Godt etablert regnskapsportefølje selges

TL-Regnskap i Finnmark selger sin portefølje på 70 kunder. Årlig omsetning på rundt MNOK 1.9. Gode utviklingsmuligheter.

Kr. 1.000.000 Beliggenhet: Alta/hele Norge
Prisantydning: Kr. 1.000.000,–
Omsetning: Kr. 1.900.000,–
Resultat: Kr. 280.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: TL-Regnskap AS
Etablert: 1991
Bakgrunn for salg: Generasjonsskifte
Antall ansatte: 3

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Eier eget bygg
Adresse: Brungården Altaveien 194, 9515 Alta
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Regnskapstjenester

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: MNOK 2.4
Lønnsprosent: 67.3%
Varekostnad: 0.007%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Kundeliste og regnskap 2018

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Attraktiv regnskapsportefølje med rundt 70 kunder selges grunnet generasjonsskifte. Aksjeselskapet med tilhørende næringseiendom vurderes også solgt. Virksomheten ligger i dag i Alta, og de fleste kundene er fra Finnmark. Porteføljen kan eventuelt betjenes fra annen lokasjon.

Kundeporteføljen
Porteføljen som selges er godt etablert. Rundt 25 av kundene er personlig næringsdrivende med enkeltmannsforetak, mens 40-45 er mindre aksjeselskaper. Det utføres regnskap, bistand og årsregnskap for samtlige kunder. For 24 av kundene kjøres det lønn, og for tre av kundene også fakturering.

Virksomheten
TL-Regnskap ble etablert for 28 år siden i Alta i Finnmark. Selskapet har siden oppstart og frem til i dag drevet ordinær regnskapsførsel for hovedsakelig mindre bedrifter.

Selskapet eier i dag også et mindre næringsbygg i Alta som virksomheten drives ifra. Selger er fleksibel på hvorvidt kjøper ønsker å overta kun portefølje eller aksjeselskapet med portefølje og næringsbygg. I sistnevnte tilfelle kan bygget eventuelt videreselges.

Bedriften har hatt noe frafall av kunder siste år, da eier ble syk og gikk bort. Selskapet har parallelt blitt overtatt av familie, som nå driver det sammen med de ansatte.

Totale lønnskostnader i 2018 var i overkant av 1,3 MNOK fordelt på tre ansatte.

Fordeler og muligheter
Her har man mulighet til å overta en stabil kundeportefølje bygget opp over mange år. Selskapet har godt renommé, og er en kjent regnskapsaktør i Alta, som er et vekstsenter i Finnmark. TL-Regnskap har vært på markedet i over 28 år, og mottar stadig forespørsler på oppdrag.

Virksomheten fokuserer på mindre bedrifter, og takker nei til den del oppdrag. Det er derfor betydelig vekstpotensial for en ny eier som ønsker å satse videre.

Porteføljen (og aksjeselskapet) kan i praksis betjenes fra hele landet.

Pris og verdivurdering
Totale lønnskostnader i 2018 var i overkant av MNOK 1.3. Det ligger noen kostnader i regnskapet relatert til vedlikehold av eiendom og firmabil. Dette tilsvarte for regnskapsåret 2018 212.334 kr.

Det ble i 2018 gjort mye arbeid for et selskap som endte i konkurs. Tapet her ble i overkant av 70.000 kr.
Regnskapet for 2018 viser totalt MNOK 1.9 i omsetning, med et svakt positivt resultat. Dagens portefølje tilsvarer en omsetning på rundt MNOK 1.6. Sett vekk fra kostnader som ikke er direkte relatert til driften, ville resultatet for 2018 endt positivt på rundt 280.000 kr. Daglig leder hever per i dag en lønn på 500.000 kr.

Selskapet mottar stadig forespørsler på nye oppdrag, uten å ha kapasitet til å håndtere dette. Selskapet har godt renommé over mange år i bransjen.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer kundeporteføljen til 1.000.000 kr.