Innbringende bilverksted selges grunnet pensjon

Veletablerte Røyken Auto søker ny og seriøs driver med langsiktige perspektiver.

Kr. 560.000 Beliggenhet: Røyken
Prisantydning: Kr. 560.000,–
Omsetning: Kr. 4.500.000,–
Husleie: Kr. 402.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Røyken Auto
Etablert: 2004
I disse lokalene: 2004
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 2
Årsverk: 2

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 33.500 kr/mnd
Husleiegaranti: 2 måneders leie
Løpetid leiekontrakt: 5 år med rett til fornyelse
Felleskostnader: Inkludert i husleien
Adresse: Slemmestadveien 14, 3440 Røyken
Parkering: Ca 70 plasser

Drift

Konsept: Bilverksted
Åpningstider: 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 4.563.000 kr
Verdi inventar: 200.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Leiekontrakt og utstyrsliste

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Virksomheten til Røyken Auto legges nå ut for salg av gårdeier. Her får man mulighet til å overta et godt etablert og veldrevet verksted med masse potensial. Salget inkluderer også ny leiekontrakt og nødvendig utstyr for verksteddrift.

MERK: I mange tilfeller gir de offentlige tallene ikke det virkelige bildet av driften. Man bør derfor skaffe seg bedre kjennskap til hva som ligger bak tallene før man konkluderer. Megler bistår deg gjerne med dette

 

Virksomheten
I lokalene til Røyken Auto har det vær drevet verksted, biloppretting og lakkering siden 1970-tallet. Bygget er i senere tid oppgradert og huser også Røyken Glass AS (Ryds Bilglass). De to virksomhetene samarbeider der det er naturlig, og har avtalefestet at de ikke skal tilby konkurrerende tjenester.

Røyken Auto har nødvendige godkjenninger for EU-kontroll og reparasjon for lett kjøretøy. Nedslagsfeltet er i hovedsak Røyken, Heggedal og Hurum – alle områder i sterk vekst.

Verkstedet er ikke kjedemedlem og har heller ingen faste innkjøpssamarbeid. Dette er noe en ny driver burde vurdere. Aktuelle kjedemuligheter er eksempelvis MECA og Mekonomen.


Lokaler og utstyr

Alt av utstyr i henhold til utstyrsliste følger med i salget. I lokalene er det 2-3 arbeidsstasjoner inkludert 2 løftebukker. I 2. etasje er det kontorer, oppholdsrom/lunsjrom, toaletter og noe lager. På utsiden er det god plass til parkering for både kunder og biler under reparasjon (ca 70 stk).

Dagens driver har drevet i 15 år og lokalene bære preg av noe slitasje. Med lett oppgradering vil de imidlertid fremstå representative.

Salget inkluderer følgende utstyr:

Skruekompressor
Eksosavsug
Dekkreoler
Høytrykkspyler
Avgassmåler
Bremsetester
Firesøyler Koni inkl. traversgjekk
2 stk. Koni tosøylere uten bunnramme
Skap og skuffer med diverse spesialverktøy
Avbalanseringsmaskin til dekk
Forstillingsapparat til justering og kontroll
AC-maskin for påfylling og lekkasjetesting
MIG Sveiseapparater og AO skjærebrenner
Lysjusteringsapparat
2 stk girkassejekker
3 stk verktøykasser
2 stk tosøylede løftebukker
1 stk firesøylet løftebukk
Presse til hjullager, osv
Slipemaskin
Fjærklemmepresse
Dekkomleggingsmaskin
Oljepåfyller med tank
Div skap og reoler
Diagnosetester

 

Drift og økonomi
Virksomheten har i dag to ansatte, inkludert dagens eier som er verksmester. Han går nå av med pensjon og gårdeier søker derfor ny driver til verkstedet. Gårdeier er også medeier i Røyken Glass og har tidligere vært driver av Røyken Auto.

Verkstedet har hatt stabil omsetning med positive resultater over mange år. Omsetningen de siste årene har ligget på 4–4,5 MNOK, med en eierlønn på 300–460.000 kr. Selskapet har i 2017 og 2018 hatt positive resultater på 335–408.000 kr.

Kundekartotek medfølger ikke og en ny driver må avtale eventuelle videre ansettelsesforhold, da dagens eier slutter.


Fordeler og muligheter

Her får man mulighet til å overta et godt etablert og velutrustet verksted for en meget rimelig inngangssum. Vi anser potensialet for vesentlig, og det er nærliggende å tro at en ny driver som er klar for å satse vil kunne oppnå vesentlig omsetningsvekst

I dag går verkstedet i praksis av seg selv, uten noen tiltak. Dagens eier gjennomfører eksempelvis ikke markedsføring. Verkstedet har ingen nettside, og benytter heller ikke sosiale medier for å tiltrekke seg kunder. Her vil man med relativt enkel innsats oppnå langt større synlighet, samt mer effektivt bygge kundelojalitet.

Lokalene bør i tillegg få en lett overhaling, men også her vil man få mye igjen for lav innsats.

Med en mer profesjonell profil burde verkstedet kunne øke omsetning og resultater vesentlig. Går man inn i en kjede vil man eksempelvis kunne profilere bygget på en måte som skaper større gjenkjennelighet. Kjedetilknytning eller et innkjøpssamarbeid vil også senke varekostnadene betydelig.


Pris og verdivurdering

Med bakgrunn i omsetning, lønn til eier, utstyr/inventar/verktøy, omsetning/resultater og drift verdisetter Bedriftsbørsen verkstedet til 750.000 kr.

Gårdeier er særdeles opptatt av profesjonalitet og langsiktig satsning fra en ny driver og er villig til å overdra kontrakter og utstyr til rett aktør for 560.000 kr.

Varelager medfølger ikke.
Det er mulig å overta lokalene fra mars 2020.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.