Godt posisjonert fraktaktør

B & B Store tilbyr fraktmegling innen spesial-gods. Solid nettverk og utgangspunkt for videre vekst. Selges gr. pensjon

Kr. 3.750.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning : Kr. 3.750.000,–
Omsetning 2022: Kr. 9.317.000,–
EBITDA: Kr. 1.578.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: B & B Store AS
Etablert: 2004
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 4
Årsverk: 4
Web: mbe.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 57.052 kr/mnd eks mva + eiendomsskatt (1.150 kr)
Areal: 158 + 95 m2
Husleiegaranti: 2 mnd. Leie
Løpetid leiekontrakt: 31.05.2023
Felleskostnader: 8.525 kr/mnd
Adresse: Pløens gt 4, 0181 Oslo

Drift

Konsept: Fraktmegling

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 9.317.492 kr
Lønnsprosent: 25.5%
Varekostnad: 39.4%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

B & B Store har gjennom de siste tiårene inntatt en sterk posisjon i markedet for fraktmegling. Selskapet driver franchise under veletablerte Mail Boxes ETC, men står samtidig fritt til å drive som uavhengig. Vekst kan skje på flere måter, og ny eiers ambisjoner og preferanser vil i praksis være styrende for den videre utviklingen.

Forretningskonsept
B & B Store har spesialisert seg innen nasjonal og global frakt. I tillegg tilbyr de trykk-, kopi- og postbokstjenester. Frakt utgjør i overkant av 90% av selskapets omsetning, og da i all hovedsak spesialfrakt.

Oppdragene fordrer omfattende kunnskap om ulike lands regelverk. Å levere gods til riktig mottaker på riktig tidspunkt krever presisjon og god planlegging. Lasten er ofte av høy verdi og må da sikres for ikke å få skader eller komme på avveie.

For å lykkes med sine oppdrag har B & B Store opparbeidet seg et sterkt fraktfaglig miljø, og et globalt nettverk av distributører og samarbeidspartnere. Bedriften er kjent for sin leveransekvalitet og høye servicegrad. Dette gjør at de stadig får forespørsler om nye prestisjesoppdrag.

Kjedetilknytning
Selskapet ble etablert i 2005, og inngikk da en franchiseavtale med Mail Boxes ETC. Gjennom dem har de en unison profil, og kan tilby tjenester som er internasjonalt anerkjent.

B & B Store har imidlertid vært i franchisekjeden før mange av de sentrale løsningene kom på plass. Dette gjør at de har opparbeidet seg sitt eget nettverk, kunder, leverandører, avtaler og løsninger. Bedriften eier i tillegg både sin egen hjemmeside og domene. Som eier står man derfor fritt til å gå ut av kjeden, dersom dette skulle være ønskelig.

Bedriften har godt samarbeid med alle de store fraktselskapene, som DHL, UPS, FedEx, TNT og Bring.

Tjenester

Spesialfrakt
Som fraktmegler finner B & B Store riktig fraktleverandør, rute, innpakning og tid. Det kan være utfordrende og ikke minst tidkrevende både for bedrifter og privatpersoner å håndtere gods, med alt det involverer av regler, toll og moms, etc. B & B Store løser alt dette for sine kunder.

Ofte kommer det også forespørsler om å frakte noe fra utlandet til Norge, eller motsatt. De utfører også en del oppdrag hvor godset ikke er innom Norge, men kun mellom to andre land.

Postbokser
Bedriften tilbyr Mail Boxes ETC, som er et verdensomspennende og velkjent postbokskonsept, med mer enn førti års fartstid i markedet. Bedriften har totalt 120 bokser i ulike størrelser, som de leier ut med et stabilt belegg på ca. 80%. Tjenester gir sikker posthåndtering, med mulighet for bl.a. å få sjekket om det har kommet post og få den videresendt på e-post, i postgang eller som ekspressleveranse. De kan også motta og signere for pakker.

Konseptet under kontinuerlig utvikling, med oppdatering av profil, systemer og supportløsninger. Tjenesten gir et godt bidra på bunnlinjen, samtidig som den krever minimalt med arbeid. Postbokskundene benytter gjerne også B & B Store til frakt og trykk når behovene oppstår, og bidrar slik til hyggelig mersalg.

Konseptet utgjør en vesentlig fordel ved å være franchisetaker i Mail Boxes ETC.

Trykk og Kopi
Bedriften tilbyr det meste innenfor trykk og kopi. Bedriften har en moderne maskinpark som sikrer høy kvalitet og fleksibilitet med hensyn til størrelse og volum. Her kan kunder bestille alt fra massetrykk til små opplag av plakater, visittkort, roll ups og bekreftede kopier. Tjenestene er ettertraktede, og B & B Store har god kapasitet til å ta inn langt flere oppdrag enn de gjør i dag.

Kunder
Rundt. 80% av selskapets kunder er bedrifter, offentlige aktører, utenlandske transportbedrifter, osv, mens de resterende 20% er privatpersoner.

Bedriftsmarkedet kjennetegnes av kunder som har behov for frakt av gjenstander med høy
verdi – enten i kroner eller viktighet – eller at frakten har stor eller ukurant form eller vekt. Eksempler på kunder er gallerier, laboratorier og klokke- og smykkeforretninger.

På trykk og kopi har de i all hovedsak lokale kunder, mens de på frakt får oppdrag fra hele landet, og verden for øvrig. For postboksene er kundene en miks av private og bedrift fra Norge og utlandet.

Drift
Bedriften tilbyr sine tjenester fra sentrale lokaler ved Youngstorget i Oslo. Her har de holdt til siden oppstart. Bedriften har en egen varebil som benyttes for enkeltoppdrag, primært i nærområdet.

B & B Store har fire ansatte som alle jobber fulltid. Utfra oppdragsmengden vil det snart bli behov for å ansette en femte person.

Virksomheten har godt arbeidsmiljø, og en hverdag kjennetegnet av varierte oppdrag. Hver forsendelse har gjerne sin egen tvist, så dagene blir aldri kjedelige.

Fordeler og muligheter
B & B Store er en veletablert aktør som foruten noen få, svært store fraktkonsern, er ledende i sitt fagfelt. Bedriften har inntatt en god markedsposisjon, med solid utgangspunkt for videre vekst.

Man står fritt til å fortsette som franchisetaker eller som frittstående aktør. Bedriften har selv utarbeidet alle sine avtaler med kunder og leverandører, og er dermed lite avhengig av kjeden.

Vekst kan skje med ulike strategier. En aktuell modell er å etablere seg med flere avdelinger, enten i hovedstadsområdet eller i de andre norske storbyene. Fra Stockholm, og andre steder verden, ser man et mønster i at aktører etablerer seg med flere mindre lokasjoner, i kombinasjon med en større hovedbase. De mindre fungerer da gjerne som leveransepunkt, mens selve fraktarbeidet utføres på hovedkontoret. Slik blir man mer synlig og tilgjengelig for kunder over hele byen, og det ser ut til å ha en positiv effekt.

Når bedriften vokser vil det samtidig åpne seg et nytt marked, siden noen kunder setter krav til at fraktleverandøren skal ha en viss størrelse.

Bedriften gjør per i dag ingen aktive salgsfremstøt eller markedsføring. Her ligger det derfor et betydelig uforløst potensial. De er etablert med profiler på LinkedIn, Facebook og Instagram, men også her er det rom for økt aktivitet. Kjeden tilbyr en del ferdig materiale som det er lettvint og formålstjenlig å bruke videre.

Pris og verdivurdering
B&B Store er en velrenommert fraktmegler, med snart tjue års erfaring og sterkt nettverk i både inn- og utland. Driften leverer normalt en omsetning på 10 MNOK +/- med et driftsresultat på 15-20%

Bedriftsbørsen vurderer prisantydningen til 3.750.000 kr + varelager.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.