Dekkgutta: Sterk nisjeaktør på Oslo Øst

Dekkgutta har opparbeidet seg en stabil kundegruppe. Etterspørselen er større enn kapasiteten, og potensialet stort.

Kr. 1.650.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 1.650.000,–
Omsetning: Kr. 4.032.000,–
Årlig husleie: Kr. 249.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Dekkgutta AS
Etablert: 2015
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 4
Årsverk: 3
Web: Dekkgutta.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Kr 249.000
Areal: 525 kvm
Husleiegaranti: 3 mnd
Løpetid leiekontrakt: 31.8.2020
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Ca. kr. 30.000,-
Adresse: General Ruges vei 107C, 0694 Oslo

Drift

Konsept: Dekkskifte og –hotell
Åpningstider: man-tor 8-17 / fredag 8-15

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 4.034.070 kr
Lønnsprosent: 33.1%
Varekostnad: 33.9%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Brannslukkingssystem må installeres
Tilgjengelige vedlegg: Årsregnskap 2017 og resultatrapport 2018

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Dekkgutta er en nisjeaktør med spesialistkompetanse på dekk. De startet opp høsten 2015, og har allerede etablert en sterk markedsposisjon på Skullerud i Oslo. Kvalitetsfokus på materialer og arbeide har gitt dem et godt renommé og en betydelig kundekrets.

Virksomhet
Dekkgutta tilbyr bl.a. omlegging og oppbevaring av dekk, samt salg av felger og integrerte overvåkningssystem for dekktrykk. Bedriften er Michelin-godkjent forhandler, noe som setter strenge krav til kvaliteten på utført arbeid.

Virksomheten tilbyr også dekkhotell til privatpersoner, små bedrifter, leasingselskaper, bilutleiefirmaer og store bedrifter. I et område med små tomter og boareal er dette et marked i sterk vekst. For folk i en travel hverdag er det også svært velkomment å kunne slippe alt av dekkbytte, bæring og lagring. Dekkgutta har i tillegg et eget varslingssystem som gjør kundene oppmerksom på når det er tid for bytte – så slipper de å tenke på det også.

Firmaet har fire ansatte som håndterer den samlede oppdragsmassen. Operativ leder har lang erfaring fra bransjen, og har opparbeidet et dyktig team rundt seg.

Virksomheten har fokus på å skaffe riktige løsninger for den enkelte kundes behov. De fører kun kvalitetsdekk, og søker hele tiden løsninger for å gjøre totalkostnaden på bilholdet rimeligere for både privat- og bedriftskunder. De har godt utstyr og teknologi tilgjengelig, så de kan utføre arbeidet mest mulig optimalt og tidseffektivt.

Lokaler
Lokalene er et gammelt gartneri som er velegnet for bedriftens bruk. Dekkhotellet ligger på stedet og har i dag kapasitet på rundt 800 sett. Hotellet har de siste årene hatt fullt belegg, så her er det rom for videre satsning. En utvidelse av dekkhotellet kan trolig realiseres på eksisterende eiendom.

Dersom bedriften videreføres i dagens lokaler må det installeres et brannslukkingssystem i nærmeste fremtid. Et slikt anlegg kan imidlertid tas med videre om man senere velger å bytte lokasjon.

Salgsprospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er åpen for også å selge aksjeselskapet.

Fordeler og muligheter
Dekkgutta er et populært verksted med stor og lojal kundekrets, og god tilgang på nye kunder. Firmaet har forutsigbare inntekter og et godt navn i markedet.

Det er mulig å optimalisere inntektene og resultatet ved å utnytte perioden utenfor dekkskiftesesong (ca 7 mnd) til å utføre felg reparasjon og lakkering eller mer generelle verkstedoppdrag. En kan også velge å holde stengt i lavsesong og dermed redusere kostnadene tilsvarende.

Bedriften har stor pågang av dekkhotellkunder, og flere forespørsler enn de i dag kan etterkomme. Ved å redusere varelageret for nye produkter kan det eventuelt frigjøres mer plass til dekkhotellet. Nye dekk leveres fra leverandør på kort tid, så dette skal det uansett ikke være nødvendig å lagerføre. En kan også gå i dialog med gårdeier om å utvide leiearealet.

Bedriften kan potensielt flyttes til annen lokasjon på østkanten av Oslo, uten at dette burde få større konsekvenser for kundeforholdene. Samlokalisering med et eksisterende bilverksted kan være en god løsning.

Dagens eier er ikke selv involvert i driften. En mer aktiv eier vil kunne få vesentlig mer ut av virksomheten.

Pris og verdivurdering
Bedriften er innarbeidet i området, og har en fast kundegruppe som gir forutsigbare inntekter. Med enkle grep vil bedriften kunne få god lønnsomhet på 10-20% + eier/leder lønn. Vi mener ut i fra dette at prisantydningen på 1.650.0000 kr er riktig for denne virksomheten.

Varelager kommer i tillegg.