Bokashi: Kompostkonsept i sterk vekst

Bokashi Norge har i dag agentur for utstyr og strø til den populære kompostløsningen som omdanner kjøkkenavfall til jord

Kr. 5.800.000 Beliggenhet: Fleksibel
Prisantydning: Kr. 5.800.000,–
Omsetning: Kr. 8.500.000,–
Resultat: Kr. 1.880.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Bokashi Norge AS
Etablert: 2015
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 3
Årsverk: 2,5
Web: Bokashinorge.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Kompostering
Åpningstider: Normale

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 8.5 MNOK
Lønnsprosent: 15.6%
Varekostnad: Ca 3 MNOK

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Bokashi er komposteringssystemet som har tatt nordmenn med storm. Ved hjelp av enkelt utstyr kan man kompostere sitt eget matavfall innendørs, enkelt og effektivt. Metoden har blitt populær i brede lag av befolkningen, og mange kommuner gir støtte til innkjøp.

MERK: I mange tilfeller gir de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Megler bistår deg gjerne med dette. Bedriftsbørsen gjennomfører årlig 60-70 SMB-transaksjoner og er Norges største bedriftsmegler.

Produktet
Bokashi omtales som en tretrinnsrakett for omdanning av matavfall til jord. Metoden er basert på gamle japanske landbrukstradisjoner, med bruk av fermentering for nedbryting av organisk materiale. Rent praktisk samler man opp matavfall og heller det i en spesialdesignet bøtte, presser det sammen, og strør lagvis med hvetekli som er innsatt med mikroorganismer. Dette setter i gang en gjærings- og syrningsprosess, som bryter ned matrestene.

Når bøtta er full står den lukket og fermenterer i to uker. Deretter kan innholdet blandes rett i jorda, hvor nedbrytingen fortsetter i raskt tempo. Om man legger på et lite jordlag, kan det såes direkte med en gang. Jorda vil ellers være dyrkningsklar etter 3-6 uker – avhengig av lufttemperatur. Fermentert matavfall og jord kan også blandes i en kasse innendørs.

Fordelene sammenlignet med tradisjonelle metoder er flere: Det er lett og billig å gå i gang med, samt lite plass- og arbeidskrevende. Hele prosessen kan gjøres innendørs, raskt og effektivt. Den ferdige jorda er rik på næring og mikroliv. Alle proteiner, vitaminer og mineraler videreføres. Man får rett og slett et perfekt lite kretsløp, der gamle matrester blir til nye grønnsaker, via egenprodusert jord. Dette treffer veldig godt i en tid med fokus på miljø, matsvinn og kortreiste varer.

Salgskonsept
Bokashi-utstyret selges direkte over nett, samt via utvalgte forhandlere som Hageland og Coop, samt noen mindre hagesentre og øko-butikker. Utstyret består av to bøtter og strøposer med fermenteringskultur. Dette skaper et betydelig startssalg, med et løpende forsyningssalg som for de fleste vil vare i årevis. Totalt selges rundt 12.000 bøtter per år.

Nettbutikken tilbyr varene enkeltvis og satt sammen i ulike startpakker. Det tilbys også biokull, som regnes som en kraftig jordforbedrer. Kullet kan også avhjelpe eventuell lukt, selv om dette normalt ikke er et problem. Bøttene finnes i ulike design og størrelser, der de minste passer inn på kjøkkenbenken eller i skapet, mens de største på 120 liter er ment for institusjoner og lignende.

Sortimentet omfatter i tillegg fermenteringskulturen i konsentrert form, samt et probiotisk rengjøringsmiddel som erstatter skadelige bakterier med helsefremmende.

Nettsiden bokashinorge.no er godt utviklet, med utdypende produktinformasjon. Den har også en egen blogg integrert, med inspirasjon om dyrking, bruksområder, osv. Bloggen teller 175.000 lesere, og hele 70% av disse har aktivt søkt etter informasjon om bokashi og slik kommet til nettsiden. Facebook-siden har 14.000 følgere og Instagram-kontoen 6.600.

Virksomheten
I Sverige har bokashimetoden vært i bruk i over 10 år. Systemet/bøttene kjøpes fra produsent i Slovenia, mens strøet kjøpes fra Nederland.

Bokashi Norge ble etablert i 2015, med agentur for det norske markedet. Bedriften ble startet av kløktige gründere som så et godt potensial for produktet. Via sosiale media og egen blogg har de siden skapt et navn med høy gjenkjennelsesverdi, og et unikt kundemiljø som aktivt videreformidler produktet til andre.

Virksomheten drives av to av eierne, samt en deltidsansatt. Selskapet har hatt sterk vekst og leverer svært gode resultater. I 2018 endte resultatet på over 2.1 MNOK, og i 2019 på ca 1.9 MNOK. Det noe svakere resultatet i 2019 skyldes bl.a. omorganisering av eierskap.

Fordeler og muligheter
Dette er en gyllen mulighet til å overta et godt innarbeidet selskap med vesentlig vekstpotensial. Selv om det har kommet konkurrerende produkter på markedet er det Bokashi Norge som er den ubestridt ledende markedsaktøren, og som innehar det generiske produktnavnet. Kvaliteten på utstyr er høy, og grundig utprøvd gjennom mange år.

Produktet er kommet for å bli, og den fortløpende leveransen av bakteriekultur vil bare fortsette å øke parallelt som nye kunder strømmer til. I salgssammenheng er dette et rent drømmescenario.

Selskapets eiere har drevet fra et delvis ideelt ståsted, hvor profitt ikke har vært den viktigste drivkraften. En ny eier burde derfor kunne øke inntjeningen vesentlig, gjennom f.eks. økt markedsføring på nett og høyere innsalg til forhandlere.

Gjenbruk og resirkulering er i tiden. Bokashi appellerer til alle aldersgrupper. Markedet viser sterk interesse for produktet fordi bokashi gjør håndteringen av matavfall så enkel og bidrar til å skape økt sammenheng mellom «jord og bord».

Produktet reduserer også mengden organisk avfall som må hentes av renovasjonstjenesten, og mange kommuner gir derfor støtte til innkjøp og/eller bruk av bokashi.

Virksomheten kan drives fra hele landet. Dagens eiere holder til på Nesodden utenfor Oslo.

Pris og verdivurdering
Bokashi Norge har hatt løpende god vekst frem til i dag, og vi anser potensialet som vesentlig. Agenturet er attraktivt og merkevaren svært sterk. Dagens eier har skapt et miljø rundt produktet og omsetningen har vokst kraftig uten at det er brukt nevneverdige midler på markedsføring og oppsøkende forhandlersalg

To av eierne hever 600.000,- hver i lønn.

Bedriftbørsen AS verdivurderer virksomheten til 5.800.000 kr + varelager.

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «kontant og gjeldfri»-basis.