inkludert i husleie

Drift

Konsept: Grossist og nettbutikk for inneklima
Åpningstider: Normale

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 31296068
Lønnsprosent: 10,7%
Varekostnad: 56,8%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Nordmenn har i økende grad fått øynene opp for viktigheten av godt inneklima. Dette har skapt et stort marked for en rekke tekniske og livsforbedrende løsninger. Bedre inneklima er en ledende aktør i dette markedet, og har hatt solid vekst siden oppstarten i 2010. Bedriften har også ekspandert til andre nordiske land.

Forretningskonsept
Bedre Inneklima definerer seg selv som et såkalt purpose driven company, det vil si et firma med mål og mening. Teknisk sett selger de fysiske produkter, men i sin kommunikasjon med kundene er det verdier som trygghet og komfort som tilbys. Og dette er høyst reelt; et godt inneklima gir vesentlige goder som behagelig innetemperatur, frisk luft og sunt husmiljø fritt for pollen, mugg og forurensning. Høyt fokus på kvalitet og service bygger ytterligere opp under omsorgen for kundene.

Fokuset på inneklimaet er økende både i befolkningen og i media. Det mer generelle fokuset på verdens klimautfordringer fører også til større fokus på inneklima. Folk ønsker sunnhet og velvære og forstår at luften vi lever i har stor innvirkning på dette. Basert på dette har bedriften definert som overordnet mål at de ønsker å bidra til en bedre verden, der alle har ren og trygg luft.

Bedre Inneklima er også opptatt av miljøet, og i stedet for å kaste brukte produkter som ikke fungerer, repareres disse og returneres til kunde eller selges på nytt. God luftkvalitet er også vesentlig for økt levetid på byggmaterialer og interiør, samt sikring av kostbart eller kritisk inventar.

Salgskanaler
Bedriftens egen nettbutikk står for rundt 30% av omsetningen. Resten fordeler seg på forhandlernettverket, som består av mer enn 250 butikker. Nettverket omfatter en rekke av de største nordiske butikkjedene, samt en stor mengde enkeltforhandlere. Rundt 80% av omsetningen kommer fra privatmarkedet.

At omsetningen er fordelt på så mange forhandlere gjør bedriften lite sårbar for å miste enkeltkunder eller kjeder. Med egen nettbutikksatsing styrkes dette ytterligere.

Bedriften har også innledet samarbeid med en større elektronikkjede, der varer vil kunne bestilles i de fysiske butikkene, og utleveres direkte fra Bedre Inneklima sitt lager. Når dette blir operativt vil forhandlernettverket i praksis dobles.

Produkter
Bedre Inneklima startet som grossist innen luftavfuktere, og har gradvis utvidet sortimentet til å omfatte hele spekteret av varer relatert til inneklima. Etterspørselen etter slike produkter har parallelt også vært jevnt stigende.

Muggsopp og pollenallergi er problemer mange sliter med, og som disse produktene kan avhjelpe. Stadig flere ønsker også produkter for sirkulasjon og nedkjøling på varme dager.

Hovedvekten av produkter fordeler seg på følgende kategorier:
• Avfukter
• Luftfukter
• Luftrenser
• Vifte og aircondition

Bedre Inneklima tilbyr ti ulike brands, som de har enerett på i hele Norden – i den grad det er juridisk mulig å definere. To av merkene er bedriftens egne. Disse har vært i markedet over flere år, og er nå de som vokser desidert mest. Omsetningsmessig utgjør de allerede 25% av totalen, og det satses strategisk på å styrke dem videre.

Egne brands
Selskapet to egne eide varemerker fordeler seg på to strategiske profiler: Ett i øvre prisklasse hvor det er lagt stor vekt på kvalitet og driftssikkerhet, og ett i en rimeligere prisklasse som benyttes mye i salgskampanjer. Førstnevnte selger både til privat- og proff-markedet, mens sistnevnte er et typisk «inndrager-produkt» for proffmarkedet.

Merkene ble introdusert for flere år siden, basert på en bevisst strategi, og er nå godt innarbeidet i markedet, og under stadig i utvikling.

I tillegg til nevnte produkter selger de filter og tilbehør.

Kundesegmenter
Bedre Inneklima har en kundegruppe som treffer hele markedet, både det privat og profesjonelle.

Privatmarkedet står for ca. 80% av omsetningen og nås gjennom et bredt utvalg av butikker, som omfatter alt fra elektronikkbutikker til båtbutikker. Vareutvalget tilpasses kanalenes ulike segmenter.

På proffmarkedet spiller riktig luftkvalitet en viktig rolle, både for de ansattes del, men også for materialene og omgivelsene, samt for trygg oppbevaring av varer, inventar og driftskritiske installasjoner. Dette er altså viktige bedriftsverktøy for å optimalisere trivsel og prestasjon, og for å redusere behovet for materiell utskiftning og vedlikehold. Dette markedet nås blant annet gjennom byggevarehus.

Bedriften utfører ikke selv montering, men tilbyr kvalifisert kundeveiledning over telefon. Bedre Inneklima har utviklet god kunnskap om sosiale medier og benytter disse flittig til blant annet egenproduserte forklaringsvideoer, som har vist seg meget populære.

Bedriften legger stor vekt på tilgjengelig og god kundeservice i alle faser, samt rask levering av bestilte produkter.

Lokaler
Bedriften holder til i leide lokaler i Sandefjord, hvor de også har et lite verksted for reparasjoner. Lokalene er fleksible og godt egnet for dagens drift, men med forventet utviklingsvekst vil det i løpet av noen år bli aktuelt å vurdere oppskalering. Et annet alternativ er å legge deler av, eller hele lageret, hos en tredjepart.

Økonomi
Bedre Inneklima kan vise til en meget god økonomisk utvikling gjennom mange år, og spesielt de siste to årene, hvor både omsetning og resultat har vokst kraftig.

Omsetningen i 2020 landet på 31.577.000 kr, med et normalisert resultat på ca. 5 MNOK. Estimatene for 2021 viser en omsetning på 40 MNOK, med et normalisert resultat på 7 MNOK. Det forventes en videre vekst i 2022. Her er det budsjettet med en omsetning på 50 MNOK og et resultat på 10 MNOK.

Trenden de siste årene har vært økt salg av egne varemerker, samt økt salg gjennom egen nettbutikk og markedsplasser som gir større margin. Dette sammen med flere andre faktorer gjør at bedriftens prosentvise margin har forbedret seg kraftig. Dette er en trend som man ser vil kunne fortsette i lang tid fremover.

Fordeler og muligheter
Bedre Inneklima er en godt etablert aktør i det nordiske markedet. Bedriften har et bredt varesortiment med både egne og kjente merker.

Selskapet får utrettet mye med dagens ressurser, men om man ønsker enda større vekst, kan ytterligere tilskudd i salgsressursene være hensiktsmessig – primært for å øke salget hos eksisterende kunder, men også for å utvide forhandlernettverket videre.

Bedriftens egne varemerker er i vekst. Disse har en vesentlig bedre margin enn de eksterne, og er med på å sikre bedriftens fremtid. Et enda større fokus på egne merker og utviklingen av disse vil derfor være meget gunstig. Det er for øvrig i nærmeste fremtid planlagt et nytt produktslipp fra eget brand som det er knyttet store forventninger til.

Produktsortimentet som helhet kan også videreutvikles – både innenfor dagens nedslagsfelt og områder som i dag ikke dekkes. Det store og allsidige forhandlernettverket gir også rom for dette.

Produkter med filter og lignende som krever regelmessig utskiftning bidrar godt til repeterende salg, og er noe som kan vurderes spesielt.

Nettbutikken har opplevd sterk vekst de siste årene, og salgene her bidrar ekstra til en bedre bunnlinje. Det å videreutvikle denne salgskanalen vil derfor kunne sikre større lønnsomhet og mer tilknytning til sluttbrukerne.

Inneklima er et marked i vekst og fokuset vil bare øke i tiden fremover. Derfor er bedrift med en solid posisjon i dette markedet meget interessant, og spesielt fordi det er en rekke relativt enkle grep som kan gjøres for å få påvirke veksten ytterligere både i topp og bunnlinje.

Pris og verdivurdering
Bedre Inneklima er en godt etablert aktør med en sterk nordisk posisjon i et vekstpreget marked. Avkastningen er god og fremtidsutsiktene lyse.

Bedriftsbørsen vurderer ut ifra dette prisantydningen til 22.500.000 kr
Varelager kommer i tillegg.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.