Master franchise: Chicago Roasthouse

Ny franchise-kjede med amerikansk kvalitetsmat. Lett å drive fra eksisterende sted. Lav investering – høy fortjeneste.

Kr. 2.000.000 Master franchise + 1 etabl.: 2 MNOK
Enkelt franchise: 450.000 kr

Kontakt en av våre meglere her

Dokumenter

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Chicago Roasthouse er et dansk fastfood-konsept som nå skal etablere seg i Norge. Som master franchise-eier vil du ha rett til å etablere nye avdelinger i egen eie, eller med andre franchisetakere.

Chicago Roasthouse baserer seg på:
• Fristende amerikanske retter basert på kvalitetskjøtt
• Salg fra etablert butikk eller eget lokale (den første må være frittstående)
• Enkel tilberedning, uten kokk og avansert kjøkken
• Egen take away eller bruk av tredjepart
• Velfungerende og effektivt utkjøringssystem
• Gode inntjeningsmuligheter og lav etableringskost

Konsept – Meny
Spesialiteten ligger i kjøttråvarene som er nøye utvalgt av konsepteier i Danmark. Kvaliteten er svært høy, med bl.a. en fantastisk marmorering. Langtidssteking og marinering bidrar til å løfte smak og kvalitet ytterligere.

• Kompakt meny med ferdige pakkeforslag
• Elementbaserte retter som er enkle å forberede og sette sammen
• Svært god pris i forhold til kvalitet og smaksopplevelse
• Snittpris måltid ca. 170 kr – snittpris ordre ca. 450 kr

Konsept – Logistikk
Konseptet er veletablert og videreutviklet siden oppstart i 1995. Driften er optimalisert med tanke på effektivitet og høy utnyttelse. En bestilling fullføres ofte på halvannet minutt eller mindre.

• Produksjonslinje tilrettelagt for rask tilberedning.
• Eget planleggings- og prep-system gir god kontroll og lavt svinn.
• Helintegrert system for fysiske, digitale og telefonbaserte bestillinger.
• Effektivt system for take away gir sjåførene fortløpende oppdateringer om leveranser raskeste veirute. GPS-basert fraktdifferensiering mulig.

Inntekter og business modell
Forventet omsetning per lokasjon er 5 MNOK, med et resultat på ca. 20%. Franchisetakere betaler 7% fee av omsetningen, hvorav 3,5% går til master franchiser. Inntekten til den som sitter på masteravtalen vil dermed bli betydelig, etter hvert som kjeden vokser i Norge.

De store økonomipostene fordeler seg omtrentlig slik søylen under til høyre indikerer. Til venstre en typisk take away-aktør.

Driftsmodellen baserer seg på å vinne kunder på mer eksklusiv råvarekvalitet, og samtidig ta inn igjen de økte utgiftene – og mere til – gjennom å drive svært effektivt.

Dette gir økte marginer for Chicago Roasthouse og samtidig bedre matopplevelse for kundene.

Inntektsdrivende faktorer
Konseptet er spesielt tilpasset små lokaler med lav husleie og gode tilkomstmuligheter. Skreddersydde systemer gir optimalisert drift, mens kompakte åpningstider sørger for høyere utnyttelse av staben.

Ansvarsfordeling
I Chicago Roasthouse står man sammen, og oppgaver og forventninger er klart definert fra start. Som master franchise-eier er din jobb å starte opp og drive den første etableringen, som vil sette standarden for de påfølgende. Du vil deretter rekruttere og følge opp nye franchise-takere.

Dine egenskaper
• Du har god drifts- og forretningsforståelse
• Du er selvgående og ansvarlig for egen suksess
• Du har god evne til å motivere, rekruttere og lære opp andre

Krav til master og første etablering
• Egenkapital på opptil 2 MNOK
• Lokale på 100–140 kvm med god parkering og synlighet +
egen inngang for varelevering

Master har ansvar for
• Finne og etablerere nye lokasjoner og drivere
med en forventet takt på 10–15 avdelinger på 3 år.
• Opplæring, support og kvalitetskontroll
• Lokal og nasjonal markedsføring

Hva tilbyr kjedeeier?
• Kontinuerlig konseptutvikling
• Varemerke, design PR-materiell
• Opplæring av nøkkelpersonell
• Profesjonell personalbistand v/åpning
• Løpende support og rådgivning.

Oppsummert
o Her får man et spennende nøkkelen i døra-konsept, med alt som trengs av leverandører, systemer, markedsføring, nettsider, utkjøringssystemer og knowhow.
o Du får grundig opplæring og tett bistand med å komme i gang.
o Inngangsprisen er lav og betingelsene gode.
o Kontakt megler for spørsmål og mer informasjon. Se også chicagoroasthouse.dk