Bergen Engros m/produksjonsenhet

Bergen Engros AS selger og produserer teknisk-kjemiske produkter. Solide merkevarer med høy lønnsomhet.

Kr. 1.700.000 Beliggenhet: Bergen
Prisantydning: Kr. 1.700.000,–
Omsetning: Kr. 6.100.000,–
Husleie: Kr. 508.800,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Bergen Engros AS
Etablert: 1964/2006
Antall ansatte: 3
Årsverk: 2
Web: BergenEngros.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 42.400 kr / mnd
Areal: 1.179 m2
Husleiegaranti: 3 mnd leie
Felleskostnader: 9.986 kr / mnd
Adresse: Fabrikkveien 1, 5265 Ytre Arna

Drift

Konsept: Kjemisk/teknisk vedlikehold
Åpningstider: 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 6.154.071 kr
Lønnsprosent: 31.9%
Varekostnad: 45.5%
Verdi inventar: 2.2 MNOK

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leieavtale, m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Bergen Kjemi har drevet engrossalg og produksjon av teknisk-kjemiske varer siden 1964 – først under navnet DUS Produkter, og fra 2006 under Bergen Engros AS. Nå selges både engros- og produksjonsvirksomheten, med tilhørende varemerker. Selskapet har stort utviklingspotensial innen begge divisjoner.

Forretningskonsept
Bergen Engros utvikler og produserer teknisk-kjemiske produkter. Disse selges sammen med eksterne produkter i engros direkte til forbruker og via forhandlere.

De egenproduserte produktene strekker seg fra personlig hygiene til industrikjemikalier. Blant merkene er Trilex (personlig hygiene), Rento (husholdningsprodukter), Extreme (båtpleie) og Seid (hus/hage, auto, industri, on-/offshore og landbruk) – samtlige velkjente og solide innen sine nisjer.

Virksomheten har valgt å ha en helhetlig tilnærming til sitt marked, med utvikling og produksjon i ene enden, og salg og feedback i den andre. Nye produkter ser også ofte dagens lys på bakgrunn av uttalte ønsker og behov hos kundene. Testing skjer i eget laboratorium, før produktene sleppes kontrollert ut i eget marked, og justeres på bakgrunn av løpende respons. Dette har vist seg å være en forretningsmodell som skaper gode produkter og stor tillit og lojalitet i markedet. Kort vei mellom produksjon og distribusjon gir også effektiv logistikk.

Virksomheten har en bevisst satsing på bærekraft, og benytter kun godkjente og miljøvennlige råvarer. Som medlem av Grønt Punkt betaler de også miljøavgift for all emballasje.

Portefølje
For å komplettere sitt sortiment tilbyr Bergen Engros i tillegg en rekke eksterne produkter. Det meste er midler for vedlikehold, men noe er maskiner, utstyr og diverse tilbehør.

Blant produktgruppene er:
• Børster, naler og tilbehør
• Emballasje
• Kjemikalier
• Maskiner & utstyr
• Næringsmiddel
• Oljer & smøremidler
• Personlig hygiene
• Renhold og vedlikehold
• Spray-Aerosol
• Tørk

Egne varemerker og produktlinjer

RENTO
Rengjøringsprodukter for stordrift/industri. Omfatter i hovedsak fem produktlinjer, herunder ekte grønnsåpe, flytende maskinoppvask uten klor, alkalisk rengjøringsmiddel med salmiakk, og alkalisk sprayrengjøring.

EXTREME
Høykvalitetsprodukter for bl.a. impregnering, rustfjerning, teak-rens, vask, voks-sjampo og bleking. Mange av disse produktene er spesielt egnet for båtmarkedet.

SEID
Gjennom merket SEID har Bergen Kjemi utviklet en rekke overflateprodukter til industrien, som selges i 5 til 205 liters-volum. Her inngår bl.a. ulike midler for vask, avfetting, skumrensing, sopp- og korrosjonsbeskyttelse, m.m.

TRILEX
Skånsom hånd- og dusjsåpe som selges i 5 liters-enheter.

Salgskanaler
Bergen Engros har et førtitalls forhandlere, med spesielt god dekning på Vestlandet og det sentrale Østland. Disse administreres effektivt gjennom en selvbetjent nettløsning. I tillegg har de åpen nettbutikk med en rekke ulike betalingsløsninger. Via denne kan de serve hele det norske markedet, fra småkunder i privatmarkedet til storkunder i industri og næringsliv.

Som rettighetshaver står Bergen Kjemi også fritt til å levere ferdige produkter i emballasje med kundens egen logo eller varemerke. Dette utløser et nyttig mersalg, samtidig som det imøtekommer et viktig markedsbehov og forebygger ekstern konkurranse.

Med utgangspunkt i tall fra 2021 fordeler salget seg som følger:
Egne produkter 1.755.000 kr
Andre produkter 2.730.000 kr
Produksjon for andre 1.669.000 kr
Forhandlere 812.000 kr
Eget salg over nett 211.700 kr
Eget salg annet 5.130.000 kr

Fordeler og muligheter
Ny eier har her mulighet til å bygge videre på et selskap med lang historie, høyverdige produkter og produksjonslinje, samt stort potensial for omsetningsvekst.

Det er god kapasitet på laboratorium og produksjonsutstyr. Produksjonen kan derfor økes betydelig innenfor eksisterende lokaler.

Selskapet har utviklet attraktive og gode produkter som fortjener enda større gjennomslag i markedet. Salget burde kunne økes vesentlig, med mer aktiv markedsføring og merkevarebygging. På generell basis bør produktenes egenskaper fremmes bedre i markedet, i tillegg til at man kanskje tilfører noen flere typer produkter for å komplettere sortimentet ytterligere.

Mer spesifikt kan nevnes Extreme-serien, som burde gjøres bedre kjent blant Norges mange båteiere. Salg av produkter mot industrien har også et vesentlig vekstpotensial. Netthandelsløsningen åpner for at man med begrensede markedsmidler kan høste betydelig omsetningsvekst strategiske nisjer.

Dagens ansatte har nødvendig kompetanse for videreføring og utvikling, og ønsker å være med videre i bedriften. Disse kan bistå ny eier aktivt med å ta virksomheten inn i sitt neste kapittel.

Pris og verdivurdering
Bergen Engros AS har siste tre driftsår hatt en median omsetning på 7.249.000 kr, med et snittresultat på 587.000 kr. Daglig leder hever en lønn inkludert godtgjørelser på ca. 700.000 kr.

Det er i de tre siste årene gjort en del investeringer. Anskaffelseskostnad på inventar og utstyr ligger på rundt 2,2 MNOK. Det antas at egenutviklede produkter/merkevarer har en vesentlig tilleggsverdi.

Alt av produksjonsutstyr følger med i transaksjonen og omfatter bl.a. fem miksetanker på totalt 15.000 liter, automatisk fyll-, etikett- og pakklinje for volum fra 100 ml til 15 liter, samt utstyr for manuell emballering fra 20 til 1000 liter (IBC).

Bedriftsbørsen vurderer verdien av virksomheten Bergen Engros AS + Bergen Kjemi til 1.700.000 kr + varelager.

Ved overtagelse av aksjeselskapet gjennomføres transaksjonen på kontant og gjeldfri-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.