CleanPro – Attraktiv nisjeleverandør

CleanPro er totalleverandør av feieprodukter for bedriftsmarkedet og anleggsbransjen. Solid vekst og markedsposisjon!

Kr. 7.750.000 Beliggenhet: Norge
Prisantydning: 7.750.000 kr
Omsetning 2017: 15.438.000 kr
EBITDA: 2.548.000 kr

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: CleanPro AS
Etablert: 1998
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 4
Årsverk: 3
Web: Cleanpro.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie/lokalitetene:
Husleie: 234.000 kr/år
Areal: 804 kvm
Husleiegaranti: Ingen
Løpetid leiekontrakt: 1 år
Forlengelse: Rett til 1 års fornyelse
Adresse: Kirkeveien, Frogner Gård, 2016 Frogner

Drift

Konsept: Varesalg
Kompaniskap: Nei

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: 15.438.000 kr
Lønnsprosent: 17.6%
Varekostnad: 54%
Varelager: Ca. 5.300.000 kr

Diverse informasjon

Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Leiekontrakter, Regnskap 2017 og 2018

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

CleanPro er totalleverandør av feieprodukter for bedriftsmarkedet og anleggsbransjen. Firmaet ble etablert i 1997 og er det eneste i sitt slag på det norske markedet. Virksomheten er i sterk vekst, og kan vise til solid omsetning og godt resultat.

Forretningskonsept
CleanPro er Norges eneste spesialist på børster til vei- og anleggsbransjen. Varesortimentet er helt unikt, med utstyr tilpasset alle typer feiebiler og -maskiner, samt flere valgmuligheter for den enkelte modell. Varelageret er optimalisert for å kunne tilby rask levering.

Feiebørster får stadig større og flere bruksområder, fordi børsting ofte er en mer effektiv, skånsom og miljøvennlig måte å utføre ulike oppgaver på. Brukseksemplene dekker alt fra vanlig gatefeiing, til spesialbørster for ugressfjerning, tunellvasking og massasje/kløing av f.eks. storfe.

En viktig suksessfaktor er spesialistkompetansen. Kundene vet de får trygge og gode produktråd når de henvender seg til CleanPro.

Historikk
Nisjebedriften er møysommelig bygd opp over tjue år, og sortimentet har over tid blitt tilpasset behovet i markedet. Det startet med renholdsprodukter, og har siden utviklet seg videre inn mot spesielt børster til vei og anleggs bransjen. De siste årene er vareutvalget utvidet med slapsegummi til snøploger, samt sugeslanger. Både slapsegummi og sugeslangene er lovende satsningsområder – sistnevnte fordi de har leverandører som kan tilby slanger til nesten ethvert bruksområde.

Parallelt med utviklingen har virksomheten blitt en stadig mer sentral aktør i markedet. Det siste tiåret kan de vise til kontinuerlig vekst i både omsetning og resultat.

Driftssituasjon
Virksomheten holder til på Frogner i Akershus, hvor de leier lokaler på til sammen 804 kvm. Disse består hovedsakelig av 3 kontorplasser, et stort varmeisolert og to mindre uisolerte lager.

Det er nylig kjøpt inn en ny Ford Transit med en bokført verdi på 411.025 kr. De har i tillegg en eldre Toyota lastebil som er i god stand, samt tre trucker (Toyota FBE, Clarke TM 138 og Jungheinrich DF625). Alt av utstyr og biler er godt vedlikeholdt.

CleanPro har ca. 850 kunder og avtale med de største børsteleverandørene i Europa. Våren er hovedsesong for salg, men etter hvert som bruksområdene og sortimentet har blitt bredere, fordeler også stadig mer av aktiviteten seg utover hele kalenderåret. Blant annet har det blitt mer vanlig å bruke kost til snøfjerning på fortauer og sykkelfelt, og dette utløser tilsvarende salg på vinterstid. Gjennom hele sesongen for asfaltarbeid selges det også mye. Feieaggregater benyttes både under selve asfaltleggingen og for å fjerne all oppfrest, gammel masse.

Fordeler og muligheter
Som Norges eneste rene forhandler av feiekoster, valser m.m. har CleanPro en meget høy markedsandel i sin nisje. Med stadig flere bruksområder for denne type utstyr er også utsiktene til videre vekst svært lovende.

CleanPro har et godt renommé og en bransjeposisjon som kan benyttes mer aktivt for innsalg av andre produkter innen vedlikehold, maskinutstyr, etc. slapsegummi til snøploger er eksempel på et godt produkt i sterk vekst. Her ligger også et stort salgspotensial som kan utløses ved å gjøre produktene mer kjent og selge dem inn til de riktige aktørene.

Bedriften kan også på generell basis tjene på å gjøre seg mer kjent i markedet – både gjennom markedsføring og ved å sette inn mer ressurser på salg. Spesielt sistnevnte vil kunne ha stor positiv påvirkning på omsetningen.

Andre aktuelle satsningsområder er økt messedeltakelse, samt tilbud om kurs og seminarer knyttet til nye bruksområder for børster.

Optimalisering av virksomhetens systemer vil i tillegg kunne bidra til økt tilgjengelighet, enklere bestillingslogistikk og generelt økt driftseffektivitet.


Pris og verdivurdering

Bedriftsbørsen AS verdivurderer over 200 virksomheter hvert år. Vår erfaring om markedet er en del av verdivurderingen som resulterer i markedspris. Bedriftsbørsen AS har verdivurdert CleanPro og anser virksomheten som svært attraktiv og med stort potensial.

Virksomheten hadde en omsetning i 2017 på MNOK 15,38 med en EBITDA på MNOK 2,54 og i 2018 ligger det an til ytterligere omsetningsvekst.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer CleanPro til 7.750.000 kr.
Varelager kommer i tillegg.

Salgsprospektet er basert på salg av virksomheten, men selger er åpen for også å selge aksjeselskapet.