Drikkevaregrossist med eget kildevann

Komplett grossist og distributør av mineralvann- og kioskprodukter. Egne vending-maskiner og fleksibel distribusjon.

Kr. 4.350.000 Beliggenhet: Gjøvik
Omsetning 2022: 39.300.000 kr
EBITDA: 1.625.000 kr

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Generell informasjon:
Selskapets navn: Brusformidlingen Hunndalen AS
Etablert: 2003
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 8
Årsverk: 6
Web: Brusformidlingen.no


Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 300.000 kr
Areal: 650 m2
Husleiegaranti: Ingen
Løpetid leiekontrakt: 3 måneders løpende
Adresse: Cellulosevegen 10, 2827 Hunndalen
Parkering: God

Drift

Konsept: Varegrossist og -distributør
Åpningstider: Man–fre: 11:00–15:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 34.493.358 kr
Lønnsprosent: 8%
Varekostnad: 81%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Brusformidlingen Hunndalen AS tilbyr drikke- og kioskvarer for direktekonsum og videresalg. De leverer til store deler av Innlandet, inkludert det sentrale Østland. I salget kan også kildevannprodusenten Birkebeiner Kilden AS medfølge.

Forretningskonsept
Brusformidlingen Hunndalen ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en komplett grossist og leverandør av drikkevarer både med og uten alkohol. Det startet med brus og leskedrikker, men i 2019 utvidet bedriften sitt sortiment av alkoholholdige drikker. Fra 2021 satset de for fullt på dette segmentet, og dermed kan de også tilby en større del av leveransene til det viktige HORECA-markedet.

Bedriften har avtale med en rekke drikkevareprodusenter, deriblant Birkebeiner Kilden, hvor de er største kunde og inngår i felles eierskap. De kan tilby de fleste drikkevarene kundene etterspør, og med gode leverandøravtaler kan de gjøre dette til en konkurransedyktig pris. De er i tillegg kjent for rask levering og svært god service.

Brusformidlingen har i tillegg inngått en gunstig avtale med Diplom-Is, slik at de kan tilby kompletterende isprodukter til sine kunder. Dette har gitt dem en ekstraomsetning på rundt 500.000 per år med en god fortjeneste.

Virksomheten har ca. 800 kunder, og disse omfatter alt fra bedrifter, restauranter, barer, hoteller, kantiner og kiosker, til barnehager, skole og idrettslag. I tillegg har de gjennom hele året leveranser til diverse arrangementer som konserter og festivaler.

Nedslagsfeltet dekker sentrale deler av Innlandet fylke, samt deler av Viken og Oslo.

Bedriften har et stort lager på ca. 650 m2 sentralt i Gjøvik. Selskapet har 8 ansatte, hvorav 4 er på deltid.

Økonomi
I denne bransjen har volum en stor betydning noe de stadig merker og som de nå begynner å få en positiv effekt av. I 2022 ble dekningsgraden forbedret med 4%. Det er tatt flere grep som vil forbedre dekningsgraden ytterligere i 2023. I tillegg er det allerede effektuert mer enn 10 nye kundeavtaler som vil bidra til ytterligere omsetningsvekst. Med dette som bakgrunn er det satt et realistisk budsjett for 2023 på 45 MNOK i omsetning og et driftsresultat på 2.250.000 kr.

Distribusjonsmodell
Det er i all hovedsak Brusformidlingen som kjører ut varene til sine kunder. I tillegg har de eget lagerutsalg, der både private og bedrifter kan komme og handle etter cash & carry-modellen.

Til ekstern distribusjon har de tre lastebiler i ulike størrelser samt tre varebiler.

Vendingmaskiner
Brusformidlingen har rundt 100 utplasserte vendingmaskiner, der de selger drikkevarer og snacks. Disse vareautomatene gir en årlig omsetning på rundt 3 MNOK.

Vendingmaskinene er i hovedsak utplassert hos bedrifter i Gjøvik/Mjøsområdet. Automatene er av ulik størrelse, og har alle montert løsning for kortbetaling. Den heldigitaliserte løsningen gjør at de til enhver tid har oversikt over innholdet i maskinene, og effektivt kan planlegge etterfylling og service.

De kan også tilby automater med serviceavtale, for kunder som vil drifte tilbudet selv.

Utlån av utstyr
For kunder som videreselger drikkevarer tilbyr Brusformidlingen lån av mobile barer og kjøleskap, enten på fast eller midlertidig basis. Dette utstyret håndteres på vegne av bryggeriene og produsentene, og representerer dermed ikke noen innkjøpskost for bedriften.

Birkebeiner Kilden
Birkebeiner Kilden AS produserer kildevann fra Birkebeinerkilden. Brusformidlingen Hunndalen AS er kildevannets største kunde. De har samme eier og har blitt markedsført som Brusformidlingens eget merke. Produksjonsvirksomheten kan om ønskelig inngå i transaksjonen, med eller uten eiendom.

Grunnvannskilden ligger langs Rondanestien og Birkebeinertraseen ved Bringbu i Åstdalen på Hedmarksvidda. Gjennom sin lange ferd gjennom morene og sand renses det på naturlig vis, og kommer ut med en fantastisk kvalitet. Anlegget og vannet er godkjent av Mattilsynet, med hjemmel i drikkevannforeskriften.

Årlig produksjon/uttak ligger i dag på ca. 300.000 liter, men kilden har kapasitet på uttak på 20.000 liter i døgnet, så vekstpotensialet er formidabelt. Kildevannet tappes på gjenbruksbeholdere på 18,9 liter og distribueres primært i Gjøvik-regionen.

Bedriften har i de senere årene investert mye i lagring, samt tappeutstyr og vaskeanlegg for beholderne. Tappingen utføres ca. hver 14 dag. Det kreves minimalt med arbeidskraft for å håndtere driften.

Prisantydning for virksomheten 1,5 MNOK

Prisantydning for eiendom 1,75 MNOK

Fordeler og muligheter
Brusformidlingen Hunndalen AS er en veletablert aktør innen drikkevare i Gjøvik/Mjøsområdet. Markedet og vekstpotensialet er stort, både innen og utenfor dagens geografiske område. Selskapet har i senere år nærmest ikke hatt egne salgsaktiviteter. Med bedre markedsføring og salgsframstøt vil bedriften kunne vokse godt i de kommende år.

Det er rom for en gjennomgang av prisene på både produkt- og tjenestesiden. Fortjenesten kan også bedres gjennom grep som å innføre minimumsbestillinger og transportgebyr. Vareutvalget kan i tillegg videreutvikles. Fordi de allerede er ute på veien, vil dette kunne gjøres uten tilsvarende merkostnader.

Antall vendingmaskiner kan utvides. De som allerede står ute hos kunder kan optimaliseres, både med tanke på innhold og plassering. Bedriften kan dessuten utvide bredden av utleiemaskiner som tilbys til eventer og happenings. Eksempelvis kan maskiner for popkorn og shave is vurderes, samt hoppeslott og lignende.

Birkerbeinerkilden har en fantastisk kapasitet, noe som gjør at den kan vokse nærmest ubegrenset. Høy kvalitet på vannet gjør det ettertraktet, samtidig som lav tappekost gir høy inntjening. Her kan veksten komme på mange områder, både innenfor eget varemerke og som mulig hvite label. Samarbeid med drikkevaretilbydere innen f.eks. kaffe kan vurderes.

Med bedriftens voksende volum får bedriften mer oppmerksomhet fra sine leverandører samt at det gir bedre innkjøpsbetingelser. Det er derfor attraktivt å fortsette veksten da dette vil bidra til å bedre dekningsbidraget.

Pris og verdivurdering
Brusformidlingen Hunndalen AS innehar en sterk posisjon i markedet, og har betydelige utviklingsmuligheter. Selv uten salg og markedsaktiviteter vokste omsetningen med ca. 15% i 2022, dette ga (tross flere unormalt høye kostnader) et driftsresultat på 1.625.000 kr. For 2023 er det budsjetter 45 MNOK i omsetning med et driftsresultat på 2.250.000 kr. Bedriften har flere bein å stå på som alle kan videreforedles.

Vi mener vurderer ut ifra en helhetsvurdering prisen til 4.350.000 kr + varelager

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 40-60 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.